Home

Ppu uib heltid

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit yrkesretta og praksisbasert studium. Studiet er for deg som har fullført ei mastergrad og som vil utdanne deg til å bli lærar. Vi tilbyr PPU deltid innan realfag, nærare bestemt matematikk og naturfag. Det vil ikkje vere opptak til PPU deltid høsten 2020 Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i kunst, musikk og design er et studium som gir deg formell lærerkompetanse for grunnskole, videregående skole og kulturskole. Studiet bygger på ein fullført bachelorgrad i skapande kunst eller design, eller i utøvende musikk eller komposisjon Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), deltid, er eit studium for deg som har utdanning frå universitet og/eller høgskule, og som vil utdanna deg til å bli lærar. PPU går over to studieår, med halv progresjon og kvalifiserer deg til å undervise i ungdomsskule og vidaregåande skule. Ved å ta PPU lærer du å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere undervising

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit studium for deg som har utdanning fra universitet og/eller høgskole, og som vil utdanne deg til å bli lærer. PPU går over ett studieår og kvalifiserer deg til å undervise i ungdomsskole og videregående skole. Ved å ta PPU lærer du å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere undervisning UiB kan ikke gjøre vedtak om at en person har undervisningskompetanse i et fag eller ikke (se punktet ovenfor). UiB kan kun avgjøre om man fyller UiBs opptakskrav til PPU i et fag. Men en skole som skal ansette deg kan evt. be UiB om råd når de skal vurdere om du har nødvendig fagbakgrunn for å undervise i f.eks. medievitenskap Heltid; Praktisk-pedagogisk (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er vegen å gå for deg som har fullført ein mastergrad og som ønsker å bli UiB jobber for at flest mulig skal kunne gjennomføre utdanningene og ha den kompetansen de trenger for å gå ut i arbeidslivet. Studenter med praksis får informasjon om tilpasning av. Samlingene for PPU yrkesfag vil foregå ved Nord universitet campus Bodø og Levanger. Jobbmuligheter Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag kvalifiserer deg til å arbeide som yrkesfaglærer på ungdomstrinnet, i videregående opplæring og bedrift, innenfor ditt programområde

Praktisk-pedagogisk utdanning kombinert med tidligere fagutdanning gir deg muligheten til å jobbe fra 5. klasse og oppover Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo er en ettårig lærerutdanning som passer for deg som trives med mennesker, som liker å lede, evner å samarbeide og kan sette eleven i fokus

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo er en ettårig lærerutdanning (1,5 år deltid) som passer for deg som trives med mennesker, som liker å lede, evner å samarbeide og kan sette eleven i fokus På PPU heltid blir du utplassert i praksis på en av våre partnerskoler i Oslo eller i Akershus. Du kan ikke velge skole, trinn/nivå eller beliggenhet. Inndelingen i grupper gjøres primært på grunnlag av 3 hensyn: 1) at studentene i gruppen skal kunne samarbeide ut i fra fagkombinasjon 2. PPU er revidert i henhold til ny rammeplan for PPU av 21.12.2015. Revisjonen av emnene medfører at det ikke lenger kan gis fritak fra de to emnene som PPU deltid består av, PP3510D og PPU3520D, på bakgrunn av fullført Ex paed, PPU3110, PPU3120, PPU3110D og PPU3120D, eller en annen PPU-utdanning fra ILS gjennomført før studieåret 2012-2013 Hizb IhPpu Deltid Uib. Bruk disse fantastiske inspirasjonsbildene til bloggen din, tumblr, nettside, portefølje eller hva du velger å dele. (PPU), årsstudium Slik blir du lærar med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU Siste innlegg. Ppu Deltid Uio. Ppu Deltid Uio Pensum

