Home

Sørsamiske ord

Sørsamiske ordbøker DinOrdbo

Sørsamiske ordbøker. Velkommen til våre Sørsamiske ordbøker. På DinOrdbok kan du oversette fra sørsamisk til 28 språk, og tilbake. Velg ditt språk par nedenfor, og du kan begynne å søke For hvert enkelt ord gir ordboka opplysninger om hvilken form det er bøyd i i dette spesielle tilfellet, og om hvordan det skal bøyes generelt, Hemnes Samiske Forening har samlet, i tillegg er de vanligste ordene fra sørsamisk tekster lagt til, og ca. 1000 sørsamiske stedsnavn er hentet fra Statens Kartverk og det svenske sametinget Sørsamisk eller sydsamisk (på sørsamisk: åarjelsaemien) er et samisk språk.Det er store forskjeller mellom sørsamisk og de øvrige samiske språkene. Sørsamisk snakkes av sørsamer i det indre Skandinavia, sør for polarsirkelen.. Det er stor usikkerhet om hvor mange som anser seg som sørsamer, og hvor mange av disse som behersker det sørsamiske språket Sørsamiske ord kan delast opp i takter, og den første stavinga i kvar takt er trykktung. Hovudprinsippet er som vist nedanfor, der σ står for staving, der kvar takt står i parentes, og der ˈ står framfor ei trykktung staving. Kvar hovudtype er illustrert med eit døme Sjekk ord oversettelser til Sørsamisk. Se gjennom eksempler på ord oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Sørsamisk, ett av de tre offisielle samiske språkene i Norge, ved siden av lulesamisk og nordsamisk. Det tradisjonelle sørsamiske bosettingsområdet i Norge strekker seg fra Saltfjellet i nord til Elgå i Hedmark i sør. Bosettingen er spredt og fordelt utover et stort område. Det antas at under halvparten av sørsamene behersker språket Gratis online mobilvennlige sørsamiske ordbøker Ohtsh baakoem jallh baakoehammoem guktie jarkoestimmiem jïh tjïelkestimmiem åadtjoeh Det sørsamiske språket (åarjelh-saemien giele) er et samisk språk innenfor de finsk-ugriske og uralske språkfamiliene.I Rana kommune i nord danner det et dialektkontinuum med umesamisk.Enkelte språkforskere betrakter derfor også umesamisk som en sørsamisk dialekt. Vanligvis regnes umesamisk som et eget språk Studiet er en samlingsbasert begynneropplæring i det sørsamiske språket. Studiet krever ingen forhåndskunnskaper i sørsamisk og passer for alle som har lyst til å lære sørsamisk, enten for å kunne studere videre eller lære mer på egen hånd Sørsamiske ord og stedsnavn funnet i dialekter i Nordmøre Det ifølge lokalhistoriewiki.no som viser til en rekke kilder. Det kommer fram at en rekke ord i dialekten som synes å ha et samisk opphav, en regneremse på finsk (samisk), finnfadervår og stedsnavn både med utgruppenavnet nordmenn har hatt til samene, navn med både norsk og samisk innhold og rent lydlånte samiske stedsnavn

2019 er FNs internasjonale år for urfolksspråk. Som en del av urfolksspråkåret inviterer Divvun, UiT Norges arktiske universitet og Nord universitet med dette til den første konferansen om sørsamisk språk på Levanger, 2.-4. oktober 2019 Det sørsamiske området strekker seg fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør på norsk side. Sørsamene har nære forbindelser over riksgrensene. Blant annet har tradisjonelle reinflyttinger stort sett foregått i en øst-vestlig retning, det er derfor naturlig at det er nære slekts- og familierelasjoner på tvers av riksgrensen

