Home

Bostøtte trondheim kommune

30 hoteller i Trondheim - Ingen Bookingavgifte

Trondheim kommune NAV Bostøtte Postboks 2300 Torgarden 7004 Trondheim. Bostøtte beregnes etter søkerens inntekt for den måned vedtaket fattes for. Inntektsopplysninger hentes fra offentlige registre og trenger ikke dokumenteres. Inntekt som ikke innhentes automatisk. Mottar du bostøtte i dag kan du få godkjent mer av boutgiftene dine når vi beregner bostøtten. Mange får uendret bostøtte, men har du ekstra høye boutgifter kan du få mer. Inntektsgrensene har blitt høyere, slik at flere kan søke om bostøtte Velkommen til Trondheim kommune. Her finner du informasjon om våre tjenester Bostøtte - informasjon for kommunene. Som saksbehandler i kommunen finner du her informasjon som kan hjelpe deg med behandling og veiledning om bostøtte Søknad om kommunal bostøtte i Trondheim kommune Last ned søknad om kommunal bostøtte i trondheim kommune fra Juss24.no. Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler, skjema og dokumentmaler. Vi kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder

Bostøtte - Trondheim kommune

Trondheim kommune som panthaver godtar som hovedregel ikke dårligere sikkerhet for sine startlån/ og eller boligtilskudd ved opplåning i annen bank. Kommunen viker derfor ikke prioritet bortsett fra når du ønsker å flytte ditt eksisterende boliglån til en ny bank uten å foreta opplåning, slik at den nye bankens pantebeløp ikke øker Har du rett til bostøtte, vil kommunen trekke fra bostøtten i utmålingen av sosialhjelp. Kommunen kan også utbetale full sosialhjelp, og få bostøtten utbetalt til kommunen. Vær oppmerksom på at selv om bostøtten blir utbetalt til kommunen, så er det du som må passe på at vi har riktige opplysninger Mangfoldspris - Trondheim kommune (skjema) Medisinering barnehage, skole og SFO - Akuttmedisinering (skjema) Medisinering barnehage, skole og SFO - Avtale mellom foreldre/foresatte og barnehage/skole/SFO (skjema) Medisinering barnehage, skole og SFO - Avtale om utdeling, korte turer (skjema

Bostøtte - Husbanke

 1. Trondheim kommune ønsker å få bedre oversikt over ei sårbar gruppe i ei vanskelig tid. Et eget møtested skal bidra til at mennesker som sliter med rusrelaterte og psykiske helseproblemer, får en mulighet til å samles også under koronapandemien. 29.10.202
 2. Bostøtte. For deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Lån og tilskudd fra kommunen din. Startlån og tilskudd fra kommunen - til å kjøpe bolig eller å kunne bli boende i boligen din. Lån fra Husbanken. Lån til boligkvalitet - oppgradere og bygge miljøvennlige og tilgjengelige boliger
 3. Nedenfor kan du se noen av Husbankens eksempler på beregning av bostøtte. Det er tilsammen fire kommunegrupper, og vi har tatt for oss eksempler fra (Oslo) gruppe 1 og gruppe 4 (alle kommuner bortsett fra Oslo, Bærum, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø, Lørenskog, Skedsmo, Frogn, Oppegård, Asker, Kristiansand, Sola, Sandnes).. Slik søker d

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på fastsatt papirskjema. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned, og utbetaling vil skje den 20. i måneden etter. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med søknaden. Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra ved endringer som for. Kommunal bostøtte er en ordning for husstander som bor i en kommunal bolig eller i en bolig tildelt av Boligetaten og som har lave inntekter i forhold til husleien. Dersom du ikke bor i en kommunalt tildelt bolig, kan du likevel søke om bostøtte fra Husbanken