Praktisk-pedagogisk utdanning deltid, årsstudium

PPU-Y kombinert med universitets- eller høgskoleutdanning på minst 180 sp gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover. PPU-Y kombinert med fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning kvalifiserer for å undervise i yrkesfag i videregående skole Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er 7 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 7 studiesteder. Det er registrert 11 relaterte studier, og det finnes 4 relaterte yrker til utdanningen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium) Emnetabell PPU-heltid. De ulike fagdidaktiske emnene som tilbys 2019/2020. Studiepoeng År 1. 2END16H1 Fagdidaktikk i engelsk I 15 studiepoeng S2(V) 2END16H2 Fagdidaktikk i engelsk II 15 studiepoeng S2(V) 2KRD16H1 Fagdidaktikk i kroppsøving I 15 studiepoeng S2(V). Fagkrav for de ulike fagdidaktiske fag på PPU Du må ha 60 studiepoeng innenfor faget/fagene du søker opptak til i henhold til spesifiseringene under. Emner som er tatt som en del av lærerutdanning opp til trinn 10, vil ikke telle. For alle fag gjelder det at du må kunne kommunisere svært godt på norsk. Språk må ikke være til hinder for muntlig kommunikasjon i klasserommet. Du må. Vi tilbyr PPU ved våre campuser i Notodden, Ringerike og Vestfold. Du kan velge mellom heltid og deltid og ulike spesialiseringer. Fellesfaget pedagogikk tilbys på alle tre campus, men det enkelte campus har noe ulik fagportefølje. Se informasjon for de ulike campusene nedenfor

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er ei lærarutdanning for deg som allereie har ei yrkesfagleg utdanning eller eit fagstudium, og treng formell pedagogisk kompetanse for å undervise. Ofte stilte spørsmål om opptak til PPU. Søk stipend Opptakskravene til PPU gjelder nasjonalt og er vedtatt i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning. Andre krav i løpet av studiene. Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis

Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design

I PPU deltid lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere din egen undervisning, og hvorvidt den bidrar til læring - egenskaper som gjør deg til en forberedt, engasjerende og reflektert lærer. Du vil også arbeide med utviklingstiltak for skolen og skolesystemet Fagtilbud fra høsten 2020 - PPU Heltid UiS tilbyr fagdidaktikk i følgende fag på heltidsstudium, under forutsetning at det er nok kvalifiserte søkere som har de enkelte fag. Allmennfaglig PPU: Norsk, Engelsk, Historie og samfunnsfag, Matematikk, Naturfag, Religion, Kroppsøving, Fremmedspråk (tysk, fransk, spansk), Forming, kunst og håndverk På PPU heltid lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere din egen undervisning, og hvorvidt den bidrar til læring - egenskaper som gjør deg til en forberedt, engasjerende og reflektert lærer. Du vil også arbeide med utviklingstiltak for skolen og skolesystemet Praktisk-pedagogisk utdanning PPU heltid - opptakskrav PPU - Allmennfag: Søkere må ha generell studiekompetanse og allmennfaglig universitets- og/eller høyskoleutdanning med mastergrad. I søkerens samlede kompetanse må det inngå minst ett relevant fag på 60 studiepoeng som er undervisningsfag i skolen

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR YRKESFAG, DELTID (årsstudium).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er 10 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 9 studiesteder. Det er registrert 11 relaterte studier til utdanningen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR YRKESFAG, DELTID (årsstudium) Som PPU-student får du undervisning i ukesbaserte samlinger. Studerer du heltid, er du med på tolv ukesamlinger i løpet av studieåret ditt. Hvis du studerer deltid, vil du være med på samlinger syv uker det første året, og fem uker det andre året PPU heltid bygger fortrinnsvis på mastergrad. I den høyere utdanningen din bør du ha grunnlag for minst to undervisningsfag i skolen (opptakskravet er grunnlag for minimum ett undervisningsfag). Fagvalg. Med PPU blir du lærer i de fagene du brenner for, og kan bli en kunnskapsrik og engasjerende lærer Praksis PPU. Hopp til hovedinnhold > PPU PPU PPU-Y deltid 1. studieår PPU-Y deltid 2. studieår PPU-Y heltid MOSO Praksisleder Leif Jensen. 38 14 13 99 leif.jensen@uia.no. Generell informasjon. Praksis studieåret 2020/2021; Utenlandspraksis; Skikkethet; Krav for å delta i praksis. Politiattest. Praksis for PPU heltid gjennomføres 6 uker høst og 6 uker vår. Praksis er fulle arbeidsuker. Det organiseres tverrfaglige webinar på tvers av campus (nettundervisning) tirsdager 14.00-17.00 i uke 36, 40, 4 og 16