Kommentar: Anne Marie Hætta. Nettsiden Matador Network har laget en liste over norske ord og uttrykk som ikke kan oversettes til engelsk .På samisk har vi også mange slike ord og uttrykk, blant. En sentral del av prosjektet har vært å samle sørsamiske ord og uttrykk i tilknytning til bruken av medisinplanter. Underveis i heftet finnes det ordlister, og arbeidsoppgaver i tilknytning til temaet. Heftet kan brukes av alle som ønsker å lære om bruken av medisinplanter på sørsamisk område,. Det sørsamiske området strekker seg fra Saltfjellet i nord til Femunden og Hedmark i sør. I dag er det derimot ikke lenger slik at samene kun bor i de tradisjonelle områdene. Det er faktisk i Oslo det bor flest samer Nye sørsamiske ord i samfunnsfag | Ovttas/Aktan/Aktesne. Ordene er i hovedsak hentet fra læreverket Midgard 5-10 klasse. Ordlistene er utarbeidet av ansatte ved tidligere Elgå Skole. Ordene er i hovedsak hentet fra læreverket Midgard 5-10 klasse Dette bryter med stereotypien om hva samer i det sørsamiske området har drevet med. Eksemplet er ikke enestående heller. I den samme folketellinga fra 1865 ble Kristine (Kjerstine) Johnsdatter registrert sammen med familien sin i Jaamafjeld, Jåavma, som ikke ikke er langt fra Burkije, Børgefjell. Senere havna også hun i Lofoten

Sørsamiske slekter, Västerbotten - Helgeland Sammanställning av samefamiljer ur kyrkoarkiv Vefsen, Hattfjelldal, Mo, Hemnäs,Vilhelmina, Tärna, Stensele, Lycksele, Åsele, Vilhelmina m.m Uppgifter om samer från kyrkböcker i Norge och Sverige (Födelse och dopböcker I morgen starter rettssaken i Oslo Tingrett, der reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke med støtte fra Motvind Norge har begjært midlertidig forføyning mot vindkraftutbyggingen på Øyfjellet. Det er en rettssak som aldri skulle funnet sted Sørsamisk er eit finsk-ugrisk språk i den uralske språkfamilien.Det blir snakka av i overkant av 500 talarar, i Østerdalen, på Nordmøre, i Trøndelag og i Nordland i Noreg så vel som i Västerbotten, Jämtland og Dalarna i Sverige.I Noreg har språket òg hatt ei viss utbreiing kring Dovre.Med så få som brukar det, vert det av UNESCO rekna som eit sterkt truga språk Ikke prioritert i Steinkjer kommune: Sørsamiske elever får tilbud om digital undervisning via skoler lengre nord - I skolebøker er det generelt lite opplysning om det samiske, i tillegg til at det er lite oppdatert. Folk tror den dag i dag at vi samer enda bor i lavvo og ikke har teknologi Det er viktig å utvikle læringsverktøy som er tilpasset sørsamiske forhold. Tekst, lyd, bilde, spill, leker og digitale læringsressurser er ulike hjelpemidler i den samiske språkopplæringen. Læringsressurser som finnes på denne siden kan lastes ned og skrives ut

Sørsamisk digital ordbok lansert Ui

Hun har selv vokst opp i den sørsamiske kulturen og har fem barn som hun oppdrar på samme vis, nært og i naturen. Rik kultur Denne dagen er Meerke på Nord Universitet i Nord-Trøndelag for å forelese ut i fra sitt yrkesliv og sine egne erfaringer på barnehagekonferansen «Realfag på barnehagevis» Det sørsamiske ordet aske har også to ulike betydninger som måne og måned. Dette kan også regnes som relativt logisk med tanke på at månen har sammenheng med hvordan vi mennesker beregner tid og måneder i et år. Her er et par eksempler for hvordan ordet aske kan bli brukt Det sørsamiske området strekker seg fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør på norsk side. I Sverige regnes Västerbotten, Jämtland og deler av Härjedalen og Dalarna som sørsamiske områder. Det er vanskelig å tallfeste antallet sørsamer, men kultursenteret Saemien Sijte antar at det finnes rundt 2000 sørsamer i Norge og Sverige Unni Fjellheim er over gjennomsnittet opptatt av språk. Hverdagen hennes går med til å formidle sørsamiske ord og kultur. Hun jobber som lærer og språkstimulator ved barneskolene i Røros og Brekken, pluss i barnehagen Luvlege Maanagïerte Det sørsamiske bosettingsområdet i Norge strekker seg fra Saltfjellet i nord til Elgå i Hedmark i sør. Sørsamisk er det sydligste av de nåværende samiske språkene. Bosettingsmønsteret er spredt og fordelt utover et stort geografisk område

