Home

Hinduismen utbredelse

Hinduisme - utvikling og utbredelse. Hinduismen blir regnet som verdens eldste religion. Den er opp mot 4000 år gammel og har ingen kjent grunnlegger. Hinduer kaller troen sin sanatana dharma, den evigvarende orden. Hinduismen er en nasjonalreligion, uløselig knyttet til India,. Hinduisme er en av de store verdensreligionene med mellom 950 millioner og én milliard tilhengere. De fleste lever i India, mange også i resten av Sør-Asia.. Hinduismen, som av sine tilhengere gjerne betegnes som Sanatana Dharma (सनातन धर्म) (den evige veien), regnes som verdens eldste fortsatt levende religion.Den er imidlertid ikke et enhetlig trossamfunn, men et. Oversiktsartikkel om hinduismen. Historie Ulike retninger innen hinduismen Lære Ritualer og kult Den religiøse erfaring De hellige tekstene De religiøse fortellingene Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Etikk Demografi og utbredelse Hva er egentlig hinduisme? Indias første statsminister sa en gang at: Hinduism is [] all things to all men Historie og utbredelse. Hinduismen er den eldste og den tredje av verdensreligionene. Religionen har ingen stifter, og røttene dens strekker seg tilbake til det andre årtusenet før Kristus, og den har utviklet seg ved en sammensmeltning av en lang rekke religiøse tradisjoner Hinduismen omfattet i år 2000 anslagsvis 787 mill. mennesker, som er ca. 13 % av verdens befolkning, og den har fortsatt sin største utbredelse på det indiske subkontinent. I India er hinduismen den dominerende religionen, ca. 80 % av befolkningen, det samme er tilfellet i Nepal (ca. 87 %)

Hinduisme

Religion og etikk - Hinduisme - utvikling og utbredelse - NDL

Mangfold blant religioner: Hinduisme Hinduisme er en annen religion som, i sitt ekstreme mangfold, ikke klarer å møte det monoteistiske kriteriet for religion man finner i ulike vestlige land. I sin klassiske form kan hinduisme beskrives som en form for ikke-dualistisk panteisme, der brahman er den absolutte, men upersonlige guddommelighet eller ånd som er dypt rotfestet i all eksistens Fagartikler om hinduismen: Hinduismen - en oversikt. Artikler om hinduismen: Hvem har rett til å definere hinduismen? Yoga - helsefremmende eksport, eller indisk soft power? Pilegrimsreise i Ujjain Fra hinduismekritiker til hindunasjonalistenes yndling Kampen om den hellige ku Et romvesen og en superheltguru setter ytringsfriheten i India på prøve Myter blir vitenskap for indisk

Monkey's Fanta World

Hinduismen er en religion med mange guder. En hindu skal være snill mot mennesker og dyr, og tror på gjenfødelse. Det finnes cirka en milliard hinduer på jorda, og de fleste av disse bor i. Forskjeller mellom Buddhisme og Hinduisme Forfatter: Emilie Carlsen Historie og utbredelse: Buddhismen: Buddhismen oppstod i India for omtrent 2500 år siden. Siddharta Gautama regnes som grunnleggeren av buddhismen og den aller første buddhaen. Ordet «Buddha» betyr «den oppvåknede», altså den som oppnår Nirvana. Siddharta Gautama var prins og levde et velstående liv, helt til han. Utbredelse Religionene buddhismen og hinduismen er spredt om i hele verden. Begge religionene har sitt opphav i India. Du kan finne buddhister og hinduer i nesten alle verdensdeler, men det er flest i Asia. Opphav Hinduismen oppsto i India. Vi vet ennå ikke når hinduismen oppsto, men de eldste skriftene er over 3000 år gamle

Hinduismen omfattet i 20anslagsvis 10millioner mennesker, og den har fortsatt sin største utbredelse på det indiske subkontinent. Hinduismen er mest utbredt i India og naboland som Nepal, Sri Lanka og . BufretLignendeGå til Demografi og utbredelse - Hinduismen er verdens tredje største religion med i overkant av en milliard tilhengere Fakta om hinduismen. Hinduismen er mest sannsynlig den eldste religionen i verden, men også en av de mest innviklede. Det er ikke mange mennesker som kan si at de har fullt overblikk over hva hinduismen er og dreier seg om. Selv om man forstår en del av hinduismen, er det alltid mange andre deler som man ikke vet noe om I hinduismen er det flere millioner guder, men egentlig er alle bare uttrykk for Brahman, verdenssjelen. Nesten 70% av alle hinduer tilber Vishnu, og han er kjent som Guden som passer på verden. Han har fire armer som symboliserer de fire himmelretningene, og huden er blå som himmelens og havets uendelighet

