Home

Høymiddelalderen i norge

Ved utgangen av høymiddelalderen var Norge et kongerike tettere integrert i den europeiske kulturkretsen enn det hadde vært i 1050. Men rundt om i de norske bygdene var det mye som ikke forandret seg. De aller fleste menneskene i Norge var bønder som dyrket det de trengte selv Høymiddelalderen regnes vanligvis fra 1130 til ca. 1350. Periodens første del, fra 1130 til ca. 1240, var preget av politisk uro, og har tradisjonelt fått navnet Borgerkrigstiden . Etter denne perioden hadde Norge roligere politiske forhold frem til svartedauden rundt 1350, og perioden kalles ofte Norges storhetstid Høymiddelalderen i Norge. Striden mellom kongemakten og kirken ble et mellomspill i statsdannelsen. I 1217 ble birkebeinerne og baglerne enige om at Sverres barnebarn, Håkon Håkonsson, skulle bli konge. Dette markerer innledningen til den norske høymiddelalderen. LK06. Vis kompetansemål. Høymiddelalderen i europeisk historie var en periode som varte fra ca. 1050 til 1300. Høymiddelalderen kom etter tidlig middelalder og ble etterfulgt av senmiddelalderen.. Karakteristisk for høymiddelalderen var den eksplosive befolkningsveksten i Europa, som førte til store sosiale og politiske forandringer fra den foregående perioden.. Ved år 1250 sørget befolkningsøkningen for at. Norge i senmiddelalderen regnes som den perioden i norsk historie som varte fra rundt 1350 til 1537. I 1319 døde den siste kongen av Sverreætta, Håkon 5. Magnusson (1299-1319), og fasen med nordiske unioner begynte da Håkons dattersønn, Magnus Eriksson (1319-1355/74), arvet Norge samtidig som han ble valgt til svensk konge. En lang tradisjon innenfor norsk historieskriving har villet.

1050-1350: høymiddelalder - Norgeshistori

Tidlig- og høymiddelalder i Norge - fra 1000-tallet til 1300-tallet. Laget av: Bjørnar Sandvold - lektor med tilleggsutdanning. Master i historie ved Univers.. Høymiddelalderen i Norge varte fra vikingtiden tok slutt og fram til Svartedauden. Det var først en tid med over 100 års borgerkrig i Norge. Det var deretter en tid hvor Norgesriket var større - og Norge mektigere - enn landet har vært både før eller siden Anbefalt litteratur. Knut Helle, Norge blir en stat: 1130-1319, Bergen 1974 Sverre Bagge, «Borgerkrig og statsutvikling i Norge i middelalderen», Historisk tidsskrift 1986, 65: 145-197 Sverre Bagge, From Viking Stronghold to Christian Kingdom: State Formation in Norway, c. 900-1350, København 2010 Hans Jacob Orning, «Borgerkrig og statsutvikling: en revurdering», Historisk.

Høy- og senmiddelalder i Norge - Wikipedi

 1. Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner
 2. Det verdslige aristokratiet i Norge var i vikingtida og tidlig middelalder et ættearistokrati. Det ble i høymiddelalderen erstatta av det som gjerne kalles et tjenestearistokrati, der tjenesten for kongen var sentralt for standens politiske, økonomiske og sosiale interesser
 3. Den norske kongerekken regnes tradisjonelt tilbake til Harald Hårfagre som samlet mange av norske småkongedømmene til et større rike mot slutten av 800-tallet
 4. Norge ble styrt av et riksråd frem til han ble kronet som konge i en alder av femten år i 1331 i Stockholm. Norge og Sverige var nå plutselig forrent under en og samme konge. Men kong Magnus ble aldri spesielt populær i Norge, han holdt seg som regel i Sverige og viste liten interesse for landet