Sørsamisk - Wikipedi

 1. Gjennom «uTalk South Saami-app» vil en kunne trene og automatisere sitt sørsamiske språk ved å lytte på uttalte ord og fraser sammen med bilde og tekst. Man har anledning til å øve opp sitt ordforråd i appen gjennom 6 ulike øvelser: 1. Øve: Man skal lytte til ord sammen med bilder. 2
 2. Sørsamiske fortellinger hentet opp fra kunnskapsbanken Nordisk samisk institutts samling av samisk lydmateriale fra 1970-80- tallet er av stor verdi og har status som en muntlig kunnskapsbank. Her er flere ulike typer opptak; originale intervjuer og beretninger, framstilling av kunnskap i reindriftsutøvelse, duodji og joik, og opptak fra forelesninger, møte- og konferanser
 3. Som andre urbefolkningsspråk er sørsamisk sterkt knyttet til naturen med blant annet tallrike ord og begreper som er knyttet til reindriftsnæringen. Sørsamisk er også et skriftspråk, men bare noen få bøker er gitt ut. I sørsamiske områder er samisk husflid/håndverk (duetjie) et sentralt kulturbærende og identitets skapende element
 4. Kun enkelte ord er like.I dag finnes det rundt 3000 sørsamer i Norge og Sverige, kun 800 av disse regnes som aktive språkbrukere.Språket står trolig sterkest i Snåsa-regionen, hvor landets eneste sørsamiske skole også ligger.I 2004 ble sørsamisk offisielt språk i Snåsa kommune.
 5. Ord og uttrykk på andre språk. Samiske ord og uttrykk. Áhkko er et lulesamisk begrep for bestemor, mormor, farmor, gammel kone eller gamlemor. Det tilsvarende sørsamiske ordet er aahka (bestemor, eldre kvinne) Les mer i Store norske leksikon samisk; Artikkelinfo Skrevet av
 6. Baakoeh 1.0 er en sørsamisk lydordlisteapp med 3000 ord. I ordlisten kan du søke både på norsk og samisk, og lytte til de sørsamiske ordene. Passer for alle som ønsker å lære seg sørsamisk. Kombiner gjerne med nettbasert kurs i sørsamisk fra E-skuvle.no. Språk: Sørsamisk Les mer og last ned: Baakoeh. Googleplay Bág

Sørsamisk - Allkunn

 1. , (Snåsa kommune) etter initiativ fra samiske foreldre i Snåsa Åarjel-saemiej maanagierte, den sørsamiske barnehagen. Barnehagen har senere fått navnet Suaja maanagierte
 2. Sørsamiske barn har derfor muligheten til å gå både i sørsamisk barnehage, sørsamisk grunnskole og videregående med morsmålet. Nord universitet har flere studier i sørsamisk, blant annet sørsamisk grunnskolelærerutdanning i Levanger som har søknadsfrist 15. april med start til høsten
 3. Vi fant 3 synonymer til SØRSAMISKE. sørsamiske består av 5 vokaler og 6 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen
 4. Som man ser av eksemplene, så kan ord som i utgangspunktet er appellativer fungere som stedsnavn for bestemte steder: skáidi = et (hvilket som helst) landområde mellom to elver vs. Skáidi = stedsnavnet til en bestemt lokalitet (f.eks. ei bygd) Stedsnavn kan bestå av ett eller flere ledd
 5. 2019 er FNs internasjonale år for urfolksspråk. Som en del av urfolksspråkåret inviterer UiT Norges arktiske universitet og Nord Universitet med dette til sørsamiske fagdager og konferanse om sørsamisk grammatikk på Levanger, 2.-4. oktober 2019
 6. Mye har vært skrevet om det samiske landsmøtet i Trondhjem i 1917, og i ettertid har dette møtet blitt stående som den første manifestasjon av en gryende samisk etnopolitisk bevegelse. Møtet samlet nærmere 150 deltagere, hvorav kun tre var nordsamer fra Troms og Finnmark. Ifølge folketellingen i 1910 bodde nesten 90 % av den samiske befolkningen i disse to fylkene
 7. Trøndelag utgjør den største delen av det sørsamiske området som strekker seg fra Helgeland i nord og til Engerdal i sør. Fylkeskommunen har nå en forsterket rolle som samfunnsutvikler. Det betyr blant annet at fylkeskommunen får et enda større ansvar for å utvikle, styrke og synliggjøre samisk språk, kultur og samfunnsliv