Hinduisme kan også betraktes som en samling av flere forskjellige religiøse tradisjoner og retninger som finnes i forskjellige deler av India, men som alle går under navnet hinduisme. I de forskjellige hindutradisjonene finnes både polyteister (det finnes mange guder), monoteister (det finnes bare én gud), panteister (Gud er i naturen) og ateister (det finnes ingen gud) Hinduismen blir av mange ofte beskrevet som en tolerant religion. Årsaken kan være at det er en sammenheng mellom den hinduistiske tanke om at religioner i virkeligheten uttrykker den samme sannhet, fører til samme mål, og den frihet man har til å uttrykke det ubeskrivelige gjennom de mange gudsforestillingene Utbredelse. Buddhismen er en av verdens eldste levende religioner. Den har sitt opphav i Nord-India for omtrent 2400 år siden, men er i dag lite utbredt i opprinnelseslandet. Hovedårsaken er at buddhismen ble erstattet av hinduismen i India rundt år 1000 e.Kr. og forflyttet seg øst- og sørover

Sikhisme er et religionssamfunn som ble stiftet i Punjab i India på 1500-tallet av Guru Nanak (1469-1539) og konsolidert under hans ni etterfølgere som kalles guruer (lærere). Sikhene utgjør i dag flertallet av befolkningen i Punjab og rundt 2 prosent av Indias befolkning. Det lever betydelige antall sikher i andre deler av verden, blant annet i Storbritannia og Canada Hinduisme- en måte å leve på . Respekt for alt levende og respekt for helligdom er sentralt for hinduer. Mange er vegetarianere siden det ikke er ønskelig å drepe dyr, spesielt kua som er hellig. Ganges er hinduenes hellige elv, og mange ritualer for levende, døde og guder utføres her

Hinduisme - Wikipedi

 1. Hinduismen er den eldste av våre verdens religioner. Den har ingen begynnelse som kan festes til tid og sted, men innholdet i dens religiøse skrifter kan være over 3000 år gammelt. Religionen vokste frem i India gjennom flere årtusener. Utbredelse. Det er ca. 780 mill. hinduer i verden over
 2. Hinduisme er religionen der det myldrer av gudebilder. Her får du en kort innføring i hinduismens opprinnelse og noen av de sentrale gudebildene
 3. Hinduismen oppstod i India. Ca. en milliard mennesker er hinduer, over 90 prosent av disse bor i India. Rundt 80 prosent av Indias befolkning regner seg selv som hinduer. Religionen har ingen grunnlegger og det er usikkert når den oppstod. Noen av de hellige skriftene er over 3000 år gamle
 4. Hinduismens musikk er mye brukt og noe av musikken blir spilt eller sunget for å ære gudene.Hinduene synger religiøse sanger i sermonier i tempelet, på festivaler og i hjemmet. Musikken blir spilt når de har forsamlinger eller når de mediterer eller tilber.Gamle Vediske tekster blir sunget( ikke lest) i utdrag fra mange forskjellige dikt som f.eks. heltediktet Ramayana
 5. Alle har vi sett det; kart over religioners utbredelse i verden. Kanskje husker du det fra dine egne lærebøker, kanskje har du sett det i populærvitenskapelige bøker, eller søkt det opp på internett. Et slikt kart viser typisk fem religioner: buddhisme, hinduisme, islam, jødedom og kristendom
 6. Hinduismen er den tredje største religionen i verden. Den er også en av de eldste religionene i verden. Det fins nesten en milliard mennesker som er hinduer.. En hindu er en som tilhører religionen hinduismen

Hinduisme 1. HINDUISME Sanatana Darma - Den evige sannhet 2. Utbredelse: 720 mill. 500 mill. i India. I Norge ca. 6000. Har spredd seg til Storbritannia, Trinidad, Sør Afrika, Fiji, Guyana og Surinam. 3. Hindu = Inder - Indisk. Sikhisme [si:kisme] (av sanskrit shikshya, hindi sikh: elev, disippel), er et religionssamfunn som ble stiftet i Punjab i India på 1500-tallet av Guru Nának (1469-1539) og konsolidert under hans ni etterfølgere som kalles guruer (lærere).. Sikhene utgjør i dag flertallet av befolkningen i Punjab og rundt 2 % av Indias befolkning. Det finnes dessuten et betydelig antall sikher i andre. Historiske hendelser - Hinduismen. Wicca eller heksekunst er en moderne naturreligion som etter hvert har fått en viss utbredelse i den vestlige verdenen, også i Norge. Det er en religion som legger vekt på at menneskene skal leve i harmoni med jorda og alt levende