JLC VS NORGE I ORDVITSAR!!! - Duration: 10:08. JLC 497,746 views. 10:08. Ricky Gervais at the Golden Globes 2020 - All of his bits chained - Duration: 10:47. Fire Films Recommended for you Høymiddelalderen i Norge ca 1130-1350 Høymiddelalderen i europeisk historie var en periode som varte fra ca. 1050 til 1300. Høymiddelalderen kom etter tidlig middelalder og ble etterfulgt av senmiddelalderen. Karakteristisk for høymiddelalderen var den eksplosive befolkningsveksten i Europa, som ført Det ble også etter hvert vanlig å vektlegge moralsk dydighet, i praksis særlig for kvinner. For menn var det mer kamp og ære. Bruken av hodelin for gifte kvinner er et uttrykk for ærbarhet. Den høviske litteraturen i høymiddelalderen er full av eksempler på menn som viser sin store kjærlighet til unge jomfruer, svært ofte på avstand

Historie Vg2 og Vg3 - Høymiddelalderen i Norge - NDL

Med høymiddelalderen fikk Norge for første gang et landsomfattende styringsverk ved siden av kongen. Statsmakten kunne håndheve lovverket og holde ro og orden gjennom et militærapparat. Det første kjente riksmøte ble holdt i 1152-3, og fram til 1302 ble det holdt ca. 25 slike møter, der bisper, abbeder, bønder og hirdfolk deltok Serie i 12 deler om Norges historie. Serien ble laget som en del av et studieopplegg på universitets- og høyskolenivå. I det andre programmet går vi inn i høymiddelalderen og finner at Norge er et utpreget bondesamfunn hvor eiendom, jord og kultur blir tatt hånd om av kirken og et aristokrati. Manuskript: Sverre Bagge. Tilrettelegging og regi: Helge Torsen Høymiddelalderen i Norge ble innledet rundt 1050. Da var det det slutt på vikingtoktene, og stormennene vendte seg i økende grad mot landets egne ressurser for å befeste sin makt. Perioden ble avsluttet da pestepidemien kom til landet i 1349. Les me Resultatene - få og små - Tønsberg, Oslo, Trondheim (Nidaros) vokste farm sent på 900-tallet - Bergen, største byen i Norge med over 7 000 innbyggere. På 1200-tallet styrte kongene landet fra Bergen. Utpå 1200-tallet ble det slutt på kampen om kongsmakten Landet skulle ha bare è I høymiddelalderen var grensene i nordområdene mer uavklart enn i andre deler av det norske kongeriket. I verket Norvegr. Norges historie Mer alvorlig var konfliktene mellom Norge, Sverige og Novgorod, som dreide seg mye om retten til å beskatte samene på Nordkalotten

Norsk dokumentarserie. Middelalderen var ikke bare mørk, slik mytene sier. For det var på denne tida bykulturen vokste fram og urbaniseringen startet. I dette siste programmet om arkeologene besøker de blant annet nye utgravinger i Oslo og Tønsberg. Programleder: Arne Hjeltnes. (8:8 Middelalderen er den vanlige betegnelsen på den 1000 år lange perioden i Europas historie som ligger mellom antikken og moderne tid. Det er vanlig å regne tiden fra omkring 500 til omkring 1500 til middelalderen. mellomalderen Middelalderen begynner med at den vestlige delen av Romerriket ble oppløst, og nye riker ble etablert i Europa I Norge har vi bevart 28 stavkirker fra middelalderen. Stavkirkene likner mye på de basilikakirkene som ble bygget i stein. Stavkirkene kunne både være enskipet, som de små steinkirkene, eller treskipet som katedralene. Utformingen er også gjerne preget av den gjeldende arkitekturstilen Høymiddelalderen i Norge (1130-1350) har gjerne blitt sett på som en storhetstid. Det var da riket ble samlet, kirken ble konsolidert, og de største byene ble grunnlagt. Dette er en pe-riode som det er skrevet mye om i historiefaget i Norge. Den nasjonale bevegelsen på begyn

Vår pris 299,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Høymiddelalderen i Norge ble innledet rundt 1050. Da var det det slutt på vikingtoktene, og stormennene vendte seg i økende grad mot landets egne ressurser. Høymiddelalderen varte fra 1050 til 1350, og markerte overgangen fra vikingtiden til et mer moderne Norge, både politisk, økonomisk og religiøst. Dette var en tidsperiode preget av kampen om retten til kongedømmet