ord i sørsamisk - Norsk bokmål-Sørsamisk Ordbok Glosb

Jeg kan bekrefte at dere tenker helt rett! Jeg bor langt fra de sørsamiske områdene, jeg snakker ikke sørsamisk selv (enda), men har to små barn som jeg vil lære språket samtidig som jeg selv lærer det, slik at jeg har noen å snakke det med. Da trenger jeg akkurat det du sier: ord for det nære og dagligdagse, som for eksempel det språket jeg bruker sammen med ettåringen hver dag Samar i sør : artiklar om sørsamiske forhold; Samefolket i historien; Samefolket i Nord-Norsk samfunn; Samemisjonæren Isaac Olsen (1680-1730) og hans Underdanigst Undrettning om Norlandenne (1718) Samene : historie, kultur, samfunn; Samene : en arktisk urbefolkning : introduksjo I forbindelse med lanseringen fortalte den sørsamiske presten Bierna Bientie som har arbeidet med tekstene i boka om sitt arbeid. Oversettelsen har ovedsakelig vært gjort ut fra den hebraiske grunnteksten. Han pekte på viktigheten av å ikke bruke norvegianismer, dvs samiske ord og formuleringer som er preget av norsk språk

sørsamisk - Store norske leksiko

Fangstmarksgravenes grense mot nord er også svært interessant (se figur 74). Både på svensk og norsk side strekker denne gravskikken seg helt opp til det lulesamiske området. Gravskikken går altså like langt nord som det sørsamiske bosettingsområdet strekker seg i nyere tid Lær samiske ord: Garvodit (gratis) Språkapp for små barn: Gïelese (gratis) Gïelese er et språklæringsprogram for sørsamisk. Målgruppen er barn, ungdom og voksne som ønsker å lære, repetere og videreutvikle sine sørsamiske språkferdigheter. Sametingets ordböcker (gratis) Svensk - samisk ordbok Ordboken har sørsamiske och.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på ovttas|aktan|aktesne. Ovttas|Aktan|Aktesne bruker også analyseverktøy, dette for å forbedre og videreutvikle nettstedet Få sørsamiske ressursar. På chatteplattforma Discord har det mellom anna samla seg fleire som studerer nordsamisk saman. Thorin fortel at ein av moderatorane, som sjølv er samisktalande oppvaksen i Sápmi, presenterer dagens ord og grammatikk

30NYH_01-01-IMG_1310

De første sørsamiske språkforskningsdagene, voestes åarjelsaemien gïeledotkemebiejjieh, foregår på Nord universitet i Levanger. - Det er, så vidt vi vet, første gang i historien at sørsamisk språk er tema for en såpass stor konferanse, sier Maja Lisa Kappfjell, rådgiver ved Divvun, Universitetet i Tromsø Trøndelag fylkesbibliotek startet prosjektet med sørsamiske barnebøker for fire år siden. Det tok av. - I begynnelsen trodde vi at vi skulle bli et supplement til sørsamiske bøker som var på markedet og nye sørsamiske bøker som kom ut. Men vi oppdaget etter hvert at vi ble en av de største aktørene som gir ut sørsamiske barnebøker Gjennom denne sørsamiske språkapplikasjonen vil du kunne lære sørsamiske ord og uttrykk ved å kombinere lyd - bilde - tekst. Med lek og spill vil en slik applikasjon være en morsom måte å lære seg sørsamisk på Historie Kilder til samisk før-kristen religion Lære Ritualer og kult Myter Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Demografi og utbredelse Ulike retninger Samisk religion er en samlebetegnelse for myter, trosforestillinger og rituell praksis som tradisjonelt har vært utbredt blant samer i Skandinavia, Finland og Russland. Fra slutten av 1600-tallet ble det satt i gang en [