Hinduisme - en oversikt Religioner

Sentrale begreper, Hovedretninger, utbedelse, Historisk hendelser, Gudene, Hovedemne, hinduer i norge, Hellige skrifter, Religiøsesymboler, templet, Typiske. Tema: Hinduisme. Mål: Eleven skal • ha kjennskap til hinduer, deres tro og hverdag • kunne navn på noen hinduistiske guder og gudinner • kunne samtale om hinduismes utbredelse • kunne beskrive noen viktige begrep innenfor hinduismen Trinn: 5. til 7. klasse Hinduismen er på mange måter ikke én religion, men et utall av religiøse tradisjoner med basis i veda-skriftene og indisk kultur. Derfor er det nærmest umulig å presentere ³hinduisk kunst og estetikk som ett tema. I denne artikkelen forsøker jeg å si noe generelt om hinduis

Hinduismen - Daria.n

Utbredelse. 950 millioner hinduer i verden, de fleste i India. Spredt seg i hele verden etter 1800-tallet. Navnet Hinduismen ble ikke tatt i bruk før på 1800-tallet. Hinduer kaller religionen deres for Sanatana Dharma som betyr den evige verdensorden. Typiske trekk ved Hinduismen. Svært knyttet til India fordi dette blir regnet som hellig De to største retningene i Hinduismen er Vishnuismen, som tilber guden Vishnu og Shivaismen, som tilber guden Shiva. Hinduister tror jorden ble til ved at en lotusblomst vokste ut av navlen til Vishnu, og lyden «Um», brakte orden til kaosuniverset, som førte til at jorden ble skapt. 97 prosent av alle hinduer befinner seg i India, og dette er den minst spredte av verdensreligionene Grundig gjennomgang av hinduismen, som altså vokste ut av den veldig gamle vediske religionen i det gamle Indi Introduksjon til hinduismens syn på guder. Laget av Erlend Kobro og Ivar Sagbakken ved Vøyenenga skole De store østlige religionene - hinduismen, buddhismen, jainismen og sikhismen - har oppstått i samme geografiske område og deler en filosofisk tradisjon. Akkurat som jødedommen, kristendommen og islam. Alle er dog forskjellige fra hverandre og selvstendige religioner

Utbredelse, hinduismen. Det er omkring 950 millioner hinduer i verden. De aller flese bor i India (ca. 900 millioner). Nepal er det eneste landet der et flertall er hinduer (ca. 23 millioner). I begge landene utgjør hinduene rundt 80 prosent av befolkningen. Hvordan har hinduismen spredd seg Human-Etisk Forbunds stiftere var opptatt av å fremheve at etikken deres hadde et menneskelig grunnlag, og valgte derfor å bruke begrepet human-etikk om forbundets idegrunnlag.. For Human-Etisk Forbund er humanetikk og humanisme i dag nært beslektede begreper, og de brukes om hverandre Healing er en fellesbetegnelse for ulike alternative behandlingsteknikker som skal muliggjøre psykisk og fysisk helbredelse uten bruk av konvensjonelle medisinske metoder. Healing baserer seg på tro, og har ingen forankring i kunnskapsbasert medisin eller naturvitenskap. Utbredelse Om- eller Aum-symbolet finnes på gamle mynter, i regionale skript. I Sri Lanka er Anuradhapura era-mynter (2002) antyder at den kosmologiske troen på hinduismen, som den primordiale lyden som er forbundet med universets etablering fra ingenting. Syngebolle med Ohm inngravering.. Ohm Symbolet brukes på mange interiørprodukter. Tema: Hinduisme Mål: Eleven skal: - ha kjennskap til hinduer, deres tro og hverdag - kunne navn på noen hinduistiske guder og gudinner - kunne samtale om hinduismes utbredelse - kunne beskrive noen viktige begrep innenfor hinduismen Trinn: Mellomtrinnet. Temat: Hinduizm Cel: Uczeń: - wie kim są hinduiści, na czym polega ich wiara i życie.

Norwegian Mountains - Route Descriptions - Instehornet

Fakta om hinduismen - Aftenposte

 1. Men hinduismen har ingen trosbekjennelse, i motsetning til hvordan vi kjenner det fra norske trossamfunn. - Innvandrede hinduer må derfor selv formulere den. Så må de ha en forstander, de må ha en formålsparagraf og det skal føres regnskap som skal offentlig godkjennes
 2. Jainismen er en avde eldste religionene i India sammen med hinduismen og buddhismen. Jainismen og buddhismen tror ikke på en gud som skaper og sentral skikkelse. 500 tallet f.Kr. Janismen har sin bakgrunn i Mahaviras historie. Den ligner historein til Buddha. Begge ville fjerne ofring av dyr, og de ville fjerne kastesystemet
 3. Det er vanskelig å si med sikkerhet hvor mange jøder det er i verden, men man regner med at det er ca. 14 millioner. De fleste jøder bor i Israel (ca. 6,4 millioner), USA (ca. 5,7 millioner), og i Frankrike (ca. 450,000). Ellers er jødene spredt rundt omkring i verden, selv til land som Kina [
 4. Religiøse symbol i form av skrift, teikningar, ting og handlingar er særs viktige innan hinduismen.Dei står ofte for grøde eller lukke, eller som hjelpemiddel til å nærma seg det uendelege og uforståelege ved å gje det forståeleg form.. Ein kan ofte kjenna att ein hindu gjennom pannemerket eller eit hindutempel gjennom den typiske kuppelen eller tempelflagget, eller identifisera ein.
 5. Hinduismen: Symbol: Aum | bakkemønster | konkylie | lingam | lotus | spyd | svastika | pannemerke | trisjul «Aum» eller «om» er ei staving som har ei viktig praktisk, symbolsk og filosofisk tyding innan hinduismen og avleia religionar. Lyden står for dei opphavlege guddommelege vibrasjonane i verda, og blir brukt i ei rekke hinduiske tekstar og i noko nær alle bøner og mantra
 6. (I fokus) Sikhismen oppfatter alle mennesker uansett religion, rase eller tilhørighet, som like. Enhver kan oppnå frelse, bare denne betingelsesløst kaster sin kjærlighet på Gud
 7. Buddhistiske markeringer. Buddhister markerer årlige høytider der de kommer sammen for å utøve buddhistisk praksis etter de tradisjonene de tilhører

