Home

Leseliste religion og etikk

Religion og etikk gir deg kunnskap om og forståelse av religioner og livssyn. Filosofisk og etisk teori er til god hjelp når du skal sortere tanker om de store spørsmålene i livet. Du lærer også å forholde deg til andres syn på verden på en respektfull måte Når det gjelder omfang, er religion og etikk kanskje det enkleste faget å komme opp i til muntlig eksamen. Samtidig er det mange som er usikre på hva som skal til for å få et godt resultat. Vi skal her gi noen tips til hvordan du skal få mest mulig ut av muntlig eksamen Hva betyr religion og etikk? La oss starte med religion. Her er det nok mange som vil svare forskjellig. Spør du en sterkt troende kristen, vil religion kanskje handle om å «være nær Jesus», å gå i kirken hver søndag, be flere ganger om dagen og følge alt som står i Bibelen Hei! Jeg skal opp i privatist i Religion og Etikk 5 mai. Har 30 minutters modellen, dvs vi får vite oppgaven 30 min før. Har lest gjennom boka (Eksistens) to ganger nå, i tillegg til at jeg har lest diverse kapitler flere ganger

Religion og etikk - NDL

NDLA Religion og etikk (Digitalt læreverk for vgs, fagstoff + oppgaver) RLI-siden (Ressursside til Ragnhild Iversen, religionsviter ved USN) Geir Winjes religionsside (Fagdidaktikk og mye om religion og kunst) Uenighetens fellesskap (Samleside for norske tros- og livssynssamfunn) Religioner.no (Livssynsjournalistikk og fagressurser av høy. Kort om emnet. Emnet gir en innføring i religionenes tenkning med henblikk på etiske, teologiske og religionsfilosofiske perspektiver. Det vil særlig bli lagt vekt på forholdet mellom etikk og religion, både i et historisk perspektiv og under en prinsipiell synsvinkel, og med særlig henblikk på forholdet mellom religion og samfunn Religion og etikk er kun en muntlig eksamen som er trekkfag, så du har kun en eksamen du skal jobbe opp mot fremfor både skriftlig og muntlig. Muntlig eksamen religion og etikk. Som alle muntlige eksamener, er eksamen i religion og etikk også lokalstyrt Rom for læring i religion, livssyn og etikk Geir Skeie (red.) kr 329. Legg i handlekurv. Religionens livstolkning Innføring i kristendommens religionsfilosofi Jan-Olav Henriksen Svein Aage Christoffersen. kr 369. Legg i handlekurv. Religion i dagens Norge.

Fellesfaget religion og etikk er i læreplanen definert som både et kunnskapsfag og et holdningsdannende fag. Faget legger vekt på religiøse og filosofiske tradisjoner i norsk, europeisk og internasjonal sammenheng. Hovedområdet religionskunnskap og religionskritikk handler om utbredelsen av religioner og livssyn både globalt, nasjonalt og lokalt Religion og etikk Religionsdidaktikken i PPU kvalifiserer for undervisning i skolefagene Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) på mellom- og ungdomstrinn i grunnskolen og Religion og etikk i allmennfaglig studieretning i videregående opplæring Hei! Jeg skal ha muntlig privatisteksamen i religion og etikk 10.05.17. På nettet står det mange eksempler på oppgaver folk har fått i religion og etikk muntlig, men dette er på VGS slik at det er den eksamenen man får to dagers forberedelse på, mens som privatist har man bare 30 min og får sikkert da litt andre spørsmål Fag: Religion og etikk. Innhold av høy kvalitet Alle notater og oppgaver er kvalitetssikret. Sikkert og anonymt Dine opplysninger vil alltid være anonyme. Flere tusen hjelpemidler Vi har et stort utvalg av oppgaver og notater. Om oss Privatlivspolitikk Opprett Logg in Idebank - Etikk, religion og filosofi . 13.09.2018; Helse og matkultur ved bålet. Furua barnehage i Alta har innførte fullkost i barnehagen for fem år siden og har ikke sett seg tilbake siden. 29.05.2018; Matglede og fellesskap i barnehagen -i lys av kultur, religion og identitet