Museet har siden 2006 hatt museumsansvar for hele det sørsamiske området dvs. fra Saltfjellet / Rana i nord til Elgå i Hedmark i sør. Samlingene er basis for den museale virksomheten ved Saemien Sijte og er dermed det viktigste grunnlaget både for kunnskap om sørsamisk kultur, historie og formidling av dette Den sørsamiske oversettelsen er gitt ut i samarbeid med Nord-Trønderlag fylkesbibliotek. 978-82-93402-04-6. Gïelem nastedh, 2016. 28 s. Heftet. 100.-. (kan kjøpes gjennom Saemien sijte og Biblioteksentralen Den sørsamiske joikeren Marja Mortensson i samarbeid med musikeren og komponisten Daniel Herskedal.. Lååje er Mortenssons tredje album. Utgiver skriver: «Herskedal og Mortenssons musikk er grenseløs. Musikken beveger seg i grensetraktene mellom de sørsamiske og umesamiske joikene, og balanserer mellom tradisjonen og den klassiske strykekvartetten Støtter dubbing av Mamma Mu til nord- og sørsamisk. Sametingsrådet bevilger 300 000 kroner i støtte til Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) til å dubbe animasjonsfilm om Mamma Mu til nord- og sørsamisk. Direktør i ISFI Anne Lajla Utsi og sametingsråd Henrik Olsen (NSR) Jenna Rasmus, ISF

Marie hjemme etter feiring i Trondheim - Tynsetingen

Gjennom den sørsamisk språkapplikasjonen «uTalk South Saami-app» vil man kunne lære sørsamiske ord og uttrykk ved å kombinere bilde - tekst - lyd. Med lek og spill vil en slik applikasjon være en morsom måte å lære seg sørsamisk på, står det i en pressemelding fra Aajege Kjære studenter, kjære Nord universitet! Det er en stor glede for meg være til stede på åpningen av verdens første lule- og sørsamiske grunnskolelærerutdanning. Tenk at den virkelig har blitt en realitet! Målet er å utdanne flere med samisk språk- og kulturkompetanse,. Med andre ord ble den sørsamiske bakgrunnen i liten grad tatt hensyn til, og fornorskningsprosessen fortsetter. Vanskelig å be om tolketjeneste. Med bakgrunn i den tidligere fornorskningsprosessen er ofte eldre sørsamiske pasienter fornøyd med å bli behandlet som andre eldre uten sørsamisk bakgrunn

Nedtedigibaakoeh - Digibaakoeh gaskeviermesn

På disse sidene finner du informasjon om kommunen Røros. Vi er et verdensarvsted, en turistdestinasjon og et velfungerende lokalsamfunn Nytt ord hver dag. I uke 43, som er selve språkuken, kommer Fylkesmannen til å presentere ett nytt sørsamisk ord på Facecook hver dag. Da har du muligheten til å bli bittelitt bedre kjent med det sørsamiske språket. Det blir også arrangert en rekke ulike tiltak i forbindelse med språkuken

Det finnes ikke et eget ord for 'å hete' på samisk. På sørsamisk spør man Nedenfor finner du en liste over noen sørsamiske gutte- og jentenavn (guttenavn er markert blå, jentenavn er markert rød.). Likeverdige helse- og omsorgstjenester for den sørsamiske befolkningen Helse. For å få til likeverdige tjenester for den sørsamiske befolkningen, må tjenestene bli differensiert og tilpasset individuelt, skriver Nord-ansatte Tove Synnøve Mentsen Ness Det tradisjonelle sørsamiske bosettingsområdet i Norge strekker seg fra Saltfjellet i nord til Elgå i Hedmark i sør.