Sosiale tjenester - Trondheim kommune

 1. Kommunen og Husbanken samarbeider om bostøtteordningen. Kommunen behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker, mens det er Husbanken som tar den endelige avgjørelsen. Målgruppe . Alle som er over 18 år, bortsett fra studenter uten barn og personer i førstegangstjeneste, kan søke bostøtte. Du kan også søke hvis du er
 2. Lånekundar i Husbanken som får økonomiske problem kan få utsetje betalinga eller avdraga. Dersom du har låg inntekt og høge buutgifter kan du ha rett på bostøtte. Viktig informasjon om koronapandemien. Ønsker du kontakt med Husbanken? Vi følgjer myndigheitenes anbefalingar, og mange av våre tilsette vil jobbe heimefrå
 3. Bostøtte e-søknad. Language. Norsk bokmål Alt innhold er tilgjengelig på bokmål. Norsk nynorsk Alt innhold er tilgjengelig på nynorsk. English Some content is available in english. Min profil. Logg ut . Hovedinnhold. Kontakt. Ta kontakt hvis du har spørsmål.
 4. Søk bostøtte elektronisk Hvis du ikke kan søke bostøtte elektronisk må du fylle ut papirskjema, skrive det ut og sende det til kommunen. Søk bostøtte på papirskjema . Hvor mye får jeg: Du kan benytte bostøttekalkulatoren for å regne ut hvor mye du får i bostøtte. Når får jeg svar? Du får svar innen 20. påfølgende måned
 5. Kort fortalt Bostøtte er en støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker. Hvem kan få tilbudet
 6. Bostøtte Hvem kan få tilbudet? Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og Molde kommune samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er Molde kommune som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. Her finner du ut om du er i målgruppen
 7. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker

E-post til kommunen Send sikker digital post SiFra - meld feil Finn en ansatt. Besøksadresse Arendal kultur- og rådhus Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Åpningstider. Postadresse Arendal kommune Enhet/avdeling Postboks 123, 4891 Grimstad. Fakturaadresse Arendal kommune, Fakturamottak Postboks 503, 4898 Grimstad Faktura til kommunen - EHF For. Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Søk om bostøtte. Kommunen behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker, men det er Husbanken som fatter vedtak. Du søker elektronisk via Husbankens nettsider Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk. Søknad til kommunen - utbetaling fra Husbanken. Søknaden sendes til Hammerfest kommune som behandler saken, mens Husbanken utbetaler bostøtten

Bostøtte for kommuner - Husbanke

 1. Da kan du ha rett til bostøtte. Du søker bostøtte på Husbanken sine sider. Du må ha en elektronisk id for å søke elektronisk. Du kan også søke på papir. Da må du sende søknaden til NAV Fredrikstad, Postboks 1406, 1602 Fredrikstad. Hvem kan få bostøtte? Du kan lese mer om hvem som kan få bostøtte på Husbanken sine sider
 2. Kontakt Bærum kommune: 67504050 - Boligbistand. Hvordan søke bostøtte? Vi anbefaler deg å søke bostøtte elektronisk. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Saksbehandlingstid . Dersom bostøtten blir innvilget, blir den utbetalt den 20. i hver måned
 3. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. STANGE KOMMUNE Storgata 45, 2335 Stange Postboks 214, 2336 Stange. eDialog (sikker innsending av dokumenter) 62 56 20 00. post@stange.kommune.no. Webmail. MinGAT. Omstilling Sjekk om du kan få bostøtte. Søk om bostøtte. Husbanken og kommunen samarbeider om ordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned Bostøtte. Hvis du har lav inntekt og høye boutgifter kan du være berettiget til bostøtte. Dersom du ønsker å søke bostøtte er søknadsfrist den 25. post@moss.kommune.no Send oss post og dokumenter på en sikker måte Min side. Kommunetorget Telefontid mandag - fredag 8.30 - 15.30 +47 69 24 80 00 Velg Blant et Stort Utvalg av Overnattingssteder Hos Booking.com. Søk Nå! Kjapp, Enkel og Trygg Booking - og Bekreftelsen Kommer Med én Gan Bostøtte Trondheim Og Omegn - bostøtte, utdanning, budal, hjemmetjeneste, brann, eiendomsskatt, barnehager, skole, omsorgstjenester, arealoverføring, samferdsel.