Hei! Jeg har religionseksamen-muntlig i faget religion og etikk Vg3 snart og driver og ser på kompetansemålene. I kompetansemålene står det blant annet at at jeg må kunne om Islam, Kristendommen og en valgfri religion. Hvis jeg f.eks. velger hinduismen i tillegg til de to, trenger jeg da f.eks. i.. Religion og etikk. Kompetansemål. drøfte ulike former for religiøs søking i vår tid; gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk; drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn og reflektere over det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring; Faglige tilnærminger, oppgaver og. SPØRSMÅL. Hei, jeg kom opp i religion og etikk på muntlig eksamen i fjor. Jeg skal nå ta det opp igjen som privatist til våren. Det jeg lurer på er om privatist eksamen i religion og etikk foregår på samme måte som en vanlig muntlig eksamen SRLE201 Samfunn, religion, livssyn og etikk Emneplan for studieåret 2020/202

Religion og etikk er både et kunnskapsfag og et holdningsdannende fag. Faget legger vekt på religiøse og filosofiske tradisjoner i norsk, europeisk og internasjonal sammenheng. Opplæringen i faget skal utvikle teoretisk og praktisk kompetanse til å analysere og sammenligne religioner, livssyn og filosofiske retninger Kristendom, religion, livssyn og etikk (forkortet KRLE) er et obligatorisk fag i den norske barne- og ungdomsskolen.KRLE-faget skal ifølge opplæringslova presentere verdensreligioner og livssyn på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte. Formål med faget skal være å gi kjennskap til kristendommen, andre verdensreligioner og livssyn og til etiske og filosofiske emner En leseliste er en oversikt over det du har forberedt av tekster til eksamen. Leselisten må stemme overens med kompetansemålene i læreplanen. Eksamenskontoret har satt opp forslag til leselister for muntlig og muntlig-praktisk eksamen i noen fag. Du står imidlertid helt fritt til å velge andre læ;reverk og tekster og dekker kompetansemålene i læreplanen Kunnskap om religionar og livssyn er viktig i dagens fleirkulturelle samfunn. Studiet gir grunnleggande kunnskap om religionar, livssyn, etikk og filosofi, i tillegg til innsikt i religions- og livssynmangfaldet i Noreg. Det er relevant for mange yrkesgrupper, til dømes innanfor skule-, kultur og helsesektoren

Fagets relevans og sentrale verdier Religion og etikk er et sentralt fag for å forstå seg selv, andre og verden rundt seg. Gjennom arbeidet med et bredt utvalg av religioner og livssyn skal elevene utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør dem i stand til å håndtere mangfold i hverdags-, samfunns- og arbeidslivet Religion og etikk er både et kunnskapsfag og et holdningsdannende fag. Faget legger vekt på religiøse og filosofiske tradisjoner i norsk, europeisk og internasjonal sammenheng. Religiøse, etiske og filosofiske spørsmål berører den enkelte og samfunnet som helhet, både som grunnlag for felleskap og som kilde til splid Læreboka består av åtte kapitler: 1 Religionskunnskap, 2 Buddhisme, 3 Kristendom, 4 Islam, 5 Filosofi, 6 Etikk, 7 Livssyn, 8 Religion og livssyn i Norge. I Eksistens Smartbok kan du blant annet lage notater, markere nøkkelord i teksten, få all tekst opplest, forstørre tekst og bilder og søke etter ord og begreper Religion og etikk. Kurs {{ subject.formatted_title }} Oppstart. I klasserom. De fleste kursene våre på skolene har oppstart både i august og januar. Du kan lese mer om dette på selve kurssiden. Oppstartsdato for undervisning får du tilsendt fra skolen når du blir student..

