Home

Hva er en leder strøm

Elektrisk strøm er elektrisk ladning i bevegelse. Strømmen beveger seg gjennom en leder og frakter energi fra ett sted til et annet. Strømretningen er definert som bevegelsesretningen for positive ladninger. Det oppstår strøm i en leder når vi kopler den til en spenningskilde, for eksempel når vi slår på en kokeplate. I en leder med elektrisk strøm vil det avgis varme, og ved høy. En slik inndeling er ikke alltid brukbar fordi et stoffs evne til å lede strøm avhenger av blant annet temperatur, forurensninger i stoffet og av spenningen det blir utsatt for. Nå deles stoffene inn etter måten ledningen i den aktuelle situasjon foregår på Metaller leder strøm. Mange metaller, som kobber, gull og aluminium kan lede strøm godt. [Fysikk 1] Kirchhoffs 1. lov kalles også Kirchhoffs strømlov og hjelper oss å finne ut hva strømmen er på forskjellige steder i en krets. Den er spesielt nyttig i forbindelse med parallellkoblinger Elektrisk strøm, eller elektrisk strømstyrke, er elektriske ladninger i bevegelse. I elektriske kretser består strømmen av ladningsbærere, for eksempel i form av elektroner i en metallisk leder. SI-enhet for elektrisk strøm er ampere.Elektrisk strøm måles ved hjelp av et amperemeter.Sammenhengen mellom strøm og spenning i en metallisk leder er gitt av Ohms lov En isolator er et stoff som leder strøm dårlig. Man kan si at det er det motsatte av en leder. Eksempler på gode isolatorer er glass, plast og keramikk. Den perfekte isolatoren eksistere ikke, selv stoffer med høy elektrisk motstand, har noen ladde partikler som kan lede strøm

Hva kan du jobbe med? - Utviklingsstudier (bachelor

I dette forsøket skal vi forsøke å lede strøm gjennom vann med hjelp av forskjellige løsninger som består av sukker, salt og syre. Vi skal bruke løsningene etter hverandre og se hva som leder strøm best. Jeg tror alle løsningene kommer til og lyse bortsett fra sukkerblandingen ja vi har det, men så er det bare å finne ut hvorfor en ting leder strøm og hvorfor den andre ikke gjør det. jeg veit at strøm er liksom elektroner som er i bevegelse. men hva er det som stopper de i en ting når vi kobler den til en strømkilde Dessuten er det meste av utstyret i fritt salg i butikkene for en billig penge. Men det er altså ikke lov. Forsikringsselskaper bryr seg også om dette. Kjøper du hus eller leilighet er det vanskelig å se hva som er gjort av hvem når det gjelder elektriske installasjoner tidligere, det har ikke vært noen streng kultur på å dokumentere dette Å bygge et godt arbeidsmiljø er det viktigste en leder kan gjøre, ifølge ManPowerGroups siste Work Life-undersøkelse. Selv om generelle råd kan gjelde for ledere for alle aldersgrupper, viser undersøkelser at det er forskjell mellom hva som kjennetegner en god leder hos den yngste generasjonen, og hva de «eldre» generasjonene ser på som viktig Det som da ville skjedd, var at det ville gått en mye større strøm i N-lederen enn i noen av faselederene. F.eks: 20 A i hver av faselederne, mens det ble 60 A i N-leder Foreskriften sier at N-leder skal ha samme tverrsnitt/strømføringsevne som faseleder på : - Enfasekurser - Kurser med faseledere t.o.m 16mm2 Cu/ 25mm2 A