Blog. Oct. 20, 2020. How sales EQ can help you close more deals; Oct. 17, 2020. How to make a video presentation with Prezi in 6 steps; Oct. 14, 2020. Video conferencing best practices: Tips to make meeting online even bette Hinduisme er en av de store verdensreligionene med mellom 950 millioner og én milliard tilhengere.[1][2][3] De fleste lever i India, mange også i resten av Sør-Asia.[4 We offer thousands of pictures and illustrations of people, animals, buildings and street photography, beautiful landscapes, plant & flower photos, objects from computers & electronics to food images and jewelry photos Her finner du ut hvor mange medlemmer det er i kristne, muslimske, buddhistiske og andre trossamfunn i Norge Ingen religion er verdens tredjestørste religion med sine 1,1 milliarder mennesker uden religiøs tilknytning. Verdens største religion har 2,2 milliarder tilhængere. Se hvad verdens mennesker tror på i en top 10 over de største religioner i verden

Hinduismen (som muligens ikke er én religion, men flere) er fremdeles den største religionen i India, og både buddhismen, jainismen og et utall av sekter og bevegelser har oppstått på den indiske halvøya. Den nyeste, og minst kjente, av de store religionene som oppsto i India er sikhismen Vishnuismen & Shivaismen Guder & Avatarer Shiva To sider - Kvinne & mann Ødeleggende og motsettende Mektigste - skaper liv Shivaitter Dansenes herre Yogaens læremester Langt hår & naken kropp med aske Ganges Seksualitet & fruktbarhet Kjærlig familiefar Gift med gudinnen Parvat

har oversikt over den historiske utviklingen til hinduismen, buddhismen og sikhismen og deres utbredelse i verden i dag, inkludert i Norge. har kunnskap om sentrale fortellinger, viktige ritualer og høytider samt etikk, menneskesyn og gudsoppfatninger innenfor de nevnte religionen Hinduismen (Kastesystemet, Utbredelse, Ordforklaring, Guder (Vishnu, Rama, Shiva), Spørsmål, Mahatma Gandi, Tre forskjellige hovedretningene, Religiøse skrifter I verdensreligionene har det i alle år vært kultur for ulik kunst. Vi finner både forskjeller og likheter i kunsten, men felles for kunsten i alle religionene er at de har en form for religiøs betydning. (Noe som kanskje er en selvfølge?). I boka Verdensreligioner i Norge, defineres begrepet verdensreligion, som en religion med mange hundre millioner tilhengere, og har stor utbredelse i. Fordi Hinduismen har forandret seg opp igjennom tidene, er det ikke helt enkelt å si hvor gammel denne religionen er. Men vi vet at noen av de hellige skriftene er mer enn 3000 år gamle. De fleste religioner har et konkret utganspunkt eller en grunnlegger, men hinduismen har ingen slik grunnlegger