Religion og etikk - Tips til eksamen - NDL

På denne siden kan du finne eksempeloppgaver til faget religion og etikk på Vgs., samt til faget Religion, livssyn og etikk på ungdomsskolen. Studienett har samlet mange gode elevbesvarelser som du kan bruke som inspirasjon til dine egne oppgaver. Vi har også utviklet veiledninger i religion og e.. Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Læreplankode: RLE01-03 Side 2 av 9 Om faget Fagets relevans og sentrale verdier KRLE er et sentralt fag for å forstå seg selv,bidraandre og verden rundt seg Religion og etikk - eller religion, livssyn og etikk som faget het da - var et av mine favorittfag på ungdomsskolen, og også nå i år ser det ut til å bli et av de kjekkere fagene. Vi har en grundig og ikke minst veldig strukturert lærer som går gjennom det som er relevant og viktig, og dessuten realiserer pensum, selv om vi har en lærebok som kunne vært skrevet bedre

Alt om Religion og etikk på Skolediskusjon.no. Søkeresultater 1 til 20 av totalt 32 resultater for Religion og etikk på Skolediskusjon.n Religion og etikk er både et kunnskapsfag og et holdningsdannendefag. Faget legger vekt på religiøse og filosofiske tradisjoner i norsk, europeisk og internasjonal sammenheng. Religiøse, etiske og filosofiske spørsmål berører den enkelte og samfunnet som helhet, både som grunnlag for felleskap og som kilde til splid Læreverket Tro og tanke dekker læreplanen i religion og etikk på Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram.. Verket består av lærebok, lærernettsted, elevnettsted og digitalbok. Elevnettstedet er fritt tilgjengelig uten innlogging. Boka og nettstedene presenterer flere religioner og filosofer enn det læreplanen krever, slik at elever og lærere gis mulighet til å velge Etikk, religion og filosofi, Kropp, bevegelse og helse, Kunst, kultur og kreativitet. Merket. 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år, 6 år, Bursdag, Inne, Sanger. kommentarer. Legg igjen en kommentar. Du trenger: Stort teppe eller laken Ballonger Bursdagskrone Såpebobler Legg teppet eller lakenet på golvet og la bursdagsbarnet sitte oppå Human-Etisk Forbund mener at religionskritikk er en grunnleggende rettighet i et demokratisk samfunn og går inn under ytringsfriheten. Det finnes ingen grunner til å gi religiøse følelser eller institusjoner noe særskilt vern.. Religiøse institusjoner og ideer har i realiteten stor makt i livene til mange mennesker i dag

Religion og etikk - Religion - Skolediskusjon

 1. Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».. Etikk er en norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Et individs etikk kan være basert på anvendelse av individets rett til selvbestemmelse eller ha et tillært religiøst.
 2. Fag: Religion og etikk. Innhold av høy kvalitet Alle notater og oppgaver er kvalitetssikret. Sikkert og anonymt Dine opplysninger vil alltid være anonyme. Flere tusen hjelpemidler Vi har et stort utvalg av oppgaver og notater. Om oss Privatlivspolitikk Opprett Logg in
 3. Årsstudiet i kristendom, religion, livssyn og etikk gir god innføring i Bibelens fortellinger og den kristne tro. Studier i kirkens historie og tradisjon, og møte med tro og praksiser i andre religioner og livssyn er også sentralt
 4. Begreper.
 5. Etikk, religion og filosofi - I hvert fagområde vil du ha gratis tilgang til én aktivitetsplan slik at du kan prøve ut våre planer i praksis. For å få tilgang til alle våre ressurser logg inn eller bli medlem n.