Universitetet i Bergen - Praktisk-Pedagogisk Utdanning

Studieprogrammet slik det er beskrevet her er under avvikling/tar ikke opp nye studenter, da det har fått ny rammeplan. Søker du opptak til PPU heltid, henviser vi i stedet til Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid.. Studenter for kull 2015 og tidligere, finner sine studieplaner under Ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på deltid for å bli fast ansatt som lærer. Med fleksibel PPU (FPPU) i allmenne fag du undervise i grunnskolens 5.-10. trinn og i videregående skole Du som søker opptak til PPU heltid har fra før fullført fagstudier ved høyere utdanning, eller du er i ferd med å fullføre fagstudier den våren du søker. Opptakskrav. For å få opptak til PPU må du ha . en mastergrad* og minimum 60 relevante studiepoeng i minst ett skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk

Universitetet i Bergen - Praktisk-Pedagogisk Utdannin

Praksis er en del av PPU-danningen. Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet, 6 uker i første høstsemester og 6 uker i siste vårsemester. Praksisperiodene er på heltid og det krever 100% tilstedeværelse. Du må følge praksislærer i 6 fulle arbeidsuker, i alle fag og gjøremål som praksislæreren har Praksis er og en del av PPU-utdanningen. Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet. 6 uker i høstsemester og 6 uker i vårsemester. Praksisperiodene er på heltid og det krever 100% tilstedeværelse. Du må følge praksislærer i 6 fulle arbeidsuker, i alle fag og gjøremål som praksislæreren har

Om lag 1100 søkere ønsket å ta PPU heltid eller deltid ved Universitetet i Bergen (UiB). Det er 300 søkere mer enn i toppåret 2016, og nær dobbelt så mange som i fjor Har du spørsmål om søknadsprosessen? E-post: opptak@nmh.no. Telefon: +47 23 36 70 00 (hverdager 12.00-15.00). Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet PPH PPU Heltid Studieplaner Studieplan for Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid (2015-2018) Studieplan for Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid (2014-2017) Studieplan for Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid (2013-2016) Studieplan for Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid. Informasjon for studenter om PPU på Eksternweb. Informasjon for studenter om søknadsprosedyre til PPU. MNs anbefalte emnekombinasjoner mtp opptak til PPU. Opptaksreglement. MNs nettsider om lærerutdanning. Rutinebeskrivelser. Vurdering av opptaksgrunnlag. Dette følger samme rutine som innpassingssøknader. Se evt. samleside om innpassing PPU heltid - Institutt for lærerutdanning I PPU og lektorutdanningene har NTNUs representant beslutningsansvaret for vurdering av studentens praksis. I grunnskolelærerutdanningene har praksislærer dette beslutningsansvaret

1) Gjøre ferdig mine 1 1/2 år på bachelor, ta PPU på heltid, starte prøvinga idet jeg får jobb. Da er jenta mi 3 1/2 år når jeg er ferdig med PPU 2) Samme som over, men PPU på deltid, og prøve å få barn nr 2 til at jeg er ferdig med PPU, og så ta 1 års permisjon før jeg begynner å jobbe PPU -- enten det er på heltid eller deltid! Jeg har forsøkt å ta kontakt med studieveiledere ang. dette, men har aldri lykkes i å få et ordentlig svar. De er veldig flinke til å linke meg til sider som ikke gjør så mye mer enn å forvirre meg.. For søkere til PPU i skapende og utøvende kunstfag, for søkere med utdanning fra utlandet og for søkere som ønsker realkompetansevurdering er fristen 1. mars. Fagtilbud fra høsten 2020 - PPU Heltid. UiS tilbyr fagdidaktikk i følgende fag på heltidsstudium, under forutsetning at det er nok kvalifiserte søkere som har de enkelte fag PPH PPU Heltid Opptak Høgskolen i Østfold > Studier > Høgskolen i Østfold. Postadresse. Høgskolen i Østfold Postboks 700 NO-1757 Halden Norway. Postpakkeadresse. Høgskolen i Østfold B R A veien 4 NO-1757 Halden Norway. Kontakt. Telefon: 69 60 80 00 E-post: postmottak.