Da er det din jobb som god leder å finne ut hva som er årsaken, og hvordan medarbeideren kan motiveres. En god læreregel er unsett å være tøff på resultater, men myk på personen. Noen viser store forventninger ved konstant å overvåke fremgangen til den enkelte ansatte Hva er poenget med gulllagte ledere hvis sølv skulle vært . Kobber,sølv,aluminium - Spør en energirådgiver! Og hvilket av stoffene sølv,kobber og aluminium leder minst varme og elektrisitet av sølv,kobber og aluminium? Sølv er det metallet som leder strøm best, dernest kobber. Elektrisk leder, stoff som kan lede elektrisk strøm. I denne økta blir elevene kjent med begrepene lede og isolere strøm, og undersøker hvorvidt et utvalg materialer leder strøm.Dette hjelper dem også å finne svar på et av spørsmålene de noterte i forrige økt: Hvorfor er det metall innerst i ledningen? Til sist dramatiserer de hvordan elektronene og atomene «oppfører seg» i materialer som leder strøm og i materialer som isolerer. Uansett om du lærer fra andres visdom eller oppnår innsikt fra egne erfaringer, vil det å bli en god leder handle om hva du gjør, og ikke hva du vet og kan. Her får du 8 essensielle egenskaper som kjennetegner en god leder. 1. Kommunikasjon. Altfor mange ledere kommuniserer altfor lite

elektrisk strøm - Store norske leksiko

 1. Oppdag bilder, illustrasjoner som får deg til å skille deg ut. Hva Leder Strøm. Elektrisitet - Side 3 - Naturfagblogge
 2. Strøm er elektroner i bevegelse. Kort forklart er strøm elektroner i et spenningsfelt som er i konstant bevegelse. Elektrisk strøm er en form for energi hvor elektroner, det vil si negativt ladde partikler, blir fraktet. Når disse ladde partiklene beveger seg fritt gjennom en leder fraktes energien fra et punkt til et annet
 3. Hva er L, N og PE - og hva betyr fargene på ledningene? I korte trekk er L faseleder (strøm), N er nøytralleder (0V) og PE er jord (Gul/grønn). Men dette gjelder bare i forbrukerkurser og i et TN-nett. La oss se litt mer om hvordan farger på ledninger og elektro i forskjellige nettspenninger brukes. Les mer »Hva betyr fargen på ledningene

Hvilke er de ledende teoriene for hva bevissthet egentlig er, og hvordan den fungerer? Vi har en overflod av to av de mest brennbare stoffene (hydrogen og oksygen) på vår planet i en svært stabil form, vann (h2o) Strøm er elektrisk ladning i bevegelse. Enkelt forklart kan man si at strøm frakter energi fra ett sted til et annet. Men for at elektrisk ladde partikler skal kunne bevege seg, trenger de en leder å gå gjennom. Når en leder kobles til en spenningskilde får vi strøm. Det er for eksempel dette som skjer i et strømgjerde Elektriske ledere er materialer som kan lede elektrisitet; isolatorer ikke.Hvorfor? Om et stoff leder strøm, avhenger av hvor lett elektroner kan bevege seg gjennom det. Protoner ikke bevege seg, fordi, mens de ville bære elektrisk ladning, er de bundet til andre protoner og nøytroner i atomkjernene. Valence elektronerer som ytre planetene går i bane rundt en stjerne Watt (W) er en måleenhet for elektrisk effekt. Når strøm passerer fra stikkontakten og gjennom en innplugget ledning, og til slutt kommer frem til brødristeren eller spillkonsollen din, har den avgitt en effekt. Effekten er resultatet av spenning tilgjengelig kombinert med strøm som blir overført, og kalles watt Strømmen i null-leder er alltid lik eller mindre en største strømmen på en fas. Den blir mindre og mindre jo gjevnere belastningen er på hver fas. Så den går til nullpunkt i trafo for å stabilisere spenningen på hver fas. SEVS: Man kan få 230v i seg hvis man berører faseleder og jord

Litt av svaret ligger i navnet, en halvleder er et stoff som leder strøm, men som med noen endringer kan produseres slik at det for eksempel bare leder strøm i en retning. For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens andre ikke gjør det. Oktettregele En fast og en variabel. Tallene vi har brukt for dette er hentet fra NVE, og er gjennomsnittstall for Norge. Gjennomsnittlig fastledd er 2.046 kroner. Omregnet til ørepris i kwh vil den bli mindre, jo høyere strømforbruk du har. I tabellen er det satt opp priser for et forbruk på 15.000 kwh i året, og 35.000 kwh i året Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer. Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle Ved hjelp av utstyr han selv fremstilte, fastslo Ohm at det er en proporsjonal sammenheng mellom spenningen over en leder og den resulterende strømmen -- det vi nå kjenner som Ohms lov. Ved å benytte resultatene fra eksperimentene sine var Ohm i stand til å definere den grunnleggende sammenhengen mellom spenning , strøm og motstand , noe som er grunnlaget for enhver analyse av elektriske. Hva er farligst av volt og ampere? Man vil kanskje tenke at 10.000 volt er farligere enn 100 volt, men i strømsammenheng er det ikke slik. Det er nemlig mengden strøm som er farlig for oss mennesker, altså ampere. Ampere kan vi dele på 1000 og få MilliAmpere, forkortet mA