Religionen og samfunnet er delt, men religionen er fortsatt en viktig del av Norge. Den er bare ikke lenger en del av staten. Mystikkens språk er preget av bilder som er knyttet til vennskap, kjærlighet og erotikk. Etikk: Alle religioner inneholder sentrale verdier og normer for hva som er god moral. De ti bud i jødedommen og kristendommen med folkelige religioner, magiske ritualer, magi tenkning, utføre visse bønder for å hjelpe. seg selv mot opplsyning Dalai lama: mann i nirvana, De tre sinnsgifter: Tripitaka: hellige skrifter De tre juveler: Eksamensoppgaver: Gjør rede for buddhismens virkelighetsoppfatning, frelse og etikk. Få med likheter og Religion og etikk er både et kunnskapsfag og et holdningsdannende fag. Faget legger vekt på religiøse og filosofiske tradisjoner i norsk, europeisk og internasjonal sammenheng. Opplæringen i faget skal utvikle teoretisk og praktisk kompetanse til å analysere og sammenligne religioner, livssyn og filosofiske retninger. Årstimer 8 REL112 Religion, tekst og tolkning: semesteroppgave. REL150 Livssyn og etikk: semesteroppgave og breddetest. REL113 Religion, kultur og samfunn: hjemmeeksamen, 5 dager. REL114 Indiske religioner og nyreligiøsitet: skriftlig eksamen, 6 timer. REL160 Religionsdidaktikk: muntlig eksamen. Praksi Her finner du alt av informasjon om utdanning innen KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (KRLE) (årsstudium).Studiet går under: Historie, religion, idéfag.Det er 6 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 5 studiesteder. Det er registrert 33 relaterte studier, og det finnes 1 relatert yrke til utdanningen KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (KRLE) (årsstudium)

Religion og etikk som privatist, vg3 - Skole og leksehjelp

Emne - Fagdidaktikk 1 - religion og etikk - PPU4684. course-details-portlet. Emnet er en del av profesjonsfaget i lektorutdanningen, og ett av i alt fire fagdidaktikkemner. Emnet omhandler forhold som vedrører undervisning og elevers læring i fagene Religion livssyn og etikk 1, 30 studiepoeng, tilbys som nett- og samlingsbasert heltidsstudium våren 2019.Studiet gir deg en grundig innføring i de tre hovedemnene: 1. Religioner og livssyn, 2. Filosofi og etikk og 3. Fagdidaktik Religioner, livssyn og etikk studeres med utgangspunkt i tema som politikk, etikk, identitet, det sekulære samfunn og kunst, og ved bruk av ulike humanistiske og samfunnsvitenskapelige metoder. Studenten reflekterer over lærerrollen i KRLE-faget og hvordan man legger opp til et bra læringsmiljø i KRLE undervisningen R ammeplan for barnehagen sier blant annet i fagområdet Etikk, religion og filosofi, at: Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter og oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold..

Religion og/eller etikk kan studeres i en samfunnsmessig kontekst, eller i andre sammenhenger. Kandidatene skal bli fortrolige med både systematisk-normative og empirisk-samfunnsvitenskapelige teorier og metoder, og med forholdet mellom teologiske og samfunnsvitenskapelige tilnærmingsmåter til studiet av religion og/eller etikk andre skisse til kjerneelementene i KRLE og religion og etikk (Utdanningsdirektoratet, 2017), nevnes fortellinger som en viktig metode for å forstå religioner og livssyn på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Fortellinger nevnes også i punktet om å utforske religioner og livssyn som sammensatte og omdiskuterte fenomener

Etikk og etisk refleksjon rundt roller hører sammen. Refleksjonen gjør etisk teori til praksis. Men hva er egentlig etisk refleksjon og når, i hvilke situasjoner, og hvordan organiserer man slik refleksjon? De fleste religioner forfekter en type pliktetikk som versjoner av. Naturen er et system av årsaker og virkninger som også mennesket er en del av. Naturalismen har hatt innflytelse på andre livssyn som sekulær humanisme og marxisme. Naturalismens røtter går helt tilbake til antikken, til de greske naturfilosofene (500-tallet f.Kr.) som framsatte teoriene om at alt er bygd opp av grunnstoffer, og Demokrit (400-tallet f.Kr.) som lanserte tanken om atomene Kristendom religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever. Undervisningen i faget skal ikke være forkynnende. Skolen skal vise respekt for elevenes og foreldrenes / de foresattes religiøse og filosofiske overbevisninger og sikre retten til likeverdig opplæring Kjøp Religion og etikk i skole og barnehage fra Cappelen Damm Undervisning Skolen og barnehagen er sentrale og ufrakommelige arenaer for arbeid med viktige verdispørsmål. Denne erkjennelsen preger artiklene i denne antologien. Det dreier seg om etiske så vel som eksistensielle spørsmål I HVERDAGSLIVET brukes ordene etikk og moral om hverandre. Men i filosofien har de ulik betydning. Der handler moral om sed og skikk og konkrete handlingsvalg, mens etikk handler om å reflektere allment over dette, og om å formulere etiske teorier. Ofte kan filosofer som forfekter ulike etiske teorier være enige om hva som bør gjøres i bestemte situasjoner, men begrunnelsen for dette vil.