Ofte stilte spørsmål - PPU i samfunnsfag - uib

 1. Samlingene kan variere i antall dager (3-5), men vil i hovedsak være onsdag til fredag i samlingsuker. Deler av undervisningen på samlingene er felles for PPU i design, kunst og håndverk og PPU i drama- og teaterkommunikasjon. Deler av undervisningen kan være felles med PPU heltid
 2. Universitetet i Stavanger - PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) HELTID. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.770 studier Skoler 2.896 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip
 3. NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder et bredt spekter av informasjon om hele den tertiære utdanningen i Norge som inkluderer universiteter, høyskoler og fagskoler
 4. Covid-19: Årets studiestart vil bli en kombinasjon av digitale og lokale, gruppevise mottak på fakultetene og i studieprogrammene, i tråd med de gjeldende smittevernrådene. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved NMBU tilbys av seksjon for læring og lærerutdaning og er et ettårig (heltid) eller toårig (deltid) studium som gir deg profesjonskompetanse som lærer
 5. Når du har fullført PPU, skal du kunne planlegge samt gjennomføre undervisning. Samtidig skal du være bevisst ditt faglige ståsted og dine personlige holdninger til lærerarbeidet. Studiet har løpende skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Du er kanskje også interessert i: Praktisk-pedagogisk utdanning heltid

Lektorutdanning Universitetet i Berge

OsloMet - storbyuniversitetet - PPU for yrkesfag, heltid Kjeller, tilbys ikke høsten 2020 PPU for yrkesfag, deltid Sandvika; Studiestart for nye studenter 2020 - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, deltid Sandvika . Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium . Har du takket ja til studieplassen Oversiktsplan PPU heltid. Oversiktsplan PPU heltid.pdf 398,40 kB. Kontaktinformasjon E-post: postmottak@inn.no Sentralbord: 62 43 00 00 (09:00. Utdanningene er ettårige og bygger på tidligere utdanning. Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag tilbys på heltid og deltid. Vi samarbeider godt med praksisfeltet og har rundt 20 partnerskoler med til sammen 450 praksislærere. Studenter på PPU-YD som er i jobb i videregående skole, kan søke om å få praksis på egen arbeidsplass

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (samlings- og

Praktisk-pedagogisk utdanning PPU heltid - hva lærer du? Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (allmennfag): Kunnskap Kandidaten - har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn - har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet - har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk. PPU heltid har studiestart i høstsemesteret, og går over to semestre. Hvert semester har to teoriperioder med en praksisperiode mellom. Informasjonens gyldighet. Informasjonens gyldighet. Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2020/2021 For PPU heltid og deltid, ved UiB, som skal se på flaskehalser ved studieprogrammenene med tanke på dimensjonering, struktur og gjennomstrømming. Det reelle arbeidet for økt gjennomstrømming må og skal starte her, og rapporten er forventet i mars 2018 Startår PPU: Fagdidaktikk: Praksisskole: Trinn/nivå: Undervisningsstilling i %: Praksislærers navn: Praksislærers e-postadresse: Skoleleders / kontaktpersons navn: Skoleleders / kontaktpersons e-postadresse: Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med «Kriterier for praksis på egen arbeidsplass », som. PPU heltid Kull V09-H09 Institutt for lærerutdanning og skoleforskning UNIVERSITETET I OSLO . Side 2 av 27 Innhold PPU består av 2 emner, et innføringsemne på 10 studiepoeng, PPU3110 eller UVEPAED03, og et hovedemne på 50 studiepoeng, PPU3120

PPU allmennfag heltid . Første semester PPU113 Skolens og lærerens verdier og oppgaver (15 stp) PPUPH10 Praksis del 1 . Undervisningsfag 1: Fagdidaktikk del 1 (7,5 stp) Undervisningsfag 2: Fagdidaktikk del 1 (7,5 stp) Andre semester PPU114 Læring og pedagogisk virksomhet (15 stp) PPUPH20 Praksis del NSD. Harald Hårfagres gate 29. N-5007 Bergen, Norway. Tel +47 55 58 21 17. nsd@nsd.n Oppstart PPU heltid og deltid. Mandag 17. august Informasjonsmøte kl 09:15 - 10:00 (Digitalt, ikke fysisk) Deretter blir det forelesning fra kl 10:15 - 14:00, også denne digitalt. Skaff deg tilgang til Canvas for å finne link til møte og forelesningen. Informasjonsmøte og første forelesning (som er i emnet PPU111) vil foregå digitalt post@math.uib.no Postadresse Postboks 7803 5020 Bergen Besøksadresse Allégt. 41, Realfagbygget Bergen Saksbehandler Marianne Jensen 55582841 side 1 av 3 At det gjøres endringer i fagdidaktikkemner i PPU heltid er avklart med Det psykologiske fakultet som eier PPU. Etter fullmakt Mette Andresen Leder for utvalget Marianne Jensen.

