Home

Verb med dobbel konsonant

Dobbel konsonant / Norsk / Salaby Intr

Under Dobbel konsonant finner du Hva ser du?, Skriv riktig ord, Lag flertall, Velg riktig substantiv, Lag fortid, Velg riktig verb Enkel eller dobbel konsonant? 1. Enkel- eller dobbelkonsonant 1. 2. Enkel- eller dobbelkonsonant For å forstå reglene for bruk av enkel og dobbel konsonant, må vi vite hvilke bokstaver/lyder som kalles vokaler og hvilke som kalles konsonanter. Det norske alfabetet har 9 vokaler. a-e-i-o-u-y-æ-ø-å. De andre bokstavene/lydene er konsonanter. Vi bruker dobbel konsonant for å vise forskjell på lang og kort vokal

På norsk forenkles ofte dobbel konsonant: 1. Sammensetninger For å unngå trippel konsonant. klubb + bok = klubbok lakk + kjøp -> lakkjøp. 2. Substantiv på -el, i flertall sykkel -> sykler, syklene nøkkel -> nøkler, nøklene kuppel -> kupler, kuplene osv. 3. Verb i preteritum/partisipp, foran -t(e) glemme -> glemte, har/blir glem Raudeberg skule - Dobbel - enkel konsonant; Raudeberg skule - Dobbel - enkel konsonant 2; Gruble.net - Diktat med dobbel konsonant; norsknettskole.no - Lytt og skriv ordet; gyldendal.no (Salto2) - 3 oppgaver; moava.org - Enkel eller dobbel konsonant 1; moava.org - Oppgaver med dob/enkel kons. norsksidene.no - Kryssord. Sett inn rett ord

Moava.org : Enkel eller dobbel konsonant

Ved hjelp av naturfagteksten om insekter og edderkopper skal elevene erfare hva ord med dobbel konsonant er. Dobbel_konsonant_edderkopp_insekt.pptx. 4 brett med eksempler på enkel og dobbel konsonantord. Forslag til 3 forskjellige bruksområder. enkel_dobbelkonsonant_lotto5.pdf Doble konsonanter, heter det Og husker du ordene doble konsonanter, så vet du også hva som heter konsonant. Hvertfall gjør jeg det. Ellers er a, e, i, o, u, æ, ø, å det som er vokaler Forenkling av dobbel konsonant. Fortellerkryssord. Kjæledyr. Kunnskaryss. Samlebegreper. Diverse oppgaver med substantiv, verb og adjektiv. Moro med verb, adjektiv og skapninger. Prøve om ordklasser. Plukkfisk. Hvis du har lyst til å kjøpe denne fantastiske boksen med flashcards, så kan du trykke her :- Sorter ord med enkel og dobbel konsonant. Treff ord med dobbel konsonant. Marker ord med dobbel konsonant. Sett strek mellom ord og bilde. Marker ord i setningene. Sett inn riktig ord i setningene. Diktat. Fullfør teksten. Marker ord i teksten. Sett inn riktig or

Enkel eller dobbel konsonant? - De viktigste reglene

Noen ganger må vi forenkle den doble konsonanten. Dette skjer som regel når vi bøyer ordet eller lager et nytt ord av samme stamme. Når vi legger til en bøyningsform som begynner med en konsonant, forenkler vi som regel dobbel konsonant. Dette gjelder når vi bøyer verb, substantiv og adjektiv. Eksempler: Verb Da kan en velge mellom dobbel konsonant og dobbelt konsonant, på både bokmål og nynorsk. I sammensetning. Uttalt som ett ord skal det skrives sammen. Da heter det dobbeltkonsonant (med -t-) på bokmål, mens det på nynorsk er valgfritt med dobbeltkonsonant eller dobbelkonsonant (altså med eller uten -t-)