elektrisk leder - Store norske leksiko

En fersk undersøkelse viser at bare én av fire vet hva de betaler for strømmen. Kun én av ti vet hva markedsprisen er. Nå mistenker også Forbrukerrådet omfattende prisjuks hos mange strømselskaper. Villniset av priser og avtaler viser at det er på høy tid at strømbransjen rydder opp slik at kundene bedre kan forstå hva strømmen. Når en femte klasse kommer til, utvides området for hva man trodde skulle være mulig. Mens metaller leder strøm godt, kan ikke isolatorer lede strøm i det hele tatt. Topologiske isolatorer er som en blanding av metaller og isolatorer. De leder strøm på overflaten, men ingen strøm går på innsiden

Ap-krisen er menneskeskapt, skriver Trine Eilertsen

Hva leder strøm, og hvordan kan en kommunisere ved hjelp av en lyspære? 7.trinn har hatt fagdag om elektrisitet. Nå vet de at blyet i en blyant kan lede strøm, at plast ikke leder, og de har lært å sende morsesignaler med lys strømmer i N-leder. Utstyr med mye elektronikk forårsaker store og små overharmoniske strømmer, noe som er grunnen til at lastene vil få ulineære strømmer. I NEK400 er det angitt en metode for hvordan det skal tas hensyn til slike harmoniske strømmer i N-leder. Denne oppgaven har sett på teorien bak de harmoniske strømmene Spenning (U) = Motstand (R ) * Strøm (I) U brukes som symbol for spenning, for eksempel 230 V. R brukes som symbol for motstand/resistans, for eksempel 18 Ω. I brukes som symbol for strøm, for eksempel 20 A. Eksempler på bruk av Ohms lov: Eksempel 1: Hvis du har en spenning på 230 V, og en motstand på 23 Ω, hva blir strømmen? U=R* Aluminiumstråd er min absolutte favoritt. Leder all strømmen, har lav motstand, lett å håndtere og ryker om hestene skulle være uheldige og huke seg borti. I tillegg er Den UV- bestandig, den er rustfri, og skulle den ryke er den lett å skjøte uten å måtte tenke på hvor lederne sitter Hva heter utstyret som er på tegningen? 2. Hvordan vil du undersøke om lyspære er i orden? 3. Hvordan ser kobberklorid ut? 4. Leder fast kobberklorid noe strøm? 5. Leder kobberklorid-løsningen strøm? 6. Hvilke ioner er det i løsningen? 7. Hva ser du på den negative elektroden? 8. Hvilket stoff er dette? 9. Hva ser du på den positive.

Elektrisk strøm UngEnerg

Elektrisk strøm - Wikipedi

 1. Hva er Strøm. Med strøm mener man enten elektrisk strøm, eller vannstrømmer. I denne artikkelen vil ordet strøm innebære elektrisk strøm. Elektrisk Strøm. Strøm eller elektrisk strøm er en form for energi, hvor elektroner, negativt ladde partikler blir fraktet
 2. En blanding av salt og vann vil imidlertid lede strøm svært godt. I metaller er det elektroner som beveger seg og fører med seg ladningene. I væsker er det ikke frie elektroner, der må transporten av elektrisk ladning foregå som en ionestrøm. Når fast salt ikke leder strøm, er det fordi positive og negative ioner holder hverandre fast.
 3. LederNytt gir deg som leder nyttige, inspirerende og lærerike artikler innen: Ledelse, HR, kommunikasjon, karriere, jobb, markedsføring, styrearbeid, helse og.
 4. Når strømmen i en parallellkobling deler seg, fordeler strømmen seg i de to lednignene. 50/50 :-) Hva menes med at Ingen i Norge bruker strøm? Det som menes med at Ingen i Norge bruker strøm er at strømmen blir ikke brukt opp. Det kommer like mange elektroner inn i huset som ut
 5. Hva er en jordfeil? En elektrisk strøm er som et kjede på en sykkel som skal drive et hjul. I praksis betyr dette strøm inn og strøm ut av trafoen. Når strøm i leder nr 1 går igjennom tanga på amperemeteret så induseres det en strøm inni tanga på instrumentet på grunn av magnetfeltet rundt lederen