Mangfold blant religioner: Hinduisme - Religiøs toleranse

 1. Landsdekkende oversikt over studentrabatter, studentfordeler og studentpriser. Søk etter produkter og tjenester med studentrabatt - Studentrabatt er studentenes fordelsside
 2. Hinduisme har gjennom kartbruken i store deler av perioden blitt eksklusivt knyttet til India/Sør-Asia, men med større bruk av verdenskart i yngre bøker. Også islam representeres i noen av de yngre bøkene på verdenskart, men som oftest på regionale kart sentrert rundt Midtøsten og Nord-Afrika
 3. Utbredelse: Skrifter og annet hellig: Etikken: Tradisjoner, seremonier: Utdrag Humanismen, som i Norge blir kalt «Human-Etisk Forbund» Historie: Det som vi i dag kjenner som humanismen har sin opprinnelse fra det 14de århundret i Italia. Kjent under navnet renessansen. Renessansen: blir.
 4. Hinduismen fester. Kraftig jordskjelv med styrke 8.0 i Peru NORSARs seismiske stasjoner på Svalbard, Jan Mayen, Antarktis og på det norske fastlandet har mottatt sterke signaler fra jordskjelvet i Peru Religion Hinduism: INLEDNING Den 'eviga religionen' Indiens inhemska religion betecknas i regel som hinduism, men ibland talas även om brahmanism Hinduismens inriktningar
 5. Her finner du aktiviteter som spørrekonkurranse om hinduisme og bingo om Midtøstenreligionene. Her er det stor variasjon, og alle forslagene har som mål å aktivisere elevene i faget. Bruk gjerne undervisningsoppleggene som repetisjon, oppstart etter sommeren, eller hent inspirasjon i løpet av skoleåret
 6. Hva vet du om sikhismen? Hva skal du lære? Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne. noen kjennetegn ved sikhismen Begynnelsen Tegning av Guru Nanak, den første guru, med Det gylne tempel i bakgrunnen Sikhismen oppsto som en egen religion i Nord-India på 1500- og 1600-tallet gjennom læren til en rekke guruer
 7. Utbredelse av islamsk kultur og tenkning. Araberne etablerte et rike som strakte seg langs hele Nord-Afrika fra Atlanterhavet i vest, til Rødehavet i øst, og videre over den arabiske halvøy, hele det området der man i dag snakker arabiske

Hinduisme Religioner

I dette kapitlet skal vi bli kjent med den nest største religionen i verden og i Norge - og hva som er forskjellene mellom islam og kristen tro. Her finner du kapittel 5 som PDF. Kompetansemål: Elevene skal kunne forklare særpreg ved islamsk tro og livstolkning. Elevene skal ha kjennskap til noen viktige tekster og [ Nord-India fra 1469 til 1708. Sikhismen har mye til felles med hinduismen, men religionen oppsto likevel i et miljø som forkastet mange av hinduismens ritualer, for eksempel kastesystemet og enkebrenning, som var svært utbredt i India på den tiden Historisk er hinduismen fleksibel og tilpasser seg ulike tradisjoner, og har påvirket ulike religioner. Tre hovedretninger: Vishnu- tilhengere, 70 %, mest utbredt i Mellom- og Nord- India. Shiva- tilhengere, 28 %, mest utbredt i SørIndia og Sri Lanka Shakti- tilhengere, 2 %, mest utbredt i nordlige fjellområder i India, Nepal og ØstIndia Kristendommen begynte med Jesus-bevegelsen. I tre år gikk Jesus rundt i landet og forkynte for folket og helbredet de syke. Omkring år 30 ble han korsfestet, men tre dager etter henrettelsen forkynte disiplene hans at han var oppstått igjen. Denne oppstandelsesforkynnelsen ble dynamikken i kristendommens utbredelse Utbredelse. Isbjørnen finnes i arktiske strøk med tilgang til sjøis store deler av året. Bestander finnes i Canada, Alaska (USA), Grønland, russisk Arktis, norsk Arktis samt isen som omgir Nordpolen. I Canada lever de så langt sør som 50° nord i James Bay. Det finnes 20 000-25 000 isbjørner fordelt på 19 ulike bestander

Hinduisme - NR

Hinduismen ser på det å bli gjenfødt som en god gjenfødelse. Dharma er de plikter, dyder og moralske valg som mennesket må gjøre. - Siden hinduismen er den eldste verdensreligionen vi kjenner til, er synet på kvinnen varierende, fordi de hellige skriftene er utviklet over et langt tidsrom Hva kjennetegner en kristen? Er det noen måte man kan se forskjellen på ekte kristne og de som ikke er det? En kristens relasjoner. Navnet «kristen» ble først gitt til disiplene (Ap. gj. 11, 26) Det er helt riktig at kastesystemet er svært viktig for hinduismen. Religionen deler alle tilhengerene inn i fire kategorier basert på deres yrker: brahminer (den kategorien som består av lærere og prester), Kshatriyaer (den kategorien som består av konger og krigere), Vishyaer (hvor tilhengerene er bønder og forretningsfolk) og Shudraer ( de som er tjenere og kroppsarbeidere) Hinduismen symboler Hinduisme - Wikipedi . Grunnleggende trekk. Hinduismen har i lang tid utviklet seg gjennom en mengde lokale kulter og trosformer. Det er mulig å hevde at hinduismen ikke er en enhetlig. erande även i Sydostasien, där hinduerna nu utgör en ; Guder. Hinduismen har flere guder og alle gudene har sine oppgaver i verden

Religion og etikk - Buddhisme - opprinnelse og utbredelse - NDLA. Hinduismen og Buddhismen - ppt video online laste ned. Kart over buddhismens utbredelse. Kart fra K.Klostermaier, Buddhism s.5