Søknad om kommunal bostøtte i Trondheim kommune - Juss2

Startlån - Trondheim kommune

Bostøtte. Elektronisk søknad på Husbankens nettside . Hva er bostøtte? Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken gjør vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker Hvis du har lav inntekt og høye boutgifter kan du være berettiget til bostøtte. Dersom du ønsker å søke bostøtte er søknadsfrist den 25. I hver måned. Innvilget bostøtte utbetales etterskuddsvis den 20. I påfølgende måned. Bostøtte må søkes elektronisk på Husbanken.no Her søker du om bostøtte Kuttet bostøtte - behovet for sosialhjelp skjøt i været Oslo kommune brukte ti prosent mer på sosialhjelp i fjor. - Regjeringen er i ferd med å skape en underklasse, sier arbeidsbyråd. Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned. Slik søker du om bostøtte. Du må melde fra om endringer. Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen

Kan jeg få bostøtte? - Husbanke

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er Husbanken som fatter vedtak, det vil si tar en beslutning om du skal få bostøtte eller ikke. Men det er kommunen som behandler søknaden din og har all kontakt med deg. Kan jeg få bostøtte Hva er bostøtte? Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker Kommunen mottar søknaden enten elektronisk eller på papir. Når søknaden behandles, innhenter kommunen opplysninger fra blant annet folkeregisteret, Skatteetaten og Nav. Husbanken gjør det formelle vedtaket. Har du fått innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Klageadgan Husbanken/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Søknadsfrist er den 25. i måneden. Kommunen mottar søknaden enten elektronisk eller på papir, og kvalitetssikrer opplysningene. Det innført automatisk etterkontroll av inntektene som er brukt ved beregning av bostøtte. Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage til kommunen Postadresse: Klæbu kommune Postboks 200 7541 KLÆBU. Informasjon. Kommunens ledelse. Krise og beredskap. Orgnr: 95873146

Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss. Hva er bostøtte. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker post@moss.kommune.no Send oss post og dokumenter på en sikker måte Min side. Kommunetorget Telefontid mandag - fredag 8.30 - 15.30 +47 69 24 80 00. Åpent for besøkende mandag - fredag 10.00-14.00 i Dronningensgate 15. Pressekontakt: 969 47 837. Postadresse: Moss kommune Pb 175, 1501 Moss. Org.nr.: NO 920817521 Kommunenummer 3002. Finn veie Bostøtte er et virkemiddel fra Husbanken. Det er en rettighetsordning der alle søknader skal behandles innen gitte frister Sliter du med å betale husleia eller boliglånet ditt? Har du lave inntekter og høye boutgifter? Da kan du ha rett til bostøtte.SøknadsfristSøknadsfristen er 25. hver måned, og du får svar innen 20. neste måned. Får du bostøtte, overføres søknaden din automatisk til neste måned.

Skjema fra A til Å - Trondheim kommune

Trondheim kommune - Trondheim kommune

Den øvre inntektsgrensen for å motta bostøtte er midlertidig økt på grunn av koronasituasjonen. Se mer informasjon om endrede inntektsgrenser (PDF, 598 kB) På nettsiden til husbanken, kan du bl.a sjekke hvilke øvre inntektsgrenser som gjelder i Midt-Telemark kommune, og beregne hvor mye du kan ha rett til å få i bostøtte Husbanken og kommunen samarbeider om ordningen. Det er Husbanken som fatter vedtaket. Men det er kommunen som behandler søknaden. Kommunen har all kontakt med deg som søker. Hvor er bostøttekontoret i kommunen? Bostøtte administreres av servicetorget på rådhuset. T elefon: 72 51 00 00 Adresse: Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjor

Husbanke

Være leietaker i kommunal bolig i Bærum kommune; Betaler gjengs leie (mottatt brev om gjengs leie eller begynt nytt leieforhold i kommunal bolig etter 1. januar 2012) Motta statlig bostøtte fra Husbanken eller ha søkt statlig bostøtte på følgende måte:-> Du skrev adressen til den kommunale boligen på søknaden om statlig bostøtte Postadresse: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes. E-postadresse: mailto:boligtjenesten@sandnes.kommune.no. Telefonnummer: 51 33 50 00. Vakttelefon: Kommunale gjennomgangsboliger 976 54 311. Husbankens virkemidler (startlån/bostøtte) 900 97 013. Innleie av flyktningeboliger 901 02 157. Vakttelefonene er betjent i tidsrommet mandag. Bostøtte For leietaker i kommunal bolig som har lav inntekt og trenger støtte til å betale høye boutgifter. Praktisk hjelp med boligen Oslo kommunes kontaktsenter - åpningstider og priser. Finn en ansatt. Skriv til oss - pålogging med ID-porten. Ring 21 80 21 80 Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer den 20. i måneden etter. Du får all informasjon om Husbankens bostøtte på deres nettsider. Her kan du søke om Husbankens bostøtte. Søknaden sendes til Boligkontoret i Stavanger kommune (adresse nederst på siden). Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din.

Dette er kravene for å få bostøtte - Smarte Penge

 1. Hvem kan få tilbudet?Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.Les mer om bostøtte her.Sjekk om du kan få bostøtteSjekk om du kan få bostøtte på Husbankens nettsider her. Du kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder
 2. istreres av Husbanken og bostøttekontoret hos NAV Skien. Søknadsskjemaet og vedlegg leveres på Servicesenteret i Henrik Ibsens gate 2, eller sendes Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien
 3. Bostøtte. Servicesenteret i Frøya kommune er behjelpelig med å svare på spørsmål rundt bostøtte. I tillegg veileder vi også ved utfylling av skjema samt hvilken dokumentasjon søknaden må inneholde. Hva er bostøtte? Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter
 4. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg so

Klæbu kommune - Bostøtte

 1. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 2. Postadresse. Færder kommune Postboks 250 Borgheim 3163 Nøtterøy. Org.nr.: 817 263 992. Kommunenummer: 381
 3. Bostøtte for kommunale leietakere er behovsprøvd. Støtten beregnes på bakgrunn av husstandens boutgifter, samlede inntekt og antall personer i husstanden. Krav til søker. Søker må ha fått vedtak om rett til å leie kommunalt disponert bolig. Søker må ha søkt om statlig bostøtte, og gitt fullmakt til at kommunen får den statlige.
 4. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned
 5. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen gjennom NAV Rauma som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker
 6. Bostøtte fra Husbanken Hva er bostøtte? Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommune samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker. Hvem kan få bostøtte
 7. Trondheim kommune har én klar strategi for å avdekke smitte. Selv om det er økning i antall koronasmittede, mener kommuneoverlege Tove Røsstad at man har mye mer kontroll nå enn i mars. Kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad, gir en oppdatering på koronasituasjonen

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. Hvor er bostøttekontoret i kommunen? NAV Lebesby Strandveien 179 9790 Kjøllefjord, Telefon 45 84 51 07. Sjekk om du kan få bostøtte Om du har problemer med å skaffe bolig på grunn av økonomi, helse eller andre forhold, kan du søke om å få leie en kommunal bolig. Har du har lav inntekt og høye boutgifter kan du også søke kommunen om bostøtte. Ønsker du å kjøpe bolig, men ikke får lån i vanlig bank eller har mulighet for å spare, kan du søke om startlån

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøv Trondheim kommune hadde for ca. fem år siden 3254 avvik, 1781 alvorlige avvik i sykehjem/helsesektoren. Hva er status per i dag? Hva er gjort med avvikene? Er det like mange som registreres? Det blir fremdeles registrert avvik, men spørsmålet blir om det gjøres noe med disse registrerte avvikene