Elektriske ledere og isolatorer - Naturfagblogge

Fagfokus: Skolen etter Korona

Hva slags løsninger leder strøm best - Studienett

Her kan du lese mer om hva nettleien består av. Slik er nettleie og strøm fordelt på strømregningen. Beregningen viser hvordan fordelingen mellom strøm og nettleie har vært i gjennomsnitt for våre kunder i perioden januar-mai 2020. Strøm og strømleverandø Hva er forskjellen mellom AC og DC Current? Elektrisitet er en type energi som involverer bevegelse av elektroner langs en leder, for eksempel en wire. Strømmen av elektroner kan forekomme i én retning eller begge retninger langs ledningen. Når strøm flyter i en retning, er det referert til s Ulempen med seriekoblede lyspærer i en adventsstake er at alle lyspærer slukkes hvis én lyspære blir ødelagt. For at lyspærene skal lyse må kretsen være sluttet, og det er den ikke hvis en lyspære ikke leder strøm. Hvis én lyspære er ødelagt, lyser ingen lyspærer i serien

Cecilie Beck nægter at oprette Facebook-profil | BILLED-BLADET

Hva betyr Elhub for deg som forbruker? Med Elhub er det særlig tre endringer du som strømforbruker vil merke: 1. Du slipper å lese av strømmen. Med Elhub og smarte strømmålere (AMS) har behovet for å manuelt lese av strømmåleren forsvunnet da dette vil gjøres automatisk Det er gammel allmennkunnskap at plast ikke leder strøm. Tvert imot er de kjent som gode elektriske isolatorer, og elektriske ledninger har derfor et lag med plast rundt seg. Men som med så mye annet, er dette ikke hele sannheten. Enkelte plastmaterialer kan nemlig lede strøm. Det ser du om du har en av de helt nye OLED-tv-ene. Disse tv-ene. Også væsker kan lede strøm (f.eks svovelsyre i et blybatteri). I en væske er det ioner som bærer ladning mellom potensialene og når dette skjer kalles væsken for en elektrolytt. Saltvann (les sjøvann) er en relativt god elektrolytt, noe som betyr at den kan lede strøm nokså effektivt, mens hel Det er vanskelig å si hva som er en vanlig pris på strøm i måneden. Strømprisen varierer ut i fra hvor du bor, hvor stor og energieffektiv boligen din er og hvor energismart forbruket ditt er. På Min side får du full oversikt over ditt eget strømforbruk, helt ned til timesbasis, og der beregner vi også hva som er din strømkostnad så langt denne måneden

Leder kobber strøm? Er kobber en del av metall, akkurat som fetteren min? :) Seriøst, er kobbermetall? Kan kobber være ledende? 1.76 tusen visninger13. September 2020 Elektronikametal kobberstrømleder 0 kobber mam (gjest) 21. desember 2018 0 kommentarer Leder kobber strøm Start studying Naturfag-Elektrisitet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Her er toppsjefens råd: 1. Sett deg inn i virksomheten du jobber i. Forstå strategi, visjon og verdier. — Gode ansatte forstår bedriften de jobber i. De forstår sin egen rolle i den store helheten. 2. Kommuniser med din leder. Avklar hvilke forventninger din leder har til deg og hva du kan forvente av din leder Hva er elektrisk motstand? Elektrisk resistivitet er karakteristisk for en leder, en halvleder eller en isolator som begrenser mengden av strømmen. Det bestemmes av de atomære eller molekylære egenskaper som enten tillater eller hindrer strømmen av frie elektroner gjennom mat

Hvorfor? og hva menes med det? 8. Hva er elektrisk strøm? Forklar 9. Elektronene i en strømkrets beveger seg bare noen tidels mm hvert sekund, hvorfor kommer det da lys i lampen med en gang du skrur den på? 10.Hvordan er en ledning bygget opp? 11. Hva er en leder? Forklar og gi minst to eksempler 12. Hva er en isolator? Forklar og gi minst. Definisjon: Bærekraft er en slags gyllen regel for livet på jorda.Vi må leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å skade andre mennesker eller naturen. Utvikling = forandring: Når noe utvikler seg, skjer det en forandring.. Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine.