I 2019 ble det omdisponert plasser fra PPU til lektorutdanning ved MN og HF, som fikk 5 plasser hver. Endringen vil til sammen utgjøre 25 reduserte PPU-plasser per fakultet over en periode på 5 år, totalt 50 plasser. I 2020 er antall plasser på PPU heltid redusert til 225 Praktisk-pedagogisk utdanning kan være springbrettet til en ny og spennende karriere som lærer på ungdomsskolen eller i den videregående skolen. PPU deltid går over to år med samlingsbasert undervisning. Det legges opp til tre samlinger hvert semester med undervisning på dagtid Jeg går PPU heltid nå, ved UiO. Sånn rent akademisk sett så synes jeg ikke at det er så veldig tungt. Det er ingen vanlige eksamener, bare innleveringer og hjemmeeksamener - noe som i praksis betyr at man slipper mye av puggingen, og derfor kan distribuere kreftene sine på å heller lese de delene av pensum som oppleves som mest relevant

PPU - Design, kunst og håndverk Tekst: Jostein Sandven Foto: Morteza Amari Du kan ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med fagdidaktikk i design, kunst og håndverk ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Institutt for estetiske fag. Her er et eksempel på en oppgavetekst og studentarbeider ved studiet på Notodden OsloMet - storbyuniversitetet Sandvika - PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR YRKESFAG, DELTID. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Kommer antakeligvis inn på PPU heltid fra høsten, men er veldig usikker.. Er det noen av dere som har kjennskap til studiet, sånn i praksis, eller har hørt om det fra venner etc? Er dette en god nok lærerutdanning til å få seg jobb med etterpå, i konkurranse med vanlige lærerutdannede, eller stil..

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) utdanning

PPU heltid Kull H09-V10 Institutt for lærerutdanning og skoleforskning UNIVERSITETET I OSLO . Side 2 av 22 Innhold PPU består av 2 emner, et innføringsemne på 10 studiepoeng, PPU3110 (eller UVEPAED03 for studenter på Lektorprogrammet), og et hovedemne på 50 studiepoeng PPU deltid (PPUDELT) H04 avsluttet H05. PPU heltid (PPU) H05 avsluttet V06. Ex.Paed (UVEXPADE03 og UVEXPAED03B) H05 avsluttet H05. I tillegg har instituttet ansvaret for Ex.paed som er lagt til LAP-studentenes første semester. Instituttet tilbyr tre ulike varianter av Praktisk-pedagogisk utdanning: 1 For ettfagsstudenter på PPU deltid (PPU3510D) og PPU heltid (PPU3210) fra og med våren 2020: Ettfagsstudenter skal bruke ordinært pensum i sitt fag. For ettfagsstudenter på lektorprogrammet (PROF3025) og Teach First (PPU3610T): Ettfagsstudenter skal også legge ved liste over selvvalgt tilleggslitteratur ulike partene og personene som har ansvar for PPU ved UiB, med særlig vekt på didaktikk. Det foretas flere mindre evalueringer både av praksis, didaktikk og pedagogikk, men vi er usikker på om dette samles på noen måte slik at man kan se helheten. Derfor har vi utarbeidet denne evalueringen som skal se på alle delene ved PPU-studiet Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2019/2020 Studiehåndbok Studier LUP Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk Videreutdanninger PPUEH Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - heltid

Praktisk-pedagogisk utdanning (årsenhet) - Universitetet i

 1. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - heltid ECTS credits 60 Academic level and organisation of the study programme. Praktisk-pedagogisk utdanning er en ett-årig videreutdanning på bachelor-nivå. Introduction. Praktisk-Pedagogisk Utdanning(PPU) er en ettårig lærerutdanning
 2. Ved heltid PPU Trondheim har du A- og B-uker. I A-ukene har du to fulle dager (8-16) og to halve dager (om du ikke får begge fagene på samme dag). Du kan risikere å ha undervisning til kl 20 disse dagene. i B-ukene har du to fulle dager, om ikke begge fagene dine er av samme karakter (samfunnsfag, språkfag, praktisestetisk etc), da har du bare én
 3. Evt. studenter som ønsker opptak, men som tar kontakt etter søknadsfristen, kan kontakte studiekonsulent for PPU ved PSYK-fakultet (Marit.Ubbe@iuh.uib.no) Innen 15. okt./15. april MN-fakultet . v/koordinator lærerutdanning (Marianne Jensen) 2 Uthenting av søkerliste fra FS. Gjennomgang av listen. Søkerne faller i 4 kategorier
 4. ar; Digital litteraturlist

