Home

Andøya flystasjon nedleggelse

Stortinget vil denne våren fatte en avgjørelse som vil få store konsekvenser for norsk sikkerhet og beredskap. Dersom Stortinget ikke stanser nedleggelsen av Andøya flystasjon, gjør man Norge langt mer sårbart. Det vil være et historisk feilgrep, fattet på et skremmende dårlig beslutningsgrunnlag Stortinget vil ikke berge Andøya flystasjon - stemte for nedleggelse Håpet svinner for innbyggerne i Andøy. Et klart flertall på Stortinget valgte tirsdag kveld å legge ned flystasjonen på. Forsvarets langtidsplan: Andøya flystasjon nedlegges. Ifølge Venstre har Arbeiderpartiet og regjeringspartiene tvunget frem et flertall for nedleggelse av flybasen på Andøya Nedleggelse av Andøya flystasjon - I denne prosessen har vi måttet gjøre vanskelige valg. Forslaget om å legge ned flystasjonen på Andøya var noe av det vanskeligste, sier statsminister Erna Solberg. 18.11.2016 - Twitter. Facebook. Hun sikter til langtidsplanen for Forsvaret. Dersom forsvarsministeren trenger hjelp til å informere Stortinget om konsekvenser for alliert mottak ved en nedleggelse av Andøya flystasjon så kunne han ha trukket frem en klargjørende paragraf i regjeringens egen rapport Samfunnsøkonomisk analyse av fremskutt overvåkings- og kampflybase i Nord-Norge, mai 2016 (Kjent som PwC Rapporten)

Nedleggelse av Andøya flystasjon vil være et historisk

Kampen om Andøya Lederen i Offisersforbundet mener Stortinget må be om en ekstern granskning av nedleggelsen av Andøya flystasjon - for at det skal bli fred Bilaterale avtaler og økt oppmerksomhet mot nordområdene forhindrer nedleggelse av Andøya flystasjon. Det siste som nå er kommet til er at basen i tillegg til Natosamarbeidet blir en del av NORDEFCO avtalen mellom nordiske land, skriver sikkerhetsrådgiver Cato Monrad Andøy kommune v/vår ordfører har bestilt og fått en meget grundig analyse fra Samfunnsanalyses Institutt, og de fremkommer med totalt andre tall enn det som FD med sin PWC rapport kommer med. FD nekter konsekvent å fremlegge bakgrunnen for sine tall, og når det blir spurt om FSTA (Forsvarest Stasjon Andøya) stempler de alt for Hemmelig Forsvarsministeren og Anikken Huitfelt er.

Andøya lufthavn, Andenes (IATA: ANX, ICAO: ENAN) (nordsamisk: Ándda girdihámman) er en flyplass på Andøya i Nordland.Flyplassen ligger ved Andenes.Andøya lufthavn er militær, men har også sivil trafikk. Den militære delen er del av Andøya flystasjon.Flystasjonen som har vært nedleggingstruet i flere tiår, ble 15. november 2016 vedtatt nedlagt av Stortinget med 78 % flertall ANALYSE: Regjeringen legger opp til å avklare om nedleggelsen av Andøya flystasjon var en feilbeslutning først i Forsvarets neste langtidsplan, som skal gjelde fra 2021. Det er samme år som innfasingen av de nye maritime overvåkingsflyene etter planen skal begynne på den nye MPA-basen på Evenes flystasjon. Av KJETIL STORMARK / ansvarlig redaktør / kjetil@aldrimer.no I mellomtiden. Nedleggelse av Andøya flystasjon vil være et svik mot norsk sikkerhet og beredskap Et flertall på Stortinget kan tirsdag 5. juni begå et historisk feilgrep med potensielt store konsekvenser. Dersom Høyre, Frp og Ap holder fast på sin plan om å legge ned Andøya flystasjon, svekkes norsk forsvarsevne og tryggheten til norske borgere - Nedleggelse av Andøya flystasjon vil være et historisk feilgrep - Stortinget må nå stanse nedleggingen av Andøya flystasjon. Stortinget kan ikke godkjenne nedleggelse før det i det hele tatt er redegjort for den endelige basestrukturen og mottak av allierte styrker, skriver Liv Signe Navarsete, Willfred Nordlund og Siv Mossleth i denne kronikken

Andøya flystasjon ligger på Andenes i Andøy kommune i Nordland fylke, sammen med Andøya lufthavn.Luftforsvarets 6 P-3 Orion overvåkningsfly er stasjonert på stasjonen og under den kalde krigen var basen svært viktig for forsvaret av Norge og Europa.. Stortinget vedtok 15. november 2016 at Andøya flystasjon skal legges ned når nye overvåkningsfly er faset inn på Evenes flystasjon. At Andøya flystasjon legges ned og at det dermed ikke blir en delt løsning med Evenes, opprører Grande. Venstre-lederen sier sentrumspartiene vil legge fram en alternativ langtidsplan underveis. Informasjon om flertalls og mindretalls merknader som angår Andøy i Utenriks-og forsvars komiteens innstilling til Stortinget i forbindelse med behandling Langtidsplanen for Forsvaret Tirsdag 15.11.16 ble langtidsplanen for forsvaret vedtatt av stortinget. Andøya flystasjon ble vedtatt nedlagt av et flertall bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet

Bevar Andøya Flystasjon has 27,137 members. Foreningen Bevar Andøya Flystasjon FORMÅL: - Kreve en uavhengig kvalitetssikring av tallene i Forsvarets Langtidsplan 2016, som er brukt som beslutningsgrunnlag for nedleggelse av Andøya flystasjon og oppbygging av Evenes flystasjon Rødt støtter og deltar i kampen for å bevare Andøya flystasjon som viktig for forsvaret av Norge og for bosetting og velferd for folk.. Både ut fra fagmilitær, sivil og økonomisk synsvinkel er det grundig dokumentert at vedtaket om nedleggelse bygger på faktafeil, utelatelser og ikke-logiske begrunnelser. Å få omgjort vedtaket, er en av de viktigste sakene i valgkampen i nord

En nedleggelse av Andøya flystasjon vil innebære en dobbel desimering av befolkningen i Andøy. DE DIREKTE OG INDIREKTE konsekvensene av en nedleggelse vil være at 533 arbeidsplasser forsvinner Andøya flystasjon Mistet kommunens viktigste arbeidsplass og 300 innbyggere - likevel øker boligprisene . Nord-Norge lekker folk. tross både nedleggelse og fraflytting Situasjons- og konsekvensanalyse ved nedleggelse av Andøya flystasjon v Sammendrag I forbindelse med Stortingets behandling av Langtidsplanen for forsvarssektoren (Prop. 151 S (2015-2016)), ble det 15. november 2016 vedtatt at Andøya flystasjon skal legges ned når nye overvåkningsfly er faset inn på Evenes i 2023 Etablering av Evenes flystasjon begynte allerede på 1970-tallet, hvor Norge og NATO investerte store summer i blant annet forlengelse av rullebane, bygging av fjellanlegg, flysheltere, hangarer, samt kontorbygg og forlegninger. Evenes flystasjons hovedoppgave var å være knutepunkt for mottak av allierte styrker til Norge Nedleggelse av Andøya er ingen lett sak, mye sunk cost har materalisert seg på 60 år, både innenfor gjerdet og utenfor i lokalsamfunnet. Men det er grunn til å minne om at grunnlaget for etableringen av flyplassen var et samarbeidsprosjekt mellom mellom den daværende Europakommandoen og SACLANT

Andøya Flystasjon er kapabel til å være enebase både for F35 og P8. Strategisk vil likevel en deling mellom Andøya og Evenes være best, dette fordi man da vil ha flere baser tilgjengelig, og kapasitet til å ta imot allierte fly under militære øvelser Det er besluttet at Andøya flystasjon skal legges ned når P-3 Orion utfases. Dette følger av Stortingets behandling av Innst. 62 S (2016-2017) til Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft. Utredninger i forkant av beslutning om nedleggelse av Andøya flystasjon viste at denne nedleggelse Det kommer stadig nye opplysninger om nedleggelsen av flystasjonen på Andøy, ukjent for meg og sikkert mange andre, som direkte berører belutningsgrunnlaget for nedleggelse. Mye tyder på at forsvarsministeren har feilinformert Stortinget Raketteventyr på Andøya? Etter at Stortinget vedtok nedleggelse av NATO-basen Andøya Flystasjon i 2016 har Andøya Space Center (ASC) levert og justert planer om en gigantisk rakettopytingsbase på Andøya med utenlandske interesser bak og som skal finansieres med vårt fellesskaps penger, skriver Bjørnar Nicolaisen på Andøy i dette innspillet

Beslutningen om nedleggelse av Andøya flystasjon førte til at Andøy kommune fikk omstillingsstatus i 2017. Omstillingsprogrammet har fått navnet Samskap og frem mot 2023 skal det skapes 350 nye arbeidsplasser i kommunen Andøya flystasjon - valg 2017 Sjokkvalg for Høyre og Ap i Andøy. Sp med 72 prosent etter varsel om flystasjonnedleggelse Betyr mest sannsynlig nedleggelse av Andøya flystasjon

Stortinget vil ikke berge Andøya flystasjon - NR

 1. Da regjeringen ved en komplett nedleggelse av Andøya flystasjon hevdet å ville spare 4 milliarder, fortonet det seg lite attraktivt å bevare Andøya som beredskapsbase. Da ville jo om lag to tredjedeler av den estimerte innsparingen være spist opp, og argumentet om innsparing falt bort
 2. Til sammen vil en nedleggelse av Andøya flystasjon og fjerning av helikopterstøtten til Hæren svekke landets forsvarsevne, mener hun. - Knapt noen moderne hær står uten dedikert.
 3. Ap står for nedleggelse av flystasjonen på Andøya. Arbeiderpartiet står fortsatt for at flystasjonen på Andøya skal legges ned og at de nye maritime overvåkingsflyene skal flyttes til Evenes. spørsmålet på nytt i dag etter at det har kommet advarsler om at Norge og NATO trenger en operativ militær flystasjon på Andøya
En video om Andøya flystasjon vs Evenes - Fakta360

Forsvarets langtidsplan: Andøya flystasjon nedlegge

Formålet med bloggen er å bidra til informasjon om luftfart av alle slag. Nyheter vil du finne her også, en del på engelsk som er det mest brukte luftfartsspråket Enighet i Stortinget: Flybasen på Andøya legges ned. Ordfører Jonni H. Solsvik lover at lokalsamfunnet på Andøya vil stå sammen når flybasen og opptil 700 arbeidsplasser forsvinner I langtidsplanen for forsvaret har stortinget med bla AP, H og FrP blitt enige om nedleggelse av Andøya flystasjon sin MPA base (Maritime Patruljefly) og flytte den til Evenes. Dette er utelukkende begrunnet i form av økonomiske besparelser påstås det - Nedleggelse av Andøya er en fare for demokratiet. Eilertsen leder Norges Offisers Forbund avdeling Andøya og medspiller i gruppen Bevar Andøya Flystasjon. Han sier han heller ikke har tillit til Forsvarets ledelse og det politiske systemet i Norge, etter denne prosessen

Nedleggelse av Andøya flystasjon Høyr

 1. Høring i Stortinget om Andøya-nedleggelse. Det blir nye runder om beslutningen om å legge ned flystasjonen på Andøya når Stortingets forsvars- og utenrikskomité tirsdag holder høring om saken. NTB. Venstre og SV krever en ny gjennomgang av kostnadene og konsekvensene knyttet til nedleggelsen av Andøya flystasjon..
 2. Vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon med flytting til Evenes var basert på en økonomisk forutsetning om at det skulle gi mer og bedre forsvar for «pengene». Arbeidet med oppbygging av basen på Evenes er i full gang
 3. Til sammen vil en nedleggelse av Andøya flystasjon og fjerning av helikopterstøtten til Hæren svekke landets forsvarsevne, mener hun. Se Nordlunds kvarter: Vedum setter alt inn på å redde Andøya - Knapt noen moderne hær står uten dedikert helikopterstøtte. Derfor må helikopterskvadron 339 forbli på Bardufoss
 4. Avinors flyplasser, ankomst- og avgangstider, reiseinformasjon og servicetilbud

- Nedleggelse av Andøya flystasjon er det tiltaket som får størst lokale konsekvenser. Men denne løsningen gis den beste sikkerheten, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). I langtidsplanen foreslås det til sammen å legge ned elleve baser Title: Nedleggelse av Andøya Flystasjon = dårlig økonomi, Author: God strek, Name: Nedleggelse av Andøya Flystasjon = dårlig økonomi, Length: 4 pages, Page: 2, Published: 2016-03-01 Issuu. Etter at Stortinget vedtok nedleggelse av NATO-basen Andøya Flystasjon i 2016 har Andøya Space Center (ASC) levert og justert planer om en gigantisk rakettopytingsbase på Andøya med.

Det er snart gått 4 år siden vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon. Den gangen vedtaket ble gjort ble det lovet å komme en snarlig avklaring på om arealet kunne frigis til annet aktivitet i kommunen. Det skjer mye positivt i Andøy kommune gjennom et fremover lent næringsliv Orion-flyene) beholdes på Andøya. Mange har engasjert seg mot nedleggelse, blant annet via Facebook-gruppa Bevar Andøya flystasjon som teller nærmere 14 000 medlemmer. I tillegg til Fellesforbundet støtter en rekke andre LO-forbund aksjonen. På dagens markering på Andøya holdt både forbundsleder Jørn Eggum og LO-leder Gerd Kristiansen. Hilde Flobergseter i «Bevar Andøya flystasjon» var fornøyd med at det ble høring om grunnlaget for nedleggelse av Andøya flystasjon. En liten seier Lokalsamfunnet på Andøya har kjempet for å bevare den militære flystasjonen. Høringen på Stortinget var en liten seier Bladet Vesterålen har flere ganger omtalt den kommende høringa om nedleggelsen av Andøya flystasjon, som gjennomføres etter at det i høst kom to representantforslag om ny gjennomgang av saken. Senterpartiet, KrF, Venstre og SV har fremmet forslag om ekstern gjennomgang av kostnadene og konsekvensene ved nedleggelse, mens Arbeiderpartiet har fremmet eget forslag om gjennomgang av tallene.

Fremover - Nedleggelsen av Andøya flystasjon svekker

Dette sier både ordfører i Andøy kommune, Jonni Solsvik (H) og Hilde Flobergseter i foreningen «Bevar Andøya Flystasjon», som etter hvert har fått nærmere 25 000 følgere over hele landet. Begge var entydige i at kampen om å bevare Andøya flystasjon ikke er tapt, da fagligpolitisk rådgiver Tor Hæhre og styremedlem i Lederne, Cato Prytz, møtte dem i Andenes nylig Etter at Stortinget vedtok nedleggelse av NATO-basen Andøya Flystasjon i 2016 har Andøya Space Center (ASC) levert og justert planer om en gigantisk rakettopytingsbase på Andøya med utenlandske interesser bak og som skal finansieres med vårt fellesskaps penger I dag skal Aps stortingsgruppe vurdere om faktagrunnlaget for nedleggelse er godt nok. - Nordland Arbeiderparti mener dette er ei vesentlig endring av beslutningsgrunnlaget, og anbefaler at Andøya flystasjon videreføres. Vi hadde aldri lagt ned så mye arbeid i en sak om vi ikke hadde tro på at det var mulig å nå fram Det er i dette perspektivet «Andøya-saken» må analyseres av journalister. Det medfører riktighet, slik Bentzrød skriver, at regjeringens fortolkning av Stortingets vedtak angående en fullstendig nedleggelse av Andøya flystasjon er endret

Kampen om Andøya - Innenrik

Andøya lufthavn er primært en militær flyplass - Andøya flystasjon.Ønsket om en militær flyplass på Andøya ble lagt fram av Nato i 1951. Året etter vedtok Stortinget bygging, og og knappe to år senere landet det første flyet - dog på en noe uferdig flyplass. I 1957 ble flystasjonen offisielt åpnet Etter at Stortinget vedtok nedleggelse av Nato-basen Andøya Flystasjon i 2016 har Andøy kommune i Vesterålen vært på konstant og desperat jakt etter nye arbeidsplasser. Siden den gang har Andøya Space Center (ASC) levert og justert planer om en gigantisk rakettopytingsbase på Andøya - Nedleggelsen av Andøya flystasjon risikerer å ende opp i et pengesluk som gjør at Forsvaret tappes for penger, sa Sps forsvarspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete. Partiet krevde derfor sammen med KrF, SV og regjeringspartiet Venstre en ny gjennomgang av Andøya-nedleggelsen, mens Ap krevde en oppdatert gjennomgang av kostnadene knyttet til Evenes Hilde Flobergseter (51) er ikke den som gir seg. Fortsatt står Fredrikstad-kvinnen på barrikadene for Andøya flystasjon, selv om Stortinget for lengst har vedtatt nedleggelse - ANDØYA FLYSTASJON ER JO ANDØYA! Shorthand. Published: 20:02 PM - 16 Sep 2016 - ANDØYA FLYSTASJON ER JO ANDØYA! Det lyser av bestillingsverk, sier Sørlundsengen og legger til at skulle det nå bli nedleggelse så vil boligprisene falle og «huset vårt vil ha verdi som bare ei hytte i fjæra»

Avisa Nordland - Andøya flystasjon videreføres - og er

Disse bygningene (kalt «gamle Banak flystasjon») ligger øst for selve stasjonsområdet, på veien til den sivile flyterminalen. Flere av disse bygningene er oppført av plank fra den ekstyske rullebanen. Bygningsmassen på det som idag er Banak flystasjon består av forlegninger, kontorer, hangar, ammunisjonslager m. m. fra 1960- og 70-tallet LeserbrevDen norske regjeringa har i sitt framlegg til langtidsplan for Forsvaret, foreslått å legge ned Andøya flystasjon, og å flytte overvåkingsflyene til Evenes.Sammen med forslaget om å flytte dagens helikopterressurser til Rygge fra Bardufoss, og å ikke flytte Generalinspektøren for Luftforsvaret til Reitan, slik det ble vedtatt i 2012, viser dette i sum en nedbygging av.

Kart og flyfoto over Andøya Flystasjon 1, 8480 Andenes fra 188 Bevar Andøya Flystasjon og stopp regjeringens planlagte rasering av Andøya. Med flere hundre direkte berørte og over tusen indirekte berørte blir nå Andøya flystasjon foreslått lagt ned og vi kommer som en følge av dette til å miste minimum 1/5 av kommunens befolkning. Hjelp oss med å signere dette oppropet, siste ord er ikke sakt i denne saken. Alt avgjøres på Stortingen til.

Er det vås å spørre hvordan Evenes Flystasjon, som ble lagt ned i 1997 på grunn av operative begrensninger, plutselig er likeverdig med Andøya Flystasjon, som er rangert som en av Natos beste? Er det vås å peke på at de maritime patruljeflyene P-8 Poseidon ble vedtatt kjøpt etter vedtaket om nedleggelse av Andøya Lufthavn Andøya flystasjon legges derfor ned, sier forsvarsministeren til Vol. Større krav til Andøya Ordfører Knut Andreas Nordmo i Andøy kommune sier i en kommentar til forsvarsministerens uttalelse at det er enighet i Norge om at den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg siden 2016, da Stortingets vedtak om nedleggelse ble gjort Andøya flystasjon risikerer å falle i Stortinget i neste uke. Regjeringen har bestemt at de maritime overvåkingsflyene skal flyttes fra Andøya til Evenes Andøya flystasjon Senterpartiet er svært opptatt av Andøya, og vi har ikke gitt opp kampen for å beholde denne viktige militære flystasjonen. Forsvarsforliket mellom regjeringspartiene og Ap om Forsvarets langtidsplan har en enighet om at flystasjonen på Andøya blir nedlagt

Fremover - Nedleggelse av Andøya flystasjon

Andøya-vedtaket kan bli omgjort. 5. september 2017. Facebook. Twitter. Google+. Pinterest. WhatsApp. P3 Orion. Foto: Forsvaret. Arbeiderpartiets tidligere forsvarsminister, Espen Barth Eide, mener det er grunnlag for å se gjennom tallgrunnlaget for nedleggelse av Andøya flystasjon på nytt Andøya Flystasjon skal legges ned, med Arbeiderpartiet som har stemt for en nedleggelse forsøker ri to hester samtidig. En strategi de lærte i oljesaken. Tro Andøya Flystasjon - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Søkeresultatene fortsetter under annonse Bevar Andøya Flystasjon har 27 127 medlemmer. Foreningen Bevar Andøya Flystasjon Org.nr. 917 505 330 FORMÅL: - Kreve en uavhengig kvalitetssikring.. Andøya flystasjon. Flere artikler tagget med Andøya flystasjon. 18.01.2018. debatt. Venstre gjorde Norge tryggere på Jeløya. 16.01.2018. debatt. Venstre svikter folket. 31.10.2017. Krever ny kostnadssjekk om Andøya. Senterpartiet, Venstre og KrF vil ha en ny gjennomgang av kostnadene knyttet til å legge ned flystasjonen på Andøya

Testsenter risikerer konkurs ‹ aldrimerLNS: - Vi kan spare staten for milliarderMøte om Andøya flystasjon - regjeringen

Andøya lufthavn, Andenes - Wikipedi

Sagaen om Andøya flystasjon - Aldrimer

Nå skal forsvarssjefen presentere sitt syn på morgendagens

Nedleggelse av Andøya flystasjon vil være et svik mot

Hevder regjeringen har feilinformert ‹ aldrimer

Andøya flystasjon ble i Forsvarsstudien 2000 satt på listen over foreslått nedlagte stasjoner. Denne anbefalingen må ses i lys av rekken av reduksjoner ved Andøya flystasjon på 1990-tallet, men forslaget i 2000 var likevel det klart alvorligste. Det utløste et lokalt engasjement og e På Andøya kan du vandre langs noen av Norges flotteste strender og se utover blikkstille hav med midnattssola som eneste selskap. Dette er en tur som er skapt for å nytes. Selve vegen ligger på en bred hylle som er dyrkbar og bebodd mellom storhavet og de spisse tindene. Er du heldig, kan du se både sel, hval og ørn fra bilvinduet. På myrene som strekker seg inn mot fjellene, kan du på. Senterpartiet, Venstre og KrF vil ha en ny gjennomgang av kostnadene knyttet til å legge ned flystasjonen på Andøya. De tre partiene vil neste uke fremme et forslag for Stortinget om en ekstern gjennomgang av kostnadene og konsekvensene knyttet til nedleggingen av Andøya flystasjon. Samtidig kre Analysen skal være klar i midten av juni og kan bli en viktig del av den politiske kampen for å reversere nedleggelsen av Andøya flystasjon. Oppbyggingen på Evenes innebærer en nedleggelse på Andøya, og kostnadsberegningene for Evenes er derfor sentrale for vedtaket

 • Imagemagick rotate.
 • Banankake med sjokolade uten egg.
 • Arthur wiltersen.
 • Møbelbutikk sandefjord.
 • Lydtekniker ledig stilling.
 • Gameboy pocket spiele.
 • Bilopphuggeri fredrikstad.
 • Camping stjørdal.
 • Mediabemanning.
 • Hendel kryssord.
 • Hva er en leder strøm.
 • Indigo by natalia siwiec.
 • Nte twitter.
 • How to see national geographic online.
 • Hågelby brunch.
 • Zombie apocalypse quiz.
 • South beach miami.
 • Movies123.
 • Living room design.
 • Virkemidler i boka glimt.
 • Willingen schlagerparty 2018.
 • Thomas danneberg hört auf.
 • Zugradar österreich.
 • Hagen boele markt.
 • Dresdner neueste nachrichten traueranzeigen.
 • Panromantisk asexuell.
 • Brenne i oljefat.
 • Verb med dobbel konsonant.
 • Arbeiderpartiet samnorsk.
 • Cad files.
 • Verdens beste håndballspiller kvinner 2017.
 • Que los cumplas feliz cumbia.
 • Iakttok kryssord.
 • Sia big girl cry youtube.
 • Finnish sauna.
 • Mylo grand regensburg aufsichtszettel.
 • Lele pons music video.
 • Perkussionsschloss ersatzteile.
 • Babybutikk sørlandssenteret.
 • Learn lier tsp.
 • Bildeler sandefjord.