Norge i høymiddelalderen | Katedral, Norge, Land

Som aktiv formidler av middelalderhistorie, hører jeg stadig kommentarer om at det ikke var middelalder i Norge slik som i resten av Europa. Et av argumentene er at det ikke finnes middelalderborger her, men det er langt fra sannheten. På 1400-tallet lå det middelalderborger spredt utover landet vårt I høymiddelalderen hadde kirken eller kirkelige institusjoner hånd om 40 % av jorden i Norge, mens aristokratiet hadde omkring 20 % og kongen eide 7 %. Kirken og klostre fikk jord ved gaver fra konge og stormenn, eller ved arv og gaver fra vanlige bønder Borgerkrigene som fenomen Hundreårig kamp om kongemakt i Norge Ingen reell borgerkrig - Innbyrdeskrig Kamp mellom profesjonelle krigere i hirden og av huskarene til lendmenn og andre storkarer. Utbrudd: Kamp om kongemakten mellom Magnus (sønn av Sigurd Jorsalfare) og Harald Gille Årsaker: Tronfølgeordningen - alle sønner hadde rett til tronen Befolkningspress og godsdannelse - jordeiende.

Høymiddelalderen - Wikipedi

Start studying Høymiddelalderen i Norge | Historie | viktige begreper og personer. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Tidslinje over norsk historie tek for seg viktige tidspunkt og hendingar som kan knytast til det området Noreg utgjer i dag

Norge i senmiddelalderen - Store norske leksiko

Tidlig- og høymiddelalder i Norge - YouTub

Folketall. I Europa var befolkningsutviklingen i middelalderen preget av pest. I 1347-52 herjet svartedauden og folketallet i Norge sank. Gjennom resten av merovingertiden og vikingtiden var det vekst i folketallet, og denne utviklingen fortsatte i tidlig middelalder og ut gjennom høymiddelalderen Dominikanerne kom til Norge omtrent samtidig som fransiskanerne. De bygget sine ordenshus i Nidaros, Bergen og Oslo. Det dreier seg egentlig ikke om en munkeorden, men et samfunn av geistlige. Deres oppgave, ved siden av den liturgiske korbønnen, var å utbre og fordype troen ved å preke Dokumenter som gjelder riksgrensen, er viktige vitnesbyrd om norsk historie og om Norge som stat. Grensen mellom Norge og Sverige ble trukket opp i høymiddelalderen, men på 1600-tallet hadde Sverige erobret flere norske landområder. I 1661, i Nasselbackatraktaten, trakk man opp grenselinjen mellom Østfold og Bohuslän inn til Kornsjø Bjørn Bandlien fikk pris for fremragende bidrag til kvinneforskning i 1998 av Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo, på Senterets nyttårsselskap 15. januar 1999, for sin hovedoppgave Kjærlighet og ekteskap i norrøn middelalder i historie ved Universitetet i Oslo Oppgaver om middelalderen som tar for seg middelalderen i Norge, Europa og på verdensplan. Oppgavene er velbesvart og gir god forståelse for hva som foregikk i årene fra 1000 til 1500. Oppgavene er fra læreboken til Cappelen Damm: Historie Vg2

Striden om birkebeiner-historien - Forskning

I 1397 blir Norge en del av Kalmarunionen, som var en union av Norge, Danmark og Sverige. På 1500-tallet brøt Sverige ut av unionen. Norge ble værende i unionen og i 1537 ble Norge et lydrike under Danmark, det vil si at Norge i teorien var et selvstendig land. I 1660 ble Norge en del av eneveldet Danmark-Norge Hertug Skule og hans menn utryddet de opprinnelige innbyggerne i en regelrett massakre i de norske borgerkrigene som raste rundt 1240, i høymiddelalderen i Norge. Navnet på byen kommer fra det norrøne Brunney eller brunnur, som betyr oppkomme eller kilde - sjøfolkene fra fortiden visste at de kunne finne ferskvann her Kirken i middelalderen Kirken betydde svært mye for menneskene i middelalderen. Ble noen syke eller hvis det var uår eller krig trodde mange at det var gud som sendte sin straff over menneskene 1. Norge går inn i en periode med økonomisk vekst. 2. Kolonisere land og områder: - Norgesveldet: Norge styrte over større landområder enn noen gang senere (Island, Grønland, Færøyene) - Norge handlet med mange land i Europa. England var viktigste handelspartner. Dit fraktet norske skip sild, tørrfisk, trelast i bytte mot korn, ulltøy. Høymiddelalderen i europeisk historie var en periode som varte fra ca 1050 til 1300. Høymiddelalderen kom etter tidlig middelalder og ble etterfulgt av Jernsmiing kan i Norge spores tilbake til begynnelsen av jernalderen (500 f.kr.-1000 e.kr.), da man begynte å utvinne jern fra myrmalm