Skriving i Religion og etikk på videregående 1. mars 2017 | Print ut. Å arbeide med skriving som grunnleggende ferdighet i Religion og etikk kan bidra til dypere faglig forståelse og bedre fagkunnskap hos elevene Undervisningsopplegg om religion, livssyn og etikk for elever frem til 7.årstrinn, 10.årstrinn, Relevante ressurssider Relevante ressurssider Wikibøker utgis av den ideelle organisasjonen Wikimedia Foundation , som driver flere flerspråklige og frie prosjekter hvor alle kan bidra Faget kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) er et vanlig skolefag som normalt skal samle alle elever. Faget skal gi kunnskap og forståelse, ikke være forkynnende eller gi opplæring i en bestemt religion eller et bestemt livssyn (Opplæringsloven §§ 2-3a og 2-4)

Religion livssyn og etikk 1, 30 studiepoeng, tilbys som nett- og samlingsbasert heltidsstudium våren 2019. Studiet gir deg en grundig innføring i de tre hovedemnene: 1. Religioner og livssyn, 2. Filosofi og etikk og 3. Fagdidaktik SRLED201 Samfunn, religion, livssyn og etikk Emneplan for studieåret 2020/202 Religion og etikk vg3 eksamen. I alle religioner finnes det estetiske uttrykk, som betyr noe som direkte påvirker sansene, slik som religiøs musikk. Kort sagt tilhører alt skapt av menneskelige hender denne dimensjonen. Den etiske dimensjonen: normer og verdier Enhver religion vektlegger etikk og klare regler for rett og galt Religion- og etikk Faget legger vekt på religiøse og filosofiske tradisjoner i norsk, europeisk og internasjonal sammenheng og bygger videre på grunnskolefaget, KRLE. Opplæringen i faget skal utvikle teoretisk og praktisk kompetanse til å analysere og sammenligne religioner, livssyn og filosofiske retninger, og stimulere til refleksjon over egen identitet og egne livsvalg Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Læreplankode: REL01-02 Side 5 av 7 Digitale ferdigheter Digitale ferdigheter i religion og etikk er å finne fram til og reflektere over hvordan digitale arenaer blir brukt til informasjon og påvirkning innen religions- og livssynsfeltet

Religion, etikk og samfunn - Universitetet i Agde

Faget religion og etikk gir elevene grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden rundt seg. Gjennom arbeidet med et bredt utvalg av religioner og livssyn utvikler elevene kunnskaper, evner og holdninger som gjør dem i stand til å håndtere mangfold i hverdags-, samfunns- og arbeidslivet Etikk er retningslinjene eller personlige oppfatninger av hvilke mennesker lever sine liv. Siden de fleste religioner gi instruksjoner der troende er å basere disse tro, religion og etikk er nesten ett og det samme for de av tro. Kristne, for eksempel, leve sine liv basert på læren av Bibelen og De ti bud Geir Winje: RELIGION OG ETIKK 2000 (2004) FORORD Dette er ingen komplett innføring i faget Religion og etikk i den videregående skolen, men artiklene gir enkle og kompakte innføringer i alle hovedmomentene i faget. Tanken er å gi leseren en oversikt over fagets innhold og hjelp til å komme i gang