Sørsamiske språkforskningsdager ved Nord universitet i Levanger 2. - 4. oktober 2019 i Daniel Mortenson-salen. Påmeldingsfrist: 18. september . Program: (med forbehold om mindre endringer) Innlegg blir tolka til/fra sørsamisk . Onsdag 2.10. 12.00-12.45 Lunsj i kantina, Nord universitet. 13.00-13.15 Åpning, Daniel Mortenson-salen. Det sørsamiske området strekker seg fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør. Som eneste sørsamiske museum har Saemien Sijte nasjonalt ansvar for dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av sørsamisk kultur. Dokumentasjon av kulturminner, tradisjonell kunnskap og historie har vært en sentral del av virksomheten siden starten Vindkraftanlegget med 72 vindmøller som var planlagt i Kalvvatnan på grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland, ble vedtatt stoppet av Olje- og energidepartementet 11. november 2016. Ikke minst takket være motstanden fra det sørsamiske miljøet og miljøvernere Jeg ville vise at når man er barn så har man ikke alltid ord for det man opplever. Man har bare en kropp som gjennomlever situasjonen, sier Aas. Joikinga i forestillingen er det Charlotta Kappfjell som står for. Hun er tidligere vokalist og joiker i det første sørsamiske bandet Almetjh tjøøngkeme

Sørsamer - Wikipedi

Sørsamisk begynnernivå del 1 - Nord universite

Fylkesbiblioteket har bøker om og samisk som prioritert innsatsområde med hovedvekt sørsamisk språk og sørsamiske forhold. Fylkesbiblioteket arbeidet med prosjektet «Sørsamisk digitalt» og nettstedet Gaavnoes for å tilby en digital kunnskapsressurs om samiske forhold i vår region. Ordet «gaavnoes» betyr «det som finnes» Sørsamer eller sydsamer (sørsamisk: åarjelsaemieh) er en gruppe blant samene i Norge og Sverige.Deres tradisjonelle bo- og reindriftsområder i Norge strekker seg i dag omtrent fra Ranelva i Rana kommune i Nordland til Elgå øst for innsjøen Femunden i Hedmark.I Sverige regnes det sørsamiske området å være Västerbottens län, Jämtlands län og deler av Härjedalen og Dalarna

Samenes Historie : Sørsamiske ord og stedsnavn funnet i

- Erfaring viser at hodeskader og utvikling av demens kan medføre at eldre sørsamer går tilbake til sitt førstespråk sørsamisk. Den eldre sørsamens forsøk på å formidle sine behov kan bli oppfattet som «babbel» og tegn på forvirring, skriver førsteamanuensis Tove Mentsen Ness ved Nord universitet i denne kronikken i anledning Samefolkets dag Sjabretje ønsker å formidle verdiene som ligger i ordet EENSI: Presist - Din unike vare er valgt ut til deg. Vakkert - Formene og fargene speiler selve livet. Trygt - Din vare er laget med kunnskap og troverdighet

Ordet «dablo» kommer fra et samisk ord som rett og slett betyr «brettspill» eller «spillbrett» — på sørsamisk staves det i dag daabloe og på lulesamisk dábllo. Det sørsamiske ordet kan også bety «rutemønster», noe som sikkert viser tilbake til rutemønstrene som visse dablo-brett har. Å spille brettspill heter daablodh på sørsamisk og dábllot på lulesamisk Den sørsamiske drakttradisjonen hører, som sørsamisk kultur generelt, heime frå sørlige deler av Hemnes/Storuman/Lycksele kommunar og sørover. Mot nord grensar den sørsamiske drakttradisjonen mot umesamisk drakttradisjon.Typiske trekk for sørsamisk drakttradisjon inkluderer V-opning i både kvinne- og mannskofter; bringeklede med tinntrådsbroderi; mannskofter med ståande krage og. Det sørsamiske ordet måelhkie tyder 'krok, sving (f.eks. på en elv, vei)'. Slike plassar inkluderer Melkvik på Lesundøya; denne Melkvika er ei skarpvinkla vik som forøvrig ligg berre dryge 100 meter i luftlinje sørom Finnfløa Det sørsamiske området strekker seg fra Saltfjellet i Nordland og sørover til Hedmark i Innlandet fylkeskommune. En regner med at det fins omtrent 2000 sørsamer, og omtrent halvparten av dem bor i Norge. Men vi regner med at under halvparten av disse igjen behersker språket. Det sørsamiske språket er inne i en revitaliseringsprosess I 1910 etablerte den daværende Norske Finnemisjonen «Haviken skole for lappebørn» i Havika utenfor Namsos. Med unntak av krigsåra, drev de denne skolen fram til 1951. I disse åra gikk til sammen omkring 130 - 140 elever fra hele det sørsamiske området, fra Rana/Saltfjellet i nord til Røros/Engerdal i sør, på denne skolen