Hansaen handlet i Norge hovedsakelig tørrfisk. Den ble eksportert fra Norge til Sentral- og Sør-Europa. Hansaen var en økonomisk stormakt i samtidens Nord-Europa og en betydelig maktfaktor i Skandinavia. Investitur Innsettelse av biskoper; Kalifat: betegnelse på det arabiske riket, styrt av en kalif - muslimsk leder Norgesveldet betegner norrøne besittelser underlagt Norges kongsrike i høymiddelalderen. Da Norgesveldet var på sitt største, omfattet det øyene i Vesterhavet hvor folk fra Norge hadde slått seg ned, i tillegg til dagens Norge og store landskap i dagens Sverige. Norgesveldet var et tidvis løst sammenbundet rike bestående av moderlandet og de oversjøiske besittelsene 02.des.2016 - Norge i høymiddelalderen regnes som den perioden i norsk historie som varte fra 1130 til rundt 1350.1130 har tradisjonelt vært regnet som et tidsskille i Norges historie. Dette året døde kong Sigurd Jorsalfare (1103-1130), og en fredelig periode ble avløst av en strid om kongemakten som varte helt til 1240. Nyere hist Faller Norge inn under den europeiske føydale samfunnsformen? Disse spørsmålene blir stilt i dette kapittelet, og dere kan svare på dem gjennom arbeids- og test-deg-selv-oppgavene i menyen til venstre

Borgerkrigene i Norge - Norgeshistori

Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3.Ettbindsutgaven.Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken Prosjektet mitt handler om voldens funksjon og oppfattelse i den politiske kulturen i de nordiske «borgerkrigene» i høymiddelalderen. Jeg vill sammenligne Norge og Danmark basert på de narrative kilder på norrøn og latin

Historie Vg2 og Vg3 - NDL

Disse spørsmålene blir stilt i dette kapittelet, og dere kan svare på dem gjennom arbeids- og test-deg-selv-oppgavene i menyen til venstre Grensen mellom Norge og Sverige var blitt trukket i høymiddelalderen, men på 1600-tallet hadde Sverige tatt norske landområder. I 1661 trakk man opp grenselinjen mellom Østfold og Båhuslen inn til Kornsjø Drikkekar og bordstell forteller om at det var forskjell på folk, mens pilegrimsmerker og smykker vitner om at Norge i middelalderen var blitt en del av det kristne Europa. Besøk oss - billettpriser, kart og åpningstider. Mer informasjon om middelalderen: Oldsakssamlingen; Temasider om middelalderen; Om høymiddelalderen på Norgeshistorie.n Forfatteren forsøker å skildre hvordan dødsstraffen ble innført i Norge i høymiddelalderen. Han viser hvordan straffen i vikingsamfunnet opprinnelig var enhver fri manns rett og plikt, men at kongemakten med innføringen av kristendommen i økende grad overtok denne rettigheten på bekostning av det enkelte menneske I Norge gikk det for øvrig verken i høymiddelalderen eller senere noen klar grense mellom dette lav-adelssjiktet og bondesamfunnets ledende familier. Hallvard Trætteberg sier at «...hverken titler eller seglbilde gir helt sikre kriterier for hva som er adel eller ikke, og heller ikke brevtekstene vil alltid gi en kontrast.