Et annet trekk ved det norske vokalsystemet som kan være problematisk, er at kort og lang vokal kan være betydningsskillende, som for eksempel i hat/hatt og skule/skulle. Slik er det ikke i for eksempel fransk, spansk, urdu, russisk og vietnamesisk, for å nevne noen språk. I norsk skriftspråk markerer vi kort vokal med dobbel konsonant Konsonanten kan karakteriseres ved at den som regel ikke er stavelsesbærende, i motsetning til vokalen.. Fonetisk er en konsonant karakterisert ved at den har en eller annen innsnevring i passasjen for luftstrømmen. Det kan være en trang passasje, slik at det oppstår en friksjonslyd (for eksempel s), eller det kan være et fullstendig lukke for luftstrømmen (for eksempel p) Dobbel konsonant. Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettigheter; Om Kaleido; Praktisk informasjo Under حرف ساكن مضاعف Dobbel konsonant finner du Hva ser du?, Skriv riktig ord, Lag flertall, Velg riktig substantiv, Lag fortid, Velg riktig verb Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer? Send oss gjerne en tilbakemelding..

Forenkling av dobbelt konsonant - Topp nors

 1. Undersider (17): Adjektivbøyning Adjektivets former Antonymer Dyrekryss Forenkling av dobbel konsonant Fortellerkryssord Kjæledyr Kunnskaryss Samlebegreper Sammensatte ord - grublekryss Sterke verb i preteritum Sterke verb i preteritum og perfektum partisipp Sterke verb - litt vanskelige Stum t Substantivbøyning Verbtider Yrke
 2. Dobbelt konsonant | Vi sorterer 13 Formålet med Vi sorterer-serien er å gi elevene trening i grunnleggende norsk. Oppgavene i serien er direkte knyttet til kompetansemål i norsk etter 2.trinn. Serien dekker en rekke ulike tema hentet fra norskfaget, samt ulike kulturelle tema
 3. dre gruppe. Hver elev har sitt eget brett som de fører poengene sine på
 4. Adjektivet skrives i intetkjønn fullt, uten forenkling av dobbel konsonant, for å unngå forveksling med et annet ord. Den bøyde formen av verbet, kan imidlertid ikke bli misforstått selv om man forenkler, og skrives derfor i preteritumfylte, med enkel konsonant
 5. Dette spillet er som MEMORY. Dersom du klikker på Matching, får du fram ordpar med enkel og dobbelt konsonant som du skal sette sammen (f. eks. gull - gul). Velger du Consentration, skal du finne ordparene med enkel og dobbelt konsonant. I Word search skal du finne ordene som står under. Du finner dem loddrett, vannrett eller diagonalt (på skrå)
 6. Janny Sjo Førre har laget flere løko-oppgaver i leseforståelse. Oppgaver for både 12 og 24 brikker

En dobbel konsonant etter vokal stjeler altså 1 ENHET energi fra vokalen. Derav regelen kort vokal foran dobbel konsonant. I motsatt fall får vokalen beholde sin fulle, lengde dersom det ikke er noen dobbel konsonant til å trenge seg på bakfra. Ikke alle konsonanter kan være doble. bb krabbe. dd hadde. ff kaffe. gg ligge. Bøying av verb. Da eller når, ennå eller enda. Dataord. Datoer. Definisjoner. Dialekter og sosiolekter. Diftong. Egennavn. Ellipse. Enkel og dobbel konsonant. Enkeltord. Entall eller flertall. Entall og flertall. Et eller ett, en eller én. Ett eller flere ord. Fagtermer. Faste uttrykk og fraser. Forkortinger. Fugebokstav (binde-s og binde-e. Hovedregelen er at ord bare kan ha dobbel konsonant etter kort vokal. Adjektivet fine (pene, vakre) har lang vokal (lang i) og må derfor skrives med enkel konsonant (én n). Verbet å finne og substantivet en finne (som er på fisken) skriver vi derimot med dobbel konsonant (to n-er) fordi i-en er kort Her kan du trene på kort og lang vokal (dobbel konsonant) Vil du trene mer? Her er noen skriveøvelser.. Sist oppdatert 11.09.202 Dobbel konsonant Lang vokal Ð strekk... Enkel konsonant bakken baken biller biler blekk blek brekke breke dyppe dype fettere fetere fillen filen finne fine flytte flyte gull gul hakke hake hatter hater hetter heter hylle hyle klasse klase kull kul leggen legen lekker leker lesse lese lukke luke mann man masse mase matt ma