Praktisk-pedagogisk utdanning på deltid (årsenhet

UiB må hvert år rapportere fagbakgrunn for PPU-kandidater til DBH. Under beskrives hvordan registrering utføres i FS for at rapporteringen skal bli korrekt. Se for øvrig også rapporteringsveilederen tilgjengelig på Studieadministrativ avdelings wiki. Registrering. Som hovedregel bør faggrunnlag registreres i forbindelse med opptak For PPU Y heltid gjelder følgende: 1. Pedagogisk praksis periode1 og 2 gjennomføres 1. semester. 2. Pedagogisk praksis periode 3 gjennomføres 2.semester. 4 Innenfor disse rammene kan tidspunkt for gjennomføring tilpasses det som passer best for studenter og praksislærere (se pkt 3.2) UiB har jobbet målrettet med å utnytte kapasiteten bedre på laveregradsstudiene, bl.a. ved å PPU (heltid og deltid) 290 290 PPU for kunstnere og designere 17 17 PPU i utøvende musikk 14 14 Totalt 506 506 Tabell 1: Opptaksrammer fordelt på fakultet Bestilling av vitnemål. Utdanningsplanen er grunnlag for vitnemål, se § 8.1 i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen.. Når du har oppnådd en bachelor- eller mastergrad ved UiB, kan du bestille vitnemålet ditt her Deleksamener undervegs var veldig uheldig for oss aom tar PPU. På grunn av lang praksisperiode på 6-7 veker og liten kapasitet til anna desse vekene, fall vi fort av undervisninga. Vi måtte likevelstilla til eksamen og levera innlevering medan vi forsøkte å lesa oss opp att i faget

PPU-studiet krever at studentene er aktive deltakere i undervisning, og at de bidrar med sine refleksjoner og erfaringer i det læringsfellesskapet klassen utgjør. Innhold og arbeidsmåter i studiet krever tilstedeværelse og deltakelse, derfor er det krav om obligatorisk oppmøte tilsvarende 80 % av undervisningsdagene i hvert emne Søkere som ikke kan dokumentere yrkespraksis og søkere til PPU-heltid blir rangert i henhold til pkt. 2-4 i oversikten over. Har du søkt på PPU-DELTID, last opp dokumentasjon på relevant yrkespraksis i nettsøknaden din for å få bli rangert i gruppe 1

Praksis - Praktisk-pedagogisk utdanning (årsenhet

PPU HELTID 1.praksisperiode Uke 42-47 30 dager Grunnskole (5.-10.trinn) 2.praksisperiode Uke 6-12 30 dager Videregående skole (11.-13.trinn) PPU DELTID 1.praksisperiode Uke 6-12 30 dager Grunnskole (5.-10.trinn) 2.praksisperiode Dato for praksis legges vår 2021 30 dager. PPU Kunst og håndverk - 15 og 30 studiepoeng (heltid og halvtid). VÅR 2018. Hva, hvordan og hvorfor. Sett med et tenkende (filosofisk) og gjørende perspektiv . Individuell skriftlig oppgave i didaktikk (med litt gruppehjelp)

(av del) ikke fullt engasjement (3) i arbeid eller studium; til forskjell fra heltid. jobbe deltid jobbe deltid / studere på deltid studere på deltid: jobbe deltid jobbe deltid / studere på deltid studere på deltid ikke fullt engasjement (3) i arbeid eller studium; til forskjell fra heltid samanliknbar med tilbodet ved UiB, bør i god tid få utdanninga vurdert i høve til opptaksgrunnlag til PPU (minimum grunnfag/60 studiepoeng) før dei søkjer om opptak. Det er viktig å få gjort denne vurderinga i god tid før søknadsfristen. Behandlingstid er 6-8 veker. Har du ekstern utdanning som du ikkj I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet heltid; el. heil | tid m1. I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet heiltid, f1. I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet heiltid. full, hel (arbeids)tid. E-post: ordbokene@uib.no. lektorutdanningsløpet i 2016 og 2017, mens fokuset rettes mot PPU (heltid og deltid) i 2018. Dette ønsket er begrunnet med at Universitetet i Bergen er midt i en omlegging av lektorutdanningsløpet og PPU som følge av nye nasjonale rammeplaner. Derfor vil oppdraget i 2016 spesifiseres til å fokusere på de to første pedagogikkemnene.