Magnus Berrføtts krigføring – Barnas

Helsetninger Helsetninger er setninger som kan stå alene og gi god mening. De fungerer som selvstendige ytringer. Vi har tre typer helsetninger: Fortellende helsetninger Eksempel: Nora skrev et dikt. Spørresetninger Eksempel: Skrev Nora et dikt? Imperativsetninger Eksempel: Skriv et dikt, Nora! Leddsetninger En leddsetning gir ikke mening når den står alene I Norge ble den store, toetasjes verandaen midt på langsiden etter hvert et karakteristisk kjennetegn. Høy grunnmur, store takhøyder og høye krysspostvinduer. Rik og detaljert utsmykning med utskjæringer i tre (snekkerglede). Ofte 1½ etasje med høy knevegg i overetasjen. I Norge brukt i villaer, jernbanestasjoner, hoteller og sanatorier I Norge kan høgskoler nå få universitetsstatus dersom det tilbys doktorgrad i minst tre fag. Kravene til hvilke institusjoner som kan kalle seg «universitet» varierer betydelig internasjonalt. Mange land har ingen generell lovbeskyttelse av universitetsbegrepet, men i stedet et system for akkreditering av institusjoner Allmenningen har ofte vært omtalt som en av de eldste institusjonene vi har i Norge, og allerede i høymiddelalderen var enkelte grunnleggende trekk, som vi gjenkjenner den dag i dag, på plass. Det har tidligere vært hevdet at kongen tilegnet seg eiendomsretten til allmenningsområdene allerede i rikssamlingstid, men dette anses i dag for mer usikkert. 8 Solem 2003, s. 245-246 Nordiske borgerkriger i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv. Orning, Hans Jacob (2015). Book review: Settlement and Lordship in Viking and Early Medieval Scandinavia. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 40(2), s 277- 281 Orning, Hans Jacob (2015). Hvorfor vant kongene?. Historisk Tidsskrift (Norge)

Norske mynter har vært gjennom en lang og innviklet periode. Vi hjelper deg gjennom utviklingen fra kong Hans begynte å prege mynter igjen. Etter at vi hadde suksess med å presentere britiske mynter fra før desimaliseringen, prøver vi med en norsk tilsvarende. For det er nok av mynter å ta hensyn til. Og vi tillater [ I Norge deles makta mellom den lovgivende makt på Stortinget, den utøvende makt i regjeringen og den dømmende makt hos domstolene. Dette kalles maktfordelingsprinsippet, og er nedfelt i Grunnloven som et viktig demokratisk prinsipp. Ideen som ligger bak, er at de ulike statsmaktene skal balansere eller begrense hverandres makt - slik at ikke all makt samles på ett sted Norge har faktisk også angrepet Skottland flere ganger, da under høymiddelalderen. I 1263 dro kong Håkon ut på et stort krigstokt mot skottene. Det var den gang da Norge faktisk var en stormakt i europeisk sammenheng Overlevert muntlig i flere 100 år, skrevet ned senere. «Beowulf» (gammelengelsk) - heltediktning. Tapre Beowulf mot uhyret Grendel. Vikingtid 800-1060. Nordmenn på Island - felles språk: norrønt. Norge ble kristnet i løpet av vikingtiden. Høymiddelalderen (1050-1300): Vekst og kulturell blomstring i Norge Kirker i Norge. Epokesøk. Trolig gikk det tre-fire ganger flere innbyggere på hver kirke i 1660. Antallet geistlige var i høymiddelalderen ca. 2000, dvs. én per 200 innbyggere. Ole Georg Moseng, Erik Opsdahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo, Norsk historie, bd. 1, 750-1537 (2. utg.; Oslo: Universitetsforlaget, 2007), 224