Religion og etikk / Videregående / Smartbok - Gyldenda

Religion og etikk i skole og barnehage henvender seg til dem som arbeider i skole og barnehage så vel som de som er engasjert i profesjonsutdanningene. Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer. Advancing knowledge through openness Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur Religion (formål, betydning og opprinnelse) Religion er en fellesbetegnelse for ulike trossystemer og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn det fysiske. Buddhismen (Fakta, religion og atferd) Buddhismen er en ikke gudelig religion og filosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama

Learn religion og etikk with free interactive flashcards. Choose from 500 different sets of religion og etikk flashcards on Quizlet Etikk, religion og filosofi; Kommunikasjon, språk og tekst; Kropp, bevegelse, mat og helse; Kunst, kultur og kreativitet; Natur, miljø og teknologi; Nærmiljø og samfunn; Planer; Tema; Planlegg, delegér og dokumenter, enkelt! Vi har ressursene dere trenger for en spennende og lærerik barnehagehverdag Kunnskapsområdet omhandler samfunnskunnskap og etikk, ulike religiøse og ikke-religiøse livssyn og kulturenes fortellinger og tradisjoner. Kunnskap om og holdninger til ulike religioner, livssyn og samfunn danner et viktig grunnlag for identitetsdanning og for å kunne forstå og møte mennesker fra ulike kulturer

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i

Religion og etikk 1 Produkt Politikk, individ og samfunn 3 Produkter Psykologi 1 Produk Rett og galt. Betydning av ordene: La elevene beskrive med egne ord hva rett og galt betyr. Skriv rett og galt på tavla og be elevene tenke på hva det betyr. Lag en liste på tavla med alle forslagene. Etter hvert forslag får de andre elevene i klassen si om de er enige eller uenige. Det er viktig at de begrunner påstanden sin

Etikk, religion og filosofi - Udi

Religion og etikk 3: Bibelen og den kristne tradisjon . 2018. Religion og etikk 2: Levende religione Læreplanmål - føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn . Siste fra Trinn 8-10. Livssynshumanisme. Din tanke er fri «Din tanke er fri» er en folkevise av sveitser-tysk opprinnelse, som hyller tanke- og ytringsfrihet. Den ble på 1980-tallet oversatt. FILOSOFI. [Religion og etikk. Hovedside ] EKSEMPLER PÅ TEKSTKRITIKK. Johannes-evangeliet 7:53-8:11. Teksten i den norske bibelutgaven: Så gikk de hjem hver til sitt, og Jesus gikk ut til Olsjeberget. Tidlig neste morgen kom han til templet igjen. Folkemengden samlet seg om ham,. Religion, livssyn og etikk (RLE) 2 bygger på Religion, livssyn og etikk (RLE) 1 og er en 30 studiepoengsenhet som sammen med RLE1 gir 60 studiepoeng RLE

etikk - Store norske leksiko

Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2020/2021 Studiehåndbok Emner LUP Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk Barnehagelærerutdanning 2BSRLES-1 Samfunn, religion, livssyn og etikk Religion og etikk merker seg selvsagt ut siden teksten fremmer etisk bevissthet gjennom etiske avveininger og problemstillinger. Samtidig er norskfaget like aktuelt siden oppgaven er at elevene skal jobbe med en fagsjanger som et leserinnlegg eller kronikk Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 i MGL 1-7 er et valgfag og innføringsstudium i grunnskolelærerutdanningen. Det består av to emner: KRLE 1, emne 1 og KRLE 1, emne 2. Faget bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen trinn 1-7, 5-årig master