Forskjeller og likheter mellom Buddhisme og Hinduisme

 1. Buddhisme er en praksis som bygger på erfaring. En buddhist søker ikke etter høyere tilstander eller absolutte sannheter i en ytre verden, men ønsker å erkjenne sinnets natur og oppleve verden som den er
 2. Hinduisme og buddhisme. Arbeidskrav om buddhismen og hinduismen. Arbeidskravet fokuserer på ulikheter og likheter. Universitet. Universitetet i Sørøst-Norge. Fag. KRLE, trinn 1-7 og 5-10. Studieår. 2018/201
 3. Presentasjon av hinduismen laget til Religion, Livssyn og Etikk på vg3. Oppgave: Gjør rede for sentrale trekk ved religionen. Notatarkene jeg brukte til ligger også ute på nett. by Rnekiam in Types > School Work > Essays & Theses, Religion, and rl

Hinduismen. Mål. Kunnskapsløftet etter 4. trinn. mål for opplæringen er at eleven skal. kunne • fortelle om en av hinduismens. guder og gudinner • samtale om hinduismen og hvordan. religiøs praksis kommer til. uttrykk gjennom leveregler, puja, matregler og høytider • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av. estetiske uttrykk knyttet til. Gudinner i hinduismen. Hinduismen er den tredje største religionen i verden, etter kristendommen og islam. 13 % av verdens befolkning tilhører hinduismen. Hele 90 % av disse bor i India Historie og utbredelse. Hinduismen er den eldste og den tredje av verdensreligionene. Religionen har ingen stifter, og røttene dens strekker seg tilbake til det Hinduismen og buddhismen - Lektorutdanninga Universitetet i Berge . Fra emne til konkret opgave. Her kan du få tips til at udarbejde en problemformulering Price starts at Rs.279, Shop Buddhismen in India at Best Prices. Trendy Buddhismen at Factory Prices Forskjeller og likheter mellom ortodoks tro og katolisisme Katolisisme og ortodoks kristendom er svært utbredt og ved første øyekast ikke alltid så lett å skille. Men likevel finnes det ulikheter og likheter mellom disse to retningene i kristendommen, slik som styresett, Den Hellige Ånd og kirkebygg. Vi starter først med likheter mellom katolisisme og ortodoks Fortsett å lese. Forskjeller mellom Buddhisme og Hinduisme. Forfatter: Emilie Carlsen. Historie og utbredelse: Buddhismen Templene i hinduismen er ofte firkantet, for å minne om himmelretningene. Buddhistiske templer er bosted for munker og nonner, og er i likhet med hinduistiske templer, et sted.

Historie,religion,kunst - Utbredelse

Buddhismen & Hinduismen: Utbredelse, Opphav og Gudesy

 1. Jødedommen utbredelse jødedom - Store norske leksiko . Jødedommen er en monoteistisk religion som har sitt utspring i Midtøsten. Troen på én Gud, og forholdet mellom denne guden og det jødiske folket, er det sentrale prinsippet
 2. Sikhismens utbredelse i verden etter antall 5 000-10 000 ideal i hinduismen. For ham var idealet å arbeide og delta i et vanlig familie-liv og samfunnsliv. Denne holdningen er fremdeles typisk for sikhismen. Etter Nanak fulgte det ni guruer, og sikhismen ble stadig mer etabler
 3. Forfatterne forteller også om de ulike religionenes utbredelse i verden og hvordan de ulike retningene praktiseres i Norge i dag. Forfatterne er våre beste forskere og formidlere innenfor sitt område. Tilbehørsprodukter. Hellige skrifter i verdensreligionene. 9788276349023-+ Legg i handlevogn. Hinduismen og buddhismen. 9788276341485-+ Legg.
 4. Kapitel 2 Juridiske rammer for religionsundervisningen Kapitel 4 Religionsundervisningens historie i Norge Kapitel 5 Å presentere religioner og livssyn Kapitel 6 I klasserommet på ulike trinn Kapitel 7 Representasjoner av religioner spørsmål om epistemologi og makt Kristendommen II - Sammendrag fra kapittel 1 i boken
 5. Religiøse skrifter fra de fem store verdensreligionene. Vi regner kristendom, islam, hinduisme, buddhisme og jødedommen som de fem store verdensreligionene, selv om sikhismen er større enn jødedommen i utbredelse. Nedenfor finner du lenker til informasjon om de hellige tekstene til de fem verdensreligionene, blant annet fra den danske nettsiden religion.dk
 6. Historie og utbredelse. Hinduismen er den eldste og den tredje av verdensreligionene. Religionen har ingen stifter, og røttene dens strekker seg tilbake til det. divali - Store norske leksiko . Hinduisme Diwali, kjent som lysenes festival, er en av de mest populære høytidene i India. Skjønt feiret i India og store deler av verden, hvor man