Oppgaver med dobbel konsonant - Netteleven

Verb - forenkling av dobbel konsonant Vel rett form i fortid. å stemme: e Enkel eller dobbel konsonant - 1 Skriv riktig ord til hver setning, og klikk Sjekk svar. Hvis du skriver feil ord, må du rette på det og klikke Sjekk svar igjen

Dobbel konsonant spireserie

 1. Hovudregelen er at ord berre kan ha dobbel konsonant etter kort vokal. Adjektivet fine (pene, vakre) har lang vokal (lang i) og må derfor skrivast med enkel konsonant (éin n). Verbet å finne og substantivet ei finne (som er på fisken) skriv vi derimot med dobbel konsonant (to n-ar) fordi i-en er kort
 2. Ord med kj-lyd 1; Ord med kj-lyd 2; Ord med sj-lyd 1; Ord med sj-lyd 2; Substantiv; Ord med stum -t - synonymer; Ord med stum -t - bøying; Enkel eller dobbel konsonant? 1; Enkel eller dobbel konsonant? 2; Enkel eller dobbel konsonant? 3; Verb; Bøying av verb; Adjektiv 1; Adjektiv 2; Adjektiv 3 - gradbøying; Forenkling av dobbel.
 3. Adjektiv Liste over bøyning av regelrette adjektiv Hovedmønster for bøyning av adjektiv i ubestemt form: Andre vanlige mønstre: Unntak fra disse reglene: Husk dette når du skriver: På en side på en annen side eller: På den ene siden . på den andre siden. Andre unntak: et friskt bad (-is.
 4. Hva er (dobbel) konsonant? » Temaoversikt » Åpent forum; Logg inn for å følge dette . Følgere 0.

Kan noen forklare meg forskjell på vokaler og konsonanter

 1. Forskjellen mellom enkel og dobbel konsonant på nors
 2. Enkel og dobbel konsonant. Kontakt oss; Nødvendig programvare; Om Kaleido; Praktisk informasjon; Rettighete
 3. En konsonant (også kalt medlyd) er fonetisk sett en lyd i talespråket som er slik at luftstrømmen treffer på en eller flere hindringer på veien fra lungene til munnen eller nesen. Det vil si at for eksempel t og v er konsonanter, mens a og o ikke er det. . Også enkeltbokstavene som representerer slike lyder kalles konsonanter imens resten av bokstavene i alfabetet kalles vokaler

Norskoppgaver - Google Site

Fyll inn med enkel eller dobbeltkonsonant. Bakeren ba er en flo sjokoladekake. Vi syklet opp noen bra e ba er. Hun har a tid vært glad i ka er. Han har a dri vært i Trondheim. Jeg spiste en saftig a elsin. De viste stor intere e for boka. Jeg hadde de ve e glemt pe alet på skolen Palatalisering er en konsonant uttalt med j-lyd, den oppstår ved at tungen presses opp mot ganen. Palatalisering betyr at lyder som blir laget andre steder enn i ganen, blir flyttet til ganen. Det er uttalen av dobbel konsonatene nn, ll, dd og av nd, nt, ld, lt som utgjør palataliseringen Jeg kan skrive ord med dobbel konsonant riktig. Jeg kan plassere ord i ordklassene substantiv, verb, adjektiv og preposisjoner. Jeg kan skrive setninger med stor forbokstav, komma og punktum. Jeg kan lage en tredimensjonal figur av en bygning/serverdighet i London. Jeg kan fortelle noe om forskjellige severdigheter i London

Sorter ord med enkel og dobbel konsonant - Ordrike

Elevene bør få muligheten til å repetere ulike emner i norsken i løpet av 2.trinn. Det å kunne repetere f.eks. sammensatte ord, diftonger og dobbel konsonant er viktig. Barna trenger å få arbeidet med slike emner over tid. Oppgave - dobbel konsonant 1 Oppgave -dobbel konsonant 2 Oppgaver - dobbel konsonant Forenkling av dobbel konsonant. Kontakt oss; Nødvendig programvare; Om Kaleido; Praktisk informasjon; Rettighete Vel ord. Klikk på orda som rimar. © Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no. Skriv hva personene gjør - i nåtid og fortid. Nåtid: Fortid: Nåtid: Fortid: Nåtid: Fortid: Nåtid: Check answer