Søknadsfrist og opptak - Praktisk-pedagogisk utdanning på

 1. PRAKSISKALENDER 2018-2019 for YFL, PPU-Y, Trafikk og FKI16 Høstferie 2018: uke 40, kan variere fylkesvis, tilpasses Juleferie 2018: uke 52-1 Versjon: 16.8.18 Vinterferie 2019: uke 8, kan variere fylkesvis, tilpasses Påske 2019: uke 16 + man. uke 17 Bachelor Yrkesfaglærer (YFL) Praktisk pedagogisk utdannin
 2. Best Ppu Deltid Uib Stories. image. Det psykologiske fakultet ved UiB, Christies gate 12, Bergen.
 3. Fulltidsstudier rapporteres som 1.0 andel av heltid. For utdanningstilbud organisert på deltid beregnes andel av heltid på grunnlag av et tilsvarende program organisert som fulltidsstudium. Noen eksempler: Et utdanningstilbud på 60 studiepoeng organisert på deltid over to år: 0,5 andel av heltid

Ppu Deltid Uib

 1. PPU-studiet er rettet mot søkere med en bachelorgrad eller tilsvarende innenfor visuell kunst eller design. Søkerne vurderes ut fra innsendt søknad med dokumentasjon av relevant utdanning, praksis og et motivasjonsbrev. Portfolio legges ved søknaden. Opptaket foretas av en opptakskomité oppnevnt av rektor. 7.1. Motivasjonsbre
 2. : arbeide heltid arbeide heltid / foreningen har nå to sekretærer på heltid foreningen har nå to sekretærer på heltid Resultat pr. side 1 5 10 20 30 40 50 100 Nynorskordbok
 3. PPU kan tas på grunnlag av eksamen i et eller flere fag (fageksamener), på bachelor-/masternivå, og data fordeles på disse nivåene. Både kandidater med bakgrunn fra en disiplinær bachelor- eller mastergrad og kandidater med profesjonsbakgrunn (ingeniør, sykepleier, ergoterapeut etc) skal rapporteres på det faget/de fagene han/hun tar fagdidaktikk i

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (heltid

 1. Sv: PPU-studenter her? PPU- Praktisk pedagogisk utdanning? Jeg går det, har tatt det på heltid nå i år, er snart ferdig Om det er det du skal ta så er det vel 80 % obligatorisk oppmøte som gjelder overalt
 2. Under ser du en oversikt over praksisperiodene på PPU heltid, PPU deltid, Lektorprogrammet og Teach First. Instituttet for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) samarbeider med rundt 120 skoler i Oslo, Akerhus, Buskerud og Østfold. Oversikt over skoler ILS har avtale med
 3. PPU campus Stord Dette er informasjon til deg som har fått tilbud om studieplass på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på Stord. Velkommen som PPU-student på HVL ved studiested Stord

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium

Husk svarfrist i dag om du har fått tilbud om studieplass på PPU heltid eller deltid til høsten! Svar via soknadsweb.no innen midnatt Melding om endring (heltid/deltid) på masterprogram. Dette skjemaet skal kun brukes av studenter ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen. Frist for å melde inn endring er 1. februar for våren og 1. september for høsten. Svar på søknad sendes fortrinnsvis med digital post til PPU. 1 Viktig informasjon om søknaden > 2 Personlige opplysninger > 3 Fag du ønsker vurdert > 4 Ekstern utdanning som skal vurderes > 5 Oversikt: studierett på UiB for å supplere ekstern utdanning få hjelp til emnevalg ved semesterstart ved å kontakte laerer@uib.no. Vedlegg til søknaden. For lærerutdanningene, både PPU heltid/deltid og lektorutdanningene, har det også vært gjort et større Nasjonale rammeplaner for integrert lektorutdanning og PPU. Blant annet har UiB styrket arbeidet med praksis i lærerutdanningene ved å tilføre fakultetet en administrativ stilling