Naturfag - ting som leder strøm - Skole og leksehjelp

Her kan du lese mer om sosiale medier hva ungdom forventer av deg hva en ungdomssentral er hva ungdom trenger hjelp med alt dette og mye mer! Innledningen 10. desember 2018 / av Marius Strøm Petterse En fersk undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at strømprisen er umulig å forstå. Bare en av fire vet hva de selv betaler for strømmen, og kun en av ti vet hva markedsprisen er. Forbrukerrådet er svært bekymret over funnene og mener prisen på strøm må forenkles kraftig Det norske strømselskapet Tibber har kartlagt hvor mye strøm en rekke ulike elbiler bruker, og hva de ulike modellene koster å kjøre per mil. Elbilen som går billigst er Hyundai Kona electric

Strøm: Dette fikser du selv! - Dinsid

Jeg er så klar for Fredrikstad, sprudler Silje Winther

Hva kjennetegner en god leder? - ledernytt

Det er der for å hindre brann og kun derfor. Vel, for å måle strømforbruk også, men først og fremst for å hindre brann. Som nevnt tidligere så er strøm ikke noe vi produserer, vi bare fasiliterer mulighten for strøm å flyte i en leder ved å tilføre spenning. I husene våre har vi 230V og det er nok spenning til å drive en god del. Derfor får du strøm og nettleie på én regning. Grunnen til at du får strøm og nettleie samlet på én faktura er at det skal være enklere for deg som kunde. Fordelen er at det gir deg en bedre oversikt over de totale strømutgiftene dine, og praksisen er lik over hele landet En grei huskeregel er derfor å alltid slå av apparatene og dra ut stikkontakten når de ikke er i bruk. Belysning bruker minst strøm. Omkring 10 % av strømforbruket går til belysning, og en vanlig norsk husholdning har i snitt mellom 20 og 50 lamper. Dersom du ønsker å redusere strømkostnadene her, er et godt tips å bruke LED-pærer. Nesten ingen vet hva de betaler for strømmen Over 70 prosent av strømkundene vet ikke hva de betaler for strømmen. Færre enn én av ti vet hva markedsprisen på strøm er. Forbrukerrådet mener bransjen utnytter dette og ber om at det ryddes opp i en usunn konkurranse Hva: Samfunnsdebattant og jusprofessor ved UiO. Familie: Gift. To voksne døtre. Bor: På Nordberg.. Bakgrunn: Har ledet en rekke offentlige utvalg, jobbet hos Regjeringsadvokaten og vært dekan ved Det juridiske fakultet.Søkte i 2017 om å bli rektor ved Universitetet i Oslo. Har skrevet flere bøker og vitenskapelige arbeider om alt fra rettshistorie til forvaltningsrett

Ti utfordringer for misjon de neste årene - Tro24

Mer strøm i N-leder enn i faseleder? - ByggeBoli

Nå har en gruppe forskere, de fleste av dem tilknyttet amerikanske University of Rochester eller University of Nevada i Las Vegas, oppnådd dette. I alle fall dersom vi er villige til å tøye grensene litt. 15 grader Celsius (287,7 ± 1,2 K) er kanskje litt kjølig romtemperatur for de fleste av oss, men det er i alle fall en god del plussgrader 12.401 Strøm i leder Simuleringen viser hvordan frie elektroner (gule prikker) beveger seg når det går strøm i en leder. Atomene i lederen (blå prikker) er ikke helt i ro - så lenge temperaturen i lederen er høyere enn 0 K - men de bare vibrerer i krystallgitteret sitt