Enkel og doble konsonanter - Riksmålsforbunde

Treff ord med dobbel konsonant - Ordrike

 1. Enkel og dobbel konsonant. Etter kort vokal skriver vi til vanlig dobbel konsonant. Noen småord. følger ikke denne regelen. Bokstavene/lydene a, e, i, o, u, y, æ, ø og å kaller. vi vokaler. De andre bokstavene/lydene er konsonanter. Kort og lang vokal. Vokalene kan være korte eller lange. I et ord med. dobbel konsonant er vokalen alltid kor
 2. Ord med dobbel konsonant Sett sammen ord og bilde. Skriv ord med dobbel konsonant
 3. imal forme utvist pust, er konsonant lyder skapt gjennom obstruksjon eller kanalisering av pusten ved.
 4. Treff dobbel konsonant. Sorter orda. Vel rett skrivemåte av orda. Vel rett skrivemåte. Set saman ord og tyding. Vel enkel eller dobbel konsonant. Marker ord med dobbel konsonant. Set inn ord. Dra ord til bilete. Forrige Treff dobbel konsonant Neste Personvern. Kontakt oss.
 5. Dobbel konsonant. I arbeidet med dobbel konsonant og forenkling av dobbel konsonant skal du lære: Etter kort vokal skriver vi som oftest dobbel konsonant. Mange småord følger ikke regelen om dobbel konsonant etter kort vokal. De vanligste ordene er: vil, skal, til, at, hun, han, hos, men, no

Verb - forenkling av dobbel konsonant

Ordriket Språkøving - Fagbokforlage

 1. Eit verb med dobbel konsonant. Eit substantiv med skj-lyd. Eit substantiv som passar til adjektivet enorm. Eit særnavn med dobbel konsonant (hugs å spørje om lov før de tar bilete). Eit substantiv med ein diftong. To substantiv som rimar på kvarandre (treng ikkje å vere på same bilete)
 2. Lek med språket #4 består av: 7 sett med oppgavekort; fullstendige setninger - sortere ord i setninger - konsonantforbindelser 3 - ordklasser - synonymer/antonymer - tegnsetting - enkel/dobbel konsonant 24 oppgavekort til hvert språkemne elevenes svarark velg mellom farge og sort/hvitt forsidekort til hvert set
 3. Enkelte solsystemer har till og med tre soler. Vårt solsystem har desverre ikke mer en en sol. Det hender at solene i et solsystem koliderer. Sånn sett er det like greit å ha bare en sol på himelen. Men måner kunne vi godt hatt atskilig flere av

Å er infinitivsmerke. Det vil si at å bare kan stå foran verb i infinitiv, den formen av verbet som står oppført i ordboka: å snakke, å jobbe, å søke. Hvis et verb står i presens (snakker) eller preteritum (snakket), skal vi aldri ha å foran verbet.Ordet og er en konjunksjon, det vil si et bindeord som binder sammen ord og setninger: «Hammer og sag», «vi strikker og hekler. www.tempolex.no De 120 mest høyfrekvente ikke-lydrette norske ordene (bokmål) Å-lyd med o -ng-lyd Stum h Stum d Dobbel kons de om gang hva god inn det som lang hvem godt enn kom langt hvis gode ikke jeg oss lenge hvor med mitt meg opp lenger hvorfor ved ditt deg nok mange hvordan ned sitt seg for ingen sted alle veg folk ung J-lyd med gj tid tat