Ny lærerutdanning, PPU, ILS Kurs for veiledere Uke 36 2012 Tove S. Hunskaar Anne Kristin Dahl . ILS leverer UiOs lærerutdanningstilbud PPU årsstudium • PPU heltid med praksis -1 år • PPU deltid med praksis -1, 5 år • PPU Teach First -1,5 år - realfag i samarbeid med Statoil • PPU PUPILS -1 år - PILOT - realfa PPU - mediefag Logg inn for å følge dette . Følgere 0. PPU - mediefag. Av løvebakken, 3. juni 2014 i Annen utdanning. ppu; mediefag; snitt; uio; Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg Søknadsfrister. 1. mars. søkere til PPU for yrkesfag, heltid og deltid; søkere med realkompetanse - fyll ut eget skjema; søkere med utenlandsk utdanning (gjelder. Opptakskrav. For å bli tatt opp til praktisk-pedagogisk utdanning, allmennfag Rangeringskriterier for opptak til PPU-A høsten 2017:. - 1 - P:\studie\Seksjonen\OPPGAVER\Studieadm kalender oppgaver.doc 29.04.20/INSO . Studieadministrativ kalender . Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB

PPU står for praktisk-pedagogisk utdanning, og er et ettårig studium som kvalifiserer deg for arbeid som lærer i ungdomsskole og videregående skole. Du kan ta PPU etter endt bachelor- eller mastergrad dersom du har to undervisningsfag (min. 60 sp relevant utdanning pr. fag, egne regler for undervisningsfaget naturfag Mitt Dashbord; FS; Sider; DBH - Uteksaminerte PPU-kandidater, fagbakgrunn; Heim; Modular; Sider; Emnets videoar; Mine videoar; Videoseminar; Digital litteraturlist Heltid 2017 - 2018 Deltid 2017 - 2019 . 2 Innledning PPU er yrkesrettet, og praksis er derfor en viktig del av studiet. PPU-studiet ved campus Notodden er organisert på følgende måte: Undervisning i pedagogikk: høstsemesteret, samt to uker i vårsemesteret Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB . DEL I - Frister og lenker kronologisk ordnet - 2 - P:\studie\Seksjonen\OPPGAVER\Studieadministrativ kalender dato.doc 28.08.19/INSO . Dato / tidsrom Hva det gjelder Linker og henvisninger Ansvarlig JANUAR 1. januar. For programmer organisert på deltid (andel av heltid mindre enn 1), vil antall heltidsekvivalenter gjenspeile denne andelen. F.eks. for en årsenhet (60 studiepoeng) organisert på deltid over 2 år (andel av heltid = 0.5), blir en student 0.5 heltidsekvivalent (1x0,5=0.5)

 • Budbil drammen.
 • Gewichtstabelle collie welpen.
 • Beste reisezeit perth.
 • Flash player.
 • Wildcat helicopter.
 • Dnt follo.
 • Hjemmelaget meisebolle.
 • Symptomer på hull i neseskilleveggen.
 • Klima i nord spania.
 • Fugl på h.
 • My fitness rietberg preise.
 • Nevropsykologisk utredning bergen.
 • Rosa urin rødbeter.
 • Toppturer ski østlandet.
 • Fugl på h.
 • Anime shop hamburg.
 • Åreforkalkning forebygging.
 • Sparkle murvegg.
 • Robbie amell height.
 • Weihnachtsmarkt bremen öffnungszeiten.
 • Typer depresjon.
 • Nicole ein bisschen frieden download.
 • Japanische clan wappen.
 • Nestle koala.
 • Flüge nach hawaii tipps.
 • Helsestasjon.
 • Jack russell terrier glatthåret.
 • Joghurt kräuter dressing thermomix.
 • Baker brun bergen.
 • Ausbildungsplätze 2018 eckernförde.
 • Materialer pergola.
 • Kan man drikke vannet i riga.
 • München einkaufsstraße öffnungszeiten.
 • Wochenspiegel wittlich öffnungszeiten.
 • Veterinærhøgskolen snitt.
 • Ene øyet mindre enn det andre baby.
 • Kaland karusellen.
 • Melk i brystene gravid.
 • Wetter new orleans celsius.
 • Gunerius skobutikker.
 • Undervisningsminister 2018.