I samme verden Elevnettsted (Nettsted) - Religion og etikk

 1. Fagfornyelsen er i gang. Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til kjerneelement i fag på innspillrunde med frist 17. april. I Kristiansand er det KRLE og religion og etikk som skal debatteres. Her vil forslagene fra Utdanningsdirektoratet bli presentert og drøftet
 2. I samme verden gir en oppdatert framstilling av alle sider ved religion- og etikkfaget, både religions- og livssynskunnskap, filosofi og etikk. Faget presenteres innenfor rammen av det pluralistiske samfunnet og legger vekt på et livstolkningsperspektiv.Hovedutfordringer i vårt samfunnLæreverket tar på alvor at en hovedutfordring i vårt eget samfunn er å leve godt sammen på tvers av.
 3. Må kristen etikk handle om Guds lov, eller kan man tenke annerledes om kristen etikk? Filosof Martin Jakobsen snakket om kristen etikk på Filosofiuka 2017 og utfordret tilhørerne til å tenke på kristen etikk som noe annet enn lover og regler: Man skal være sånn som Gud er. Man skal ligne Gud. Det er en [
 4. LBLHSRLE13 Samfunn, religion, livssyn og etikk (Vår 2020) Emnet er tilknyttet følgende studieprogram. Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid. Undervisningssemester. 2. semester (vår). Studentens læringsutbytte etter bestått emne. Kunnskap

UNDERVISNINGSOPPLEGG Relforeninge

Kjøp 'I same verda, religion og etikk' av Ole Andreas Kvamme fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet | 978820257573 Religioner, mangfold og etikk i barnehagen tar opp fagstoff i kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk i barnehagelærerutdanninga. Boka er revidert på bakgrunn av Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017).. Ingeborg Tveter Thoresen skriver i første del om barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag Religion innebærer at du tror på en eller annen religiøs autoritets fremstilling av sin religion. Ofte vil vedkommende autoritet hevde at den fremstillingen er gitt av en mystisk overnaturlig åndelig autoritet med totalitær makt. Slik er det for jøder, kristne og muslimer

TFF1003 - Etikk og religion - Universitetet i Osl

 1. TIDSSKRIFTET RELIGION OG LIVSSYN. AKTUELT. KONTAKT. More. Bli medlem nå! Siste nytt I forbindelse med stengte skoler og hjemmeundervisning åpner vi tilgangen til alle vår tidsskrift. Siste nytt De nye læreplanene er her! Nytt tidsskrift - Høst 2020 Klikk her. Religionslærerforeningen i Norge
 2. Årsstudium i Religion, livssyn og etikk gir deg grunnleggande kunnskapar om religionar, kultur, livssyn, etikk og filosofi. Studiet gir formell kompetanse i formidling av desse fagfelta, og kan i kombinasjon med anna utdanning kvalifisere for yrkeskarriere innanfor skuleverket, helsesektoren, media og kyrkja. I kombinasjon med ei lærarutdanning gir studiet undervisningskompetanse i KRLE.
 3. IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin
 4. 1. Religionar og livssyn 2. Filosofi og etikk 3. Fagdidaktikk Emnet omhandlar ni fagemne: jødedom, kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, anna religiøst mangfald, livssyn, etikk og filosofi. Vektlegginga av dei ulike fagemna vil vere om lag som i læreplanen for grunnskolen
 5. Abstract Formålet med denne studien er å undersøke hvordan lærebøker i religion og etikk på videregående skole fremstiller religiøse konfliktperspektiver med fokus på konflikter knyttet til kristendommen og islam
 6. IKT-plan: Etikk, religion og filosofi. Bestill foredrag. Barnevakten har tilbud til skole, barnehage, fagfolk og studenter. Les mer. Ansvarlig redaktør: Leif Gunnar Vestbøstad Vik Webredaktør: Sjur Jansen. Bli medlem for 899 pr år. Org. nr: 922 771 995 Konto nr: 3000 21 44219. Barnevakten 104805. Kontakt oss
 7. Tro og tanke: religion og etikk for den videregående skolen. ISBN 9788203348105 , 2014 , Gunnar Heiene, Jan Opsal, Arna Østnor,m.fl