Hinduismen utbredelse - Lampe gigante

Under Humanistisk uke 2017 vil vi få folk til å reflektere over døden, våre liv og hvordan vi påvirker andres hverdag For Humanistisk Ungdom og Human-Etisk Forbund er humanetikk og humanisme nært beslektede begreper, og de brukes om hverandre. I nyere tid har det utviklet seg slik at humanisme har blitt brukt som betegnelse på vårt livssyn, bl.a. i skolen.Humanisme brukes også om humaniora-fag i høyere utdanning og forskning. Når det er nødvendig å presisere, kan man bruke livssynshumanisme Hinduisme. Buddhisme. Livssyn. Videre må de se hvordan de kan bruke tidslinje som en matematisk modell for å framstille historiske hendelser og utbredelse av de store verdensreligionene og livssynshumanismen. Elevene må tolke og lese av informasjonen de finner

Hinduisme Notater og sammendrag Studienett

Jødisk tro, praksis, og liv, slik den praktiseres i Norge og resten av verden . Les om jødiske regler, livsløpet, hellige tekster og jødiske gudstjenester Likheter Mellom Kristendommen Og Hinduismen Hokuro99 (i 2020) Historie og buddhismen: utbredelse. bilde. Sammenligning mellom kristendom og hinduisme i synet på Gud bilde. 22. jan 2018 I . med hinduismen buddhismen harderfor. bilde. Hinduismen og Islam - Studienett.no bilde Beskrivelse av de ulike religionene er holdt i kortform, der vi kan lese om opphav, utbredelse, antall tilhengere og hva som kjennetegner den enkelte religion. Vi finner seks hovedgrupper av religioner: Jødedom, kristendom, islam, buddhisme og sørøstasiatiske religioner, folkereligioner (for eksempel animisme) og stedegne religioner (for eksempel baha'i) Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn. Ved inngangen til 2008 hadde én av ti personer enten innvandret selv eller var født i Norge av innvandrerforeldre. Med økt innvandring endrer også det religiøse bildet seg, og i den senere tiden har religionstilhørighet - særlig til islam - fått mye oppmerksomhet i offentligheten. Men religiøs tilhørighet er ikke noe som lett kan. hinduismen viktige begreper i hinduismen, som dharma, yoga, ahimsa, karma og gjenfødsel, Brahman og avatara hinduismens ritualer og tilbedelsestradisjoner i templet, i hjemmet og på hellige steder, med eksempler fra de store høytidene og fra personer som illustrerer hinduistisk fromhe

I hinduismen er templene et møtested mellom det guddommelige og det menneskelige, og templene ligger i nærheten av vann. Mens i buddhismen er templene bebodd av munker og nonner, og det er en stupa (minnesmerke for Buddha) der. Mye av musikken består av flere instrumenter spilt samtidig i buddhisme Buddhismen er et tilbud til alle som ønsker å lære sinnet å kjenne. Hvor stor del av den buddhistiske læren du bruker i livet avhenger av hvor mye du forstår, og hvor motivert du er for å virkeliggjøre den Historiske hendelser - Hinduismen. Historiske hendelser - Buddhismen. KRLE/RLE-nett. KRLE/RLE-nett for eleven KRLE/RLE-nett er elevens nettsted og inneholder: - Fagstoff - Oppgaver med mye bildestoff - KRLE/ RLE-ordbok Oppgavene kan eleven gjøre på egen hånd eller i gruppe

Hinduismens guder - Mæla ungdomsskol

Utbredelse Hva er egentlig hinduisme? En av årsakene til at det er vanskelig å definere hinduismen, er at religionen ikke har én grunnlegger, et samlet trossystem, felles presteskap eller en samlende organisasjonsstruktur To kinesiske mahayanaskoler som fikk stor utbredelse, var Det rene land og Ch'an (500-tallet e.Kr.). Fra Kina ble så buddhismen ført videre til det nordlige Vietnam, Korea (300-tallet e.Kr.) og Japan (500-tallet), og på japansk ble det kinesiske Ch'an til Zen Under samme himmel 3 Elevbok. ush3_materie_070498:Original. 14-05-08. 13:06. Side 173. Gud i hinduismen Hinduismen er en svært mangfoldig religion Hvert år blir over 12 millioner jenter i verden gift som barn. Én jente nesten hvert andre sekund. Barneekteskap er i dag en av de største hindringene for skolegang og likestilling for jenter, og for utvikling i fattige land Hvilken rolle spiller guden Vishnu i hinduismen, og hvordan avbildes han? Se etter historier om hans avatar Krishna og gjeterjentene på www.hindunet.com (lenke sist sjekket 19.5.2011) Finn ut mer om hva tantrisk kult er, og hva slags øvelser/praksis man gjør. På hvilken måte har dette sammenheng med ornamentene på tempelveggene