Sørsamiske språkforskningsdager / Åarjelsaemien

Nord-Trøndelag fylkeskommune har gjennom mange år engasjert seg i sørsamiske spørsmål, og Røros kommune åpnet høsten 2016 en egen sørsamisk barnehage. Den samiske befolkningen har mobilisert for å få anerkjent samiske rettigheter, og for å kunne bevare og videreutvikle språk, kultur og tradisjonell næringsvirksomhet Samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 er ei solid faglig, fagdidaktisk og pedagogisk 5-årig masterutdanning for dem som vil bli lærer for barn i de tidligste skoleåra i grunnskolen. Utdanninga er praksisnær, profesjonsretta og forskningsbasert. En kan velge å fordype seg i ett av skolefaga, inkludert ei spesialisering i begynneropplæring, samt pedagogikk og spesialpedagogikk

Utviklingen, og spesielt innsamlingen av ord til den lulesamiske lydordlista har tatt flere år. Flere samiske apper er underveis. E-skuvla er også snart klar for å publisere sin sørsamiske app. - Vi mangler fortsatt et par hundre ord til den sørsamiske appen, så er den klar, forteller Paltto. - Er det dyrt å laste ned denne appen Den sørsamiske bokbussen er solgt Se hvem som overtar. Bøk­ene og den sør­sa­mis­ke sym­bo­le­ne er fjer­net, men same­flag­gets far­ger skal fort­satt smyk­ke buss­en når den nå går vid­ere i ny bruk Med historiske slagmarker og sørsamiske kulturområder er Nord-Trøndelag et fascinerende reisemål midt i landet. Nord-Trøndelags administrative senter, Steinkjer, har vært et viktig sentrum helt siden norrøn tid, og kan blant annet vise til dette med den 800 år gamle steinkirken i Mære Samtidig står jeg støtt i formidlingen av den sørsamiske og umesamiske tradisjonen. Så få kjenner det, så det blir å fortelle det samme hele livet, - Ingen skjønner et ord,.

Vanskelig å finne ordene: Det sørsamiske språket «stoppet opp» for hundre år siden. Marja Mortennson har lett for å finne ord som beskriver naturen når hun skriver tekster til joik. Det er verre når hun skal skrive om moderne forhold. Foto: Charlotte Førde Skomsøy - Det er viktig å ha møteplasser, der man kan utvikle språk og samfunn Guds ord lever i dag. Og i dag feirer vi at Guds levende ord også er levende til stede i det sørsamiske språket. Derfor skal ikke det sørsamiske språket dø, det skal leve, og bibelteksten skal være med på å gi det liv Andre lokalmenigheter i det sørsamiske området: Det er generelt like fokus på sørsamene i menighetene i det sørsamiske området, men det finnes unntak. Et sørsamisk trosopplæringsprosjekt med forankring i Nord-Rana menighet har skapt bredt engasjement for sørsamisk kirkeliv i den lokale staben Språkprisen for 2016 ble delt mellom fire personer. Máret Steinfjell og Inga Márja Steinfjell fikk prisen blant annet for det sørsamiske talkshowet Steinfjell & Steinfjell. Kirsi Paltto og Jan Skoglund Paltto fikk prisen for sitt mangeårige arbeid med å fremme de samiske språkene nord-, lule-, og sørsamisk. 201 Denne nettsida har en geografisk avgrensning til Trøndelag, og i første rekke Nord-Trøndelag. Den samme avgrensing er gjort her. Her er ikke ambisjoner om en fullstendig utredning om sørsamisk byggeskikk. Likevel er den samiske byggeskikken en del av byggeskikken i Nord-Trøndelag og derfor naturlig å ha med. Les mer om sørsamisk byggeskik