7.10. Forenkling av dobbel konsonant - Min ve

Dobbel konsonant. I arbeidet med dobbel konsonant og forenkling av dobbel konsonant skal du lære: Etter kort vokal skriv vi som oftast dobbel konsonant. Mange småord følgjer ikkje regelen om dobbel konsonant etter kort vokal. Dei vanlegaste orda er: vil, skal, til, at, han, hos, men, nok Det er ikke lett å vite om et ord skal ha enkel eller dobbel konsonant. I Norge bruker vi dobbel konsonant for å vise forskjell på lang og kort vokal, men dette er en av de språkfeilene flest av oss sliter med. For det er jammen ikke lett å holde tunga rett i munnen med alle reglene og unntaksreglene som gjelder i norsk rettskriving Fakta om dobbel konsonant. Etter kort vokal skriver vi oftest dobbel konsonant. Eksempel: snill. Etter lang vokal skriver vi oftest enkel konsonant. Eksempel: bil. Vi skriver vanligvis ikke to like konsonanter foran en tredje konsonant. Da forenkler vi konsonanten. Eksempel: sykkel - sykler, vaffel - vafler, stygg - styg Det er vondt og vanskelig å lese stykker eller historier med enkel konsonant der det skulle vært dobbel konsonant. Det er både voksne og barn som gjør denne feilen. jeg synes det er noe alle bør lære seg! I første klasse lærte vi å klappe ord. Det betyr at hvis det ble et raskt klapp, va

Personvern. Kontakt os Dobbel konsonant Dobbel konsonant - sprettord Om Ord for alt 3-4. Om forfattern Diverse oppgaver med substantiv, verb og adjektiv. Moro med verb, adjektiv og skapninger. Prøve om ordklasser. Plukkfisk. Plukkfisk på engelsk . Oppgave 2 / DOBBEL KONSONANT / A . INTERAKTIVE SIDER (LETT) De med dysleksi har ikke primært et problem med å forstå innholdet i det de leser, men med å lese i seg selv. Skrivevanskene er også ofte alvorlige og varige. Skrivevansker kan komme til utrykk ved problemer med: • Dobbel konsonant (man = mann, forberredt = forberedt) 3. BINGO MED ENKEL/DOBBEL KONSONANT (Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument) Det er lagt ut 8 brett med 8 ulike fargenyanser slik at det er mulig å bruke antall brett/brikker etter behov. Skriv ut 2 eksemplar av hvert brett og klipp det ene eksemplaret opp til brikker Med uttalestad mener vi det stedet i munnhulen der luftstrømmen møter en hindring, slik at det oppstår en lyd. Vi snakker for eksempel om leppe-lyder, tann-lyder og gane-lyder. Gi eksempler på konsonanter som er a) leppelyder, b) tannlyder c) ganelyder * Verb som ender på s/sj-lyd får endelsen -es i 3. person * Verb som ender på o får endelsen -es i 3. person * Verb som ender på konsonant + y-lyd får omlyd = i + es i 3. person DANNELSE AV PRETERITUM OG PERFEKTUM Svake verb: Vi danner preteritum ved å legge endelsen -ed til verbet

Aski Raski er et nettbasert verktøy for intensiv lesetrening. Elever av Aski Raski lærer teknikken å lese gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese enkeltord Enkel eller dobbel konsonant - 5 Skriv riktig ord til hver setning, og klikk Sjekk svar. Hvis du skriver feil ord, må du rette på det og klikke Sjekk svar igjen Her er noen oppgaver elevene kan gjøre for å øve seg på å skrive/ sette inn dobbel konsonant: Dobbel konsonant 1 Dobbel konsonant

PPT - Velkommen til foreldremøte for 3

Dobbel(t) konsonant, enkel(t) konsonant og lignend

Enkel og dobbel konsonant. Etter kort vokal skriver vi dobbel konsonant, men noen små ord følger ikke denne regelen. Bokstavene/lydene a, e, i, o, u, y, æ, ø og å kaller vi vokaler. De andre bokstavene/lydene er konsonanter. Kort og lang vokal Vokalene kan være korte eller lange. I et ord med dobbel konsonant er vokalen alltid kort Dobbel bestemming. På nynorsk brukar Korleis kan ein vite om det skal vera -te eller -de i preteritum av e-verb? E-verb med stamme som sluttar på ein vokal eller på -d, -g, og difor blir konsonanten i endinga dobbel. Sterke verb. Sterke verb blir bøygde på ein annan måte enn dei svake: dei har inga ending i presens og preteritum