Strategisk ledelse - Trondheim kommune

Husbanken forvalter en rekke ulike låne- og støtteordninger som er viktige for å ivareta kommunenes ansvar for å produsere gode velferdstjenester.Husbanken er statens sentrale organ, hvor regjeringens visjon innen boligpolitikken er at alle skal kunne bo godt og trygt. På Husbankens nettsider finner du svar på de fleste spørsmål du måtte ha angående låne- og tilskuddsordningene Tirsdag morgen samles kriseledelsen i Trondheim kommune til et nytt møte. Dette kommer etter en ny smittetopp i byen, med 38 nye smittetilfeller fra fredag til søndag. Dette er det høyeste antallet nye smittetilfeller i kommunen siden mars. Kommunedirektør Morten Wolden beskriver situasjonen som. Slik søker du bostøtte. Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden hos NAV eller på boligkontoret i kommunen. Hvis du fyller ut papirsøknad, skal den sendes til Boligkontoret, postboks 38, 4901 Tvedestrand. Søknadsfrist. Søknadsfristen er 25. hver måned. Du får svar på søknaden innen 20. neste måned Hva er bostøtte? Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker

Bergen kommune - Kommunal bostøtte

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen. Mer informasjon Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning, Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet, tlf. 77701000. Regelverk. Lov om bostøtte Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Her finner du ut om du er i målgruppen. Her kan du beregne om du kan få støtte Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte. Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien. Det er beregnet at ca. 13 000 flere kan få bostøtte

Video:

Gjenbrukshus i Trondheim

Måsøy kommune, Servicetorget, Torget 1, 9690 Havøysund, tlf 784 24 000. Sjekk om du kan få bostøtte På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. Søk bostøtte Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver. Hva er bostøtte? Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har al

- Vi trenger svar fra kommune-Norge! | Husbanken

Kontakt Husbanken - Husbanke

En stillingsbeskrivelse gir en oversikt over ønskede kvalifiskasjoner stillingsinnehaver skal ha samt en oversikt over hvilke arbeidsoppgaver stillingen først og fremst skal løse/gjøre. Den er ikke uttømmende og må ikke oppfattes som en instruks. V Det oppsto en feil ved visning av innholdet på denne siden. [COREP-E001

eSøknad Bostøtte - Husbanke

vedtak om midlertidig bolig, og bostøtte på vegne av Husbanken. NAV Porsgrunn har også ansvar for statlige velferdstjenester for arbeidssøkere, sykmeldte, arbeidsrettede tiltak, folketrygdytelser, samt tjenester til arbeidsgivere. NAV har et tett samarbeid med arbeidsgivere og mange andre offentlige tjenester Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. Mer informasjon om bostøtteordningen finner du på husbanken.no Søk om bostøtte (Husbanken) Vi oppfordrer alle til å bruke elektroniske søknader. Ta kontakt hvis du trenger hjelp til å søke: Søknad om kommunal bolig. mandag, tirsdag og torsdag 09:00-11:00: 948 59 345; mandag til fredag 12:00-14:00: 948 35 532 ; mandag til fredag 12:00-14:00: 940 19 697 ; Søknad om bostøtte hugo.hansen@harstad.kommune.no. Ordfører Kari-Anne Opsal mob: 918 98 732 Kari-Anne.Opsal@harstad.kommune.no. Kommunikasjonssjef Øivind Arvola mob: 952 29 452 oivind.arvola@harstad.kommune.no. Vakttelefon vei, vann og avløp 975 26 000. Vakttelefon barnevern 916 27 960. Ansatte. Personvernerklærin

Startside - NFU Norge
 • Lisa niemi the time of my life.
 • Cora sandel klara.
 • Polaroid kamera test 2017.
 • Centro oberhausen disco.
 • Ausmalbilder reptilien.
 • Eikeplanker pris.
 • Gewichtstabelle collie welpen.
 • Wikipedia predator.
 • Tanzschule wuppertal kinder.
 • Bli sett og forstått.
 • Se det an.
 • Rosmarinkartoffeln kochen.
 • Anreise planetarium hamburg.
 • Cheerleading nm 2018.
 • Olsen bil finansavisen.
 • Når snakke med barn om overgrep.
 • Amoled.
 • Mini malibu surfebrett.
 • Smykkemerker liste.
 • Resturin hos kvinner.
 • Gaitline joggesko.
 • Aline kadhafi.
 • Tough mudder fotos 2017 nrw.
 • Speltrundstykker sunt.
 • Christmas warm up party paderborn fotos.
 • Olsenbanden gir seg aldri.
 • Anbefalt av astma og