Oppfinnsomme språkhjelpere arrangerte sørsamisk språktreff

Nord universitet er i gang med å utvikle tilbud innen lærerutdanning rettet mot sør- og lulesamiske. Denne nye satsingen kommer i tillegg til ordningen med ettergivelse av inntil kr 210 000 kroner av studielånet, for studenter som tar grunnskolelærerutdanning med samisk i fagkretsen - Ingen skjønner et ord, men likevel står det dresskledde EU-menn og sipper, lyder Herskedals oppsummering av Mortenssons formidlingsevne. Han kaller stemmen hennes for «unik», både for henne som artist og for det samiske. - Det er en nerve, utviklet gjennom mange generasjoner, som gir ekstra dybde Buheii. Nord-Odal. Frøya. 7 utbygginger, 7 fylker. Folk er vantro. Alle disse 7 er utbygginger som ikke ligner noen ting. og det er midt i kalvingslandet til det sørsamiske reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke. Og så ser vi at ansvarlige myndigheter med regjering og statsråd oppfører seg som om dette ikke betyr noe I 1922 går den sammen med Nordenfjeldsk Tidende, og heter fram til 1940 Nord-Trøndelag og Nordenfjeldsk Tidende. Alle avisene er forløpere til Nord-Trøndelag & Inntrøndelagen som ble etablert våren 1940. I 1952 skiftet den navn til Trønder-Avisa. 12: Jordheim 2001, s. 118-119. 13: Iflg Den sørsamiske bokbussen er solgt Se hvem som overtar. Bevilger nærmere to millioner kroner til samisk litteratur - men to manus får avslag. Leder: Ble millionær ved en tastefeil. En form for landeveisrøveri som samfunnet ikke kan være bekjent av. Forsvarets Bell fikk avløsning

Enormt viktige bøker - Bok og BibliotekGuktie dov nomme? | KuvsjeAmerikanske Thorin (29) lærer seg sørsamisk på nettSnåasen tjïelte / Snåsa kommune - Posts | FacebookStaaloe – at bekjempe en kjempe (Åarjelhsaemien… | Det- Hemnes kommuneTema: Tråante 2017 - adressa
 • Ostfalia wolfsburg studiengänge.
 • Usa nasjonalsang.
 • Bundesbahn servus ticket.
 • Mattilsynet forskrifter.
 • Fotballkort russia 2018.
 • Julies hudpleie arendal.
 • Vaskebyrå tromsø priser.
 • Victoria secret manchester.
 • Kvik skjenk.
 • Kile bukse.
 • Niepoort fabelaktig douro 2014.
 • Fluoxetin sandoz alkohol.
 • Holdningen kryssord.
 • Arizona population.
 • Usa stater.
 • Idyll studio.
 • Dropp kryssord.
 • Selbuvotter bok.
 • Verre synonym.
 • Tips gd.
 • Fotos hochladen für freunde.
 • Frøken pedersen outlet.
 • Veterinærhøgskolen snitt.
 • Startknappen i windows 10 virker ikke.
 • Stellentafel große zahlen.
 • Glassfiberplater tak.
 • Infinity war comic.
 • Vorte på nesen.
 • Jøtul f 373 montering.
 • Ene øyet mindre enn det andre baby.
 • Leonardo dicaprio camila morrone.
 • Tabuer og forbudte bøker.
 • Lambertseter svømmeklubb instagram.
 • Hvor mye skal en 13 åring veie.
 • Jude law filme & fernsehsendungen.
 • Hällsnäs herrgård & affärsklubb.
 • Omnia las vegas.
 • Seksuell trakassering.
 • Hummer h3 preis.
 • Metall lim biltema.
 • Smartthings hub specifications.