leder strøm. Kroppen din består av en god del vann, og vann er en god strømleder. Strømstyrken i vår modell er helt ufarlig, omtrent som fra et lommelyktbatteri. Elektrisitet strømmer lett gjennom noen stoffer. Disse kaller vi ledere. Stoffer som elektrisiteten strømmer dårlig gjennom kalles isolatorer Stoffer som ikke leder elektrisk strøm kalles isolatorer. Litt av svaret ligger i navnet, en halvleder er et stoff som leder strøm, men som . Når en femte klasse kommer til, utvides området for hva man trodde skulle. Mens metaller leder strøm godt, kan ikke isolatorer lede strøm i det . For å forklare hva dette er, må vi gå litt dypere. En strøm på en coulomb per sekund er lik en ampere. Strøm vil bevege seg fra et sted til et annet hvis det er en potensialforskjell mellom stedene målt i volt og at stedene henger sammen med noe som kan lede elektroner. Spenning er potensielle energi per ladning. SI-enheten for potensial er volt, etter Alessandro Volta (1745-1827 Hva vi har i våre hjem er enfase-systemer. En tre-wire, tre-fase system øker effekten levert ved samme spenning og dagens nivå med ca 73 prosent i forhold til en to-leder, En tre-fase strøm er i stand til å skape en roterende magnetfelt som styrer bevegelsen av skaftet Strøm er noe alle må ha. Prisen endrer seg ikke fra dag til dag som ved en spotpris-avtale, men alt etter hva kraftleverandøren bestemmer. Leverandøren har plikt til å informere deg om ny pris 14 dager før en prisendring trer i kraft. Fastprisavtaler

Ledelse: Hvordan bli en god leder - OPUS Consultin

1349 – PestenØstlands-Posten - Tøft for Fram-herrenePopulært med middelalder-jul - HA BETA

Her er en oversikt over hvem som gjør hva. Strømprodusentene produserer fornybar strøm I et normalt år produserer vi i Norge om lag 147 Terrawattimer strøm fra over 1700 små og store kraftverk i hele landet Få billigere strøm! På Strømpris.no kan du enkelt få oversikt over strømleverandørene på din adresse. Sjekk prisene og bytt til billigere strøm 4.41 Beregn spenningstapet i en kabel når resistansen i lederne er 1,5 Ω og strømmen til stikkontakten er 10 A. 4.42 Når det går en strøm gjennom en leder eller kabel så blir den varm. Hva er benevningen for denne uønskede varmen? 4.43 Hva er grunnen til at det oppstår uønsket varme i en leder eller kabel En grei huskeregel er derfor å alltid slå av apparatene og dra ut stikkontakten når de ikke er i bruk. Belysning bruker minst strøm. Omkring 10 % av strømforbruket går til belysning, og en vanlig norsk husholdning har i snitt mellom 20 og 50 lamper. Dersom du ønsker å redusere strømkostnadene her, er et godt tips å bruke LED-pærer.

 • Jordbær og appelsin smoothie.
 • Behandling stabil angina.
 • Brokade gardiner.
 • Minnesamvær trondheim.
 • Hannover 96 stadium.
 • Ncaa basketball.
 • Karzinom der bindehaut.
 • Paradis gelateria oslo city.
 • Kino berlin heiligabend.
 • The layover.
 • Heimskringla på norsk.
 • Neuer deutscher flugzeugträger.
 • Superdry hettejakke dame.
 • Adobe ingen sider valgt for utskrift.
 • Åreforkalkning forebygging.
 • Bade øyene oslo.
 • Tiny house price.
 • Kjøpe valp.
 • Kitchen board ikea.
 • Landeszentrale für politische bildung bw.
 • Winterball tanzschule schäfer.
 • Dormir à l'abbaye du mont saint michel.
 • Verdens eldste universitet.
 • Fjerne vippe extensions med olje.
 • Sentimente.ro bucuresti.
 • Æøå engelsk tastatur.
 • Harvey price.
 • Beste traktormerke.
 • Volvo trucks group.
 • Kongsgård seminaret.
 • Indisk korma.
 • Selbuvotter bok.
 • Itunes fotos synchronisieren.
 • Hund fulltidsjobb.
 • Kooyman makelaars alblasserdam.
 • Vokse nesehår.
 • Australisches restaurant baden württemberg.
 • Thule chariot.
 • El chapo review.
 • Poliovaksine wikipedia.
 • Figuren winnetou.