Middelalderen - lokalhistoriewiki

Magnus Eriksson var norsk konge fra 1263 til 1280. Han fikk tilnavnet «Lagabøte» som betyr lov lovforbedreren. Magnus Lagabøtes landslov (den første i Norden) var en lov som tredde i kraft i 1274 og som var landets lov helt ut på 1600-tallet. Boken viser den norske høymiddelalderen i all sin prakt Høymiddelalderen i Norge. Å tidfeste et historisk brudd - slutten på høymiddelalderen. Slutten på høymiddelalderen. Seinmiddelalderen. Oppgave: Seinmiddelaldere Høymiddelalderen i Norge. Å tidfeste et historisk brudd - slutten på høymiddelalderen. Slutten på høymiddelalderen. Seinmiddelalderen. Oppgave: Seinmiddelalderen. I tillegg til kopien av stavkirken omfattet gaven en rekonstruksjon av Olavsfrontalet, som er et av de mest betydelige bevarte kunstverk fra høymiddelalderen i Norge. Rekonstruksjonen er blitt utført med samme materialer og teknikker som originalen, noe som var mulig fordi disse er kjent gjennom grundige undersøkelser

Høymiddelalderen Resultatet av karbonundersøkelsen C14 i USA viser at stolperestene som ble funnet er fra 1180 - 1280. - Dermed er det slått fast at det sto en kirke på Åknes i høymiddelalderen Dette området i Norge er veldig populært både blant nordmenn og turister. Østerdalen blir omtalt i kongesagaene fra høymiddelalderen, dog i flertallsform. Østerdalene, eller øystri dalir, bestod nemlig av fire hovedvassdrag, og dermed fantes det fire østerdaler

Den norske kongerekken - Det norske kongehu

Perioden omfatter både veksttiden frem til og med høymiddelalderen, da den første norske statsdannelsen tok form, og senmiddelalderen. Da gikk Norge inn i nordiske unioner og svartedauden innledet en vending i den økonomiske og sosiale utviklingen. Professor Ståle Dyrvik beskriver Norge under foreningen med Danmark fra 1536 til 1814 Med norske runer menes runer som er funnet i Norge. De eldste funnene er fra ca år 400 e.Kr.. Disse er ristet i den eldste 24-runers Futharken av germansk opprinnelse. To av runene i denne Futharken er aldri blitt funnet i noen forståelige tekster i Norge; Pertra og Eoh NTNU er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved NTNU. 89 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt NTNU Desse fagansvarlege har ansvar for 187 fagområde og 9 027 artiklar 3 414 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til NTNU Kong Sverre var konge i Norge på samme tid som middelalderens mest betydningsfulle pave, Innocens III. Kirken på høymiddelalderen hadde betydelig makt, og paven hadde blant annet fått keisere til å adlyde hans ord. Sverre kom i konflikt med kirken og paven under deres gullalder, men klarte å holde tronen. Derfor e Renessansen i Norge I Norge fikk vi aldri noen ordentlig renessanse. Dette hadde nok mange årsaker, men de viktigste er nevnt innledningsvis under sekkebegrepet Svartedauden. Svartedauden med etterfølgende pestbølger kvalte det aller meste av intellektuelt liv i Norge i nærmere 200 år

Mangekanter & geometriske former

Borgerkrig og storhetstid - Mennesket

Dette skjedde under Høymiddelalderen, altså på begynnelsen av 1300-tallet. Norge skulle endelig bli samlet til en egen stat, og landet fikk sin egen rikssamling.Store deler av landet ble lagt inn under godsene, og kongen og prestene var makteliten i landet Modus er et ressurssenter som fremmer middelaldermusikk. Vi tilbyr opplæring, bestillingsverk, formidling, konserter og festivaler. Et sted for kunstnere, forskere og nyter