Historie og utbredelse. Hinduismen er den eldste og den tredje av verdensreligionene. Religionen har ingen stifter, og røttene dens strekker seg tilbake til det. Oversettelse: norsk - engelsk. I disse dager har verden blitt alt mindre, og ganske ofte er det behov for å oversette mellom to ulike språk Hva er islams menneskesyn? Spørsmål. Hei, Jeg arbeider med en skoleoppgave, og lurer på hva islams menneskesyn går ut på. Takk for svar Har oversikt over mangfoldet i hinduismen, hvordan hinduismen ble til, når de viktigste skriftene ble nedskrevet, noe om hvordan templene ble bygget, noe om Gandhi og om utbredelsen av hinduismen. Drøfter teksten. Viser evne til refleksjon og sammenligning. Innhenter digital informasjon om og presentere r aktuelle spørsmål Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2020/2021 Studiehåndbok Emner LUP Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk MA Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (campus) 2MKRLE171-2 KRLE 1, emne 2: Kristendom, religionsmangfold og etik <p>Den islamske troen består av seks artikler. Her finner du en liten innføring av dem alle.</p>

Hinduisme - HL-sentere

Hva tenker livssynshumanismen om gud, mennesket og moral? Hvilket forhold har livssynshumanismen til kristendommen? Dette er spørsmål vi skal søke å svare på i dette kapitlet. Her finner du kapittel 7 som PDF. Kompetansemål Elevene skal kunne gjøre rede for Human-Etisk Forbunds framvekst og utbredelse i Norge gjenkjenne og drøfte tekster som uttrykker tanker fra [ KRL Hinduisme Kunne vise på verdenskartet hvor hinduismen har størst utbredelse. Kunne vise utbredelsen av de ulike verdensreligionene ved hjelp av et diagram i Excel.. Kilder

Hinduismens opprinnels

Lightup leverer utelamper til vegg i stort mangfold - Her vil du finne en lampe som passer. Norges største utvalg i LED lys produkter. Utelys som er laget for å tåle Nordiske forhold med extrem kulde Forfatterne forteller også om de ulike religionenes utbredelse i verden og hvordan de ulike retningene praktiseres i Norge i dag. Forfatterne er våre beste forskere og formidlere innenfor sitt område; Ingvild Sælid Gilhus og Lisbeth Mikaelsson (red.) samt Armin Geertz, Bente Groth, Knut A. Jacobsen, Brita Pollan og Anne Sofie Roald 6 VERDENSRELIGIONER I NORGE Hva er hinduismen? 76 Hinduismens historie 78 Hinduismens utbredelse i verden 82 Noen generelle trekk ved hinduismen i diaspora 84 Norge er i dag et flerreligiøst samfunn

Buddhismen: BuddhismenVår tids største utfordring – Befolkningsvekst og forbruk

Deretter skal vi oppleve et møte mellom kristendom og hinduisme gjennom den engelske kristne munken Bede Griffiths som har levd som munk i India siden 1950-tallet. Religionen endrer seg med kulturen Når en religion sprer seg til nye områder, tar den ofte til seg en del av kulturen på stedet den kommer 35-39 Hinduismen utforske og p resentere s entrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn 41-42 og 46-51 Buddhismen utforske.

Historie,religion,kunst - Kih

Video: Religion og etikk - Buddhisme - opprinnelse og utbredelse

Vivo 3-4 by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu
 • Tidligere bensinmerke kryssord.
 • Volvo treff hønefoss.
 • Raynaud syndrom medikamente.
 • Überschallgeschwindigkeit flugzeug.
 • Hva er et byråkrati.
 • The independent facts.
 • Stendhal stadt.
 • Boeing 787 8 kenya airways.
 • Новости россии сегодня.
 • Vale 3 issuu.
 • Kryssord vakkert.
 • Lyoness norge svindel.
 • Fusa kommunestyre.
 • Shirin bremen.
 • Monkey donuts lüneburg.
 • Fiskeridirektoratet leppefisk.
 • Tanzkurse 2018 herne.
 • Hvilke ekspedisjoner deltok fridtjof nansen i.
 • Hvit fluesopp.
 • Sokrates og platon.
 • Imdb machina.
 • Moss avis telefon.
 • Sandkassesand hvor mye.
 • Wildfire.
 • Mario barth männer sind schuld sagen die frauen stream.
 • Paris hodegavl.
 • Hickman kateter vs cvk.
 • Blad abonnement.
 • Impregnert trevirke avfall.
 • Ballett streitberg.
 • Tripadvisor jurmala.
 • Beste vippeserum 2017.
 • Oljelekkasjestopper.
 • Indigo by natalia siwiec.
 • Gummimatte stall.
 • Eggløsningstest gravid.
 • Tom and jerry movies list.
 • Meinerzhagen deutschland.
 • Fergeruter aukra.
 • Wo kann man ein vorpraktikum für maschinenbau machen.
 • Ginseng rot.