Religion og etikk eksamen - Studienett

 1. Høringsutkast - Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Forslag til Kirkerådets svar på høringsspørsmålene er fra s. 7 i dokumentet. Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Om faget Fagets relevans Faget KRLE skal gi elevene grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden rundt seg
 2. Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2020/2021 Studiehåndbok Studier LUP Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk BOA VUKRLE Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 for 1.-10. trin
 3. Religion og Etikk Her finner du undervisningsressurser til faget Religion og Etikk for VG3. Religionskunnskap og religionskritikk Islam og en valgfri religion Kristendom Filosofi, etikk og livssynshumanism
 4. [start forord] Forord til 2. utgave Religioner, mangfold og etikk i barnehagen er skrevet for kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk i barnehagelærerutdanningen fra 2013
 5. Om personalet mangler fagkunnskap om religioner og livssyn, vil de lettere forholde seg til medias for- 103131 GRMAT Religioner, mangfold og etikk i barnehagen 130101.indd 99 3/22/13 2:31 P
 6. Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold

Religion, livssyn, teologi og etikk - Bøke

 1. Etikk, religion og filosofi. Progresjonsplan for fagområdet i mai-juni Publisert: 02.06.2019 22:37 Sist endret: 02.06.2019 22:36 Forfatter: Merete Andersen . Etikk, religion og filosofi . Å tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier er nødvendig for å omgås andre. Vi legger.
 2. NDLA religion og etikk. 473 likes · 11 talking about this. I 2017 startet NDLA arbeidet med å utvikle digitale læringsressurser i religion og etikk. Her kan du følge utviklingen
 3. NDLA religion og etikk. 344 likes · 2 talking about this. I 2017 startet NDLA arbeidet med å utvikle digitale læringsressurser i religion og etikk. Her kan du følge utviklingen
 4. Religioner, mangfold og etikk i barnehagen . ISBN 9788202567040, 2017, 2. utgave, Geir Winje, Ingeborg Tveter Thoresen . Fra 150,-Kjøp Selg. Små mennesker - stort mangfold : religioner og livssyn i barnehagen . ISBN 9788202455859.
 5. Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk er et ettårig studium som gir en grunnleggende innføring i kristendom, religions- og livssynskunnskap og filosofi og etikk. Gjennom kunnskap om religionenes tro, historie og praksis vil studentene få kunnskap om de ulike religionenes betydning og plass i samfunnet
 6. Etikk og menneskesyn Likestilling. Bioetikk. Abort 05. mars 2020 Nyheter Abort Likestilling - Hvorfor skal kvinner skamme seg for å ta ansvar for sitt eget livsløp og for sin egen Ved å bli medlem hos oss bidrar du til en sterkere stemme for at staten ikke kan bygge på en spesifikk religion, og for et samfunn som har plass til.
 7. Religioner, mangfold og etikk i barnehagen tar opp fagstoff i kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk i barnehagelærerutdanninga. Boka er revidert på bakgrunn av Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017). Ingeborg Tveter Thoresen skriver i første del om barnehagens samfunn..
 • Vatikanstaten areal km2.
 • Vitra rar.
 • Kaland karusellen.
 • Progressive briller problemer.
 • Jenta på broen fvn.
 • Smärta i vaden.
 • Bästa pizzadegen.
 • My herbalife.
 • Gene simmons filmer och tv program.
 • Opal lindau.
 • Tisse på seg i søvne voksen.
 • Icloud find my iphone.
 • Kali hinduism.
 • Mika relax.
 • Undersøkelse homofili.
 • Eboks vs digipost.
 • Konfliktanalyse vietnamkrieg.
 • American pie stream kinox.
 • Krystal original grønnsåpe.
 • Marco pontarelli barbera 2016.
 • Fhdw bergisch gladbach infoabend.
 • Cognac glass gravert.
 • Fergeruter aukra.
 • Sentrumspartiene i norsk politikk.
 • Gedichte von helen keller.
 • Bilder app android.
 • Galleria gdansk.
 • Ndla helsefagarbeider vg2.
 • Wydr app.
 • Eintritt petersdom.
 • Lemonswan abmelden.
 • Fullmåne vann.
 • Premiere bildausschnitt ändern.
 • Overnasjonalitet wiki.
 • Make yourself an avatar.
 • Buve øya.
 • Hjemmelaget meisebolle.
 • Feuerwehr scherfede.
 • Unfall a38 heute querfurt.
 • Sompex kronelys tilbud.
 • Münster stadtplan.