Sunnivas Norskblogg : Repetisjon av Middelalderen, pensum Vg2

Høy- og senmiddelalderen i Norge - YouTub

Om Norge skulle forbli en selvstendig politisk enhet, Og her kan man si at det meget betydelige politiske organisasjonsarbeidet i høymiddelalderen, i Norge og i andre land, la et nødvendig grunnlag for senere fremstøt. Man oppnådde en langt høyere grad av indre og ytre pasifisering Prinsippet ble brukt av landmålere fra høymiddelalderen til midten av 1900-tallet i Norge. Instrumentet besto av en kvadratisk treplate som var festet på et stativ. Treplatens størrelse var typisk 1 alen x 1 alen, eller senere 60 cm x 60 cm. Tykkelsen på platen var typisk ca. 1 tomme, eller senere ca. 2,5 cm Det myntvesenet som etablerte seg på 1000-tallet utviklet seg i høymiddelalderen, men stagnerte og opphørte i senmiddelalderen. Myntvesenet og utmyntingens historie i Norge i middelalderen er et eksempel på hvordan et system vokser frem og hvordan det går til grunne Notater til kap. 10 i historieboken portal om samfunn og stat i Norge under middelalderen. Noen av temaene som gjennomgås er rikssamlingen, norgesveldet, bondesamfunnet, kongen og forsvaret samt kirken som statsmakt

Kristendom – WikipediaDen industrielle revolusjon – Wikipedia

HISTORIE Middelalderforeningen i Hedmar

Vi kan takke Europa for det meste av det i dag som regnes som norsk kultur og norske verdier. Det er den norske fiskerbonden vi skal takke for at disse europeiske ideene ble spredd til Norge Artikkelen behandler fengsel som straff i Norge i det 13. og 14. århundre. Temaet blir sett mot en europeisk bakgrunn: antikken (med Platons ideer om fengselsstraff), og høymiddelalderen, da kirken og klostervesenet praktiserte fengselsstraff til forbedring av syndere og villfarne Innlegg om Norge i middelalderen skrevet av esalen. Her er forelesningsnotatet som slår sammen kompetansemål 6 og 8 i emnet middelalder og kildebruk i faget Historie og filosofi i videregående skole

1310-åra - lokalhistoriewikiLeksikon:Befolkningsutvikling – lokalhistoriewikiNår barna innreder barnehagenAlterfrontal - Wikipedia

Norge i høymiddelalderen. I Store norske leksikon. Til Kongeriket Norge hører alle norske landområder på den nordlige halvkule, Det aktuelle området ligger utenfor russisk 200 nautiske mil,. Norske biland og områder med særstatus - Wikipedi Kongeriket Norge (nynorsk: Kongeriket Noreg, nordsamisk: Norgga gonagasriika) er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy. 10000 relasjoner Kirkelige konflikter i Norge i høymiddelalderen. Inntjore, Hilde (2012). Vi trenger en ny Snorre-oversettelse. Forskningsgrupper. Environmental Humanities; Samfunnsfagdidaktikk og utdanningsforskning; Sist endret: 6.02.2019 10:02 Snakk med oss. UiA Hjelp: 38 14 10 00. Telefonen er betjent: Mandag - fredag: 0800.

 • She pullover.
 • Dikt om kvelden.
 • Morsomme gåter med svar.
 • Vanlig ulv.
 • Kulturfilter definisjon.
 • Nrk musikkprogram.
 • El pais vasco wikipedia.
 • Cosmotube.
 • Mezzelune wikipedia.
 • Bikepark lenggries webcam.
 • Imac 27 tum prisjakt.
 • Hybel til leie i åsane.
 • Fjell i ålesund sentrum.
 • Wikipedia predator.
 • Prikking i ansiktet angst.
 • Leonardo dicaprio camila morrone.
 • Fine dikt om takknemlighet.
 • Cleveland cavaliers trikot lebron james.
 • Bild.de eintracht.
 • Rubirosa centro.
 • Jay hernandez magnum.
 • Schlossgrabenfest programm 2018.
 • Birken tv.
 • Jamaican jerk kylling.
 • Llama wikipedia norsk.
 • Get fjernkontroll blinker.
 • Lys i mørket palliasjon.
 • Sunprime hotell mallorca.
 • Holdningen kryssord.
 • Fjordfesten 2017.
 • How to make figures in apa format.
 • Fernsehprogramm heute disney channel.
 • Romantiska hotell med jacuzzi på rummet stockholm.
 • Kjente personer fra houston.
 • Husfarge labrador.
 • Midwayøyene.
 • Mcdonalds large fries calories.
 • Strømbrudd vestfold.
 • Turkisk sarma recept.
 • Flag austria.
 • Konfliktanalyse vietnamkrieg.