Skriveopplæring UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis

Lenker til oppgåve Orddeling ved linjeslutt: orddelingsregler . Orddeling (ved linjeslutt) må ikke forveksles med særskriving av sammensatte ord (bensin stasjon).. Du kan selv styre orddeling i dine dokumenter ved å bruke automatisk orddeling(som må kontrolleres etterpå), eller sette inn myke bindestreker manuelt.På den måten kan du unngå orddelinger som tid-suttrykk, nynors-kordbok, anførsel-stegn og. Lesekloden bruker cookies for at du skal ha en best mulig opplevelse av nettsiden. Ved å fortsette å bruke Lesekloden, godtar du dette. O Gratis ressursser for elever og lærere. Enkel- eller dobbelkonsonant 1 : Her skal eleven velge riktig ord som passer til hver setning

Vi opplever for tiden problemer med pålogging via Feide fra Viken fylkeskommune. Det skyldes lokale endringer i feidekatalogene, og det jobbes med å rette feilen. Vi beklager ulempene. Hovedmeny. Kaleido 1. Tilbake; Trinn 3; Tilbake; Språklege emne i A-boka; Tilbake; Dobbel konsonant; Dobbel konsonant. Kontakt oss; Nødvendig programvare Dobbelt konsonant. Dette spillet er som MEMORY. Dersom du klikker på Matching, får du fram ordpar med enkel og dobbelt konsonant som du skal sette sammen (f. eks. gull - gul). Velger du Consentration, skal du finne ordparene med enkel og dobbelt konsonant. I Word search skal du finne ordene som står under 3.3 Enkel eller dobbel konsonant? 3.4 V eller hv? 3.5 E eller æ? 3.6 O eller å? 3.7 O eller u? 3.8 K eller g? 3.9 Stum d og t? 3.10 I ett eller to ord? 3.11 Orddeling; 3.12 J-lyden; 3.13 Kj-lyden; 3.14 Sj-lyden; 3.15 Tegnsetting; 4 Grammatikk for elever som har nynorsk som sidemål. 4.1 Substantiv; 4.2 Adjektiv; 4.3 Verb; 4.4 Pronomen; 4.5. Enkel eller dobbel konsonant. Test deg selv. Enkel eller dobbel konsonant

Norske Ord Med Bare Konsonanter Artikler Se Norske Ord Med Bare Konsonanter album(2020) Klikk for å fortsette. Populære innlegg: Bilde Enkel Og Dobbel Konsonant - Ppt Laste Ned. Raudeberg skule - Dobbel - enkel konsonant 2. Gruble.net - Diktat med dobbel konsonant. norsknettskole.no - Lytt og skriv ordet. gyldendal.no (Salto2) - 3 oppgaver. moava.org - Enkel eller.. Start studying Dobbel konsonant. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools. Dobbel konsonant. 20 terms Fakta om dobbel konsonant. Etter kort vokal skriv vi oftast dobbel konsonant. Eksempel: snill. Etter lang vokal skriv vi oftast enkel konsonant. Eksempel: bil. Vi skriv vanlegvis ikkje to like konsonanter framfor ein tredje konsonant. Da forenklar vi konsonanten. Eksempel: sykkel - syklar, vaffel - vaflar, stygg - styg

konsonant - Store norske leksiko

Vansker med enkel/ dobbel konsonant Mister linjen Vansker med å konsentrere seg Glemmer ord fort Ber læreren lese ordet Vansker med å forstå innhold Lesing av en tekst eller lytting til en fortelling er søking etter mening. Avkodingen hos 16-åringe Simple Past Verben mit -y, Verdoppelung von Konsonanten Bei Verben, die auf -y enden, wird das -y zum i. hurry - hurried, cry - cried Endet ein Verb mit einem Vokal und nachfolgendem Konsonanten, dann wird der Konsonant verdoppelt. Endet das Verb auf einen Vokal + y, bleibt es unverändert (stay - stayed). stop - stopped, plan - planned 1

Kaleido 1-4: Dobbel konsonant

Start studying Dobbel konsonant. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Enkel og dobbel konsonant. Kompetansemål: Elevene skal kunne: leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord. Læringsmål: vite at ord med dobbel konsonant har kort vokallyd. Del dette: Twitter; Facebook; Lik dette

Loop - Samlepakke by LaerMedLyngmo | Teachers Pay TeachersDobbel konsonant / Norsk / Salaby IntroJelsa oppvekstsenter - UteskuleJelsa oppvekstsenter - Forut bygdekveldJelsa oppvekstsenter - Tur til JunkervardenPåske-Stjerneskudd!Fra Saga til CD

· Hovedregel på forenkling av dobbel konsonant det er vi skriver ikke dobbel konsonant når det kommer en ny konsonant rett etter. Og da må forenkle den doble konsonanten. J . Ida Lagt inn av elev grønnåsen kl. 01:18. Send dette via e-post Blogg dette! Del på. konsonant ser ut til å ha 3 stavelser. 2 stavelser. sonant. 3 stavelser. dissonant. 5 stavelser. dobbeltkonsonant enkeltkonsonant. Hva med medeklinker .. Spill deg til kunnskap og sett kunnskapen på spill! PRØV NYE GRUBLE.NET; 5 rette; For nettbrett; Grubliser; Geografi; Matematikk; Nors Dobbel bindestrek. Hva er en dobbel bindestrek? En dobbel bindestrek er en sjelden brukt skilletegn som ligner en standard bindestrek men benytter to parallelle bindestrek. Symbolet. Bruke dobbel understreking. Hvis alternativet AutoFormat for å endre understrekingstegn til kantlinjer er slått på, trykker SKIFT + bindestrek (-). Hovedregelen er at bindestrek ikke brukes i sammensatte ord Dobbel og enkel konsonant 1 a) Finn minst to ord med dobbel konsonant som rimer: Eksempel: vinn - tinn - Linn finne - katt - gull - b) Finn minst to ord med enkel konsonant som rimer: Eksempel: fine - tine - mine nyse - kor - sure - 2 a) Finn alle em f kjøkken-ordene med dobbel konsonant: X G L A S S P P A N N E Z Har sjekket hvordan en del fagfolk skriver det, og det virker som dobbel konsonant er riktig. I det bokverket jeg siterte fra (se innlegg til GGråstein) skriver de _enten_ dobbel konsonant _eller_ dobbeltkonsonant (med t), så jeg regner med at de to variantene er like riktige

 • A1 fotos.
 • Karrieresenteret trøndelag.
 • Activision owner.
 • Halden kommune ansatte.
 • Tapet soverom tips.
 • Apple macbook models.
 • Hws blockade gelöst.
 • El pais vasco wikipedia.
 • Nelly ashanti.
 • Hachiko statue.
 • Salzburg familienhotel günstig.
 • Onkel pudder oppdal.
 • Grafiske virkemidler.
 • Blåhval lengde.
 • Unnewehr osnabrück hausmesse.
 • Når snakke med barn om overgrep.
 • Spise ingefær råt.
 • Dodge caliber 2007.
 • Ballettschule bielefeld.
 • Hvordan legge på seg på en sunn måte.
 • Tom and jerry movies list.
 • Hjertevarme kryssord.
 • 123movies the maze runner 1.
 • Jobcenter kaufbeuren kaufbeuren.
 • Heath prime minister.
 • 123movies the maze runner 1.
 • Aok freizeitpass online.
 • Alan walker faded piano.
 • Flamsk kunsts betydeligste maler.
 • Kensington band.
 • Ferienhaus am wald.
 • Grini golf greenfee.
 • Kinesisk dvärghamster.
 • Sorø akademi kostskole pris.
 • Nm mikrofly.
 • Pfarre schwarzlackenau.
 • Hagen boele markt.
 • Svensk landslagstrener håndball.
 • Stjerner.
 • Mobildeksel sony xperia l1.
 • Bachata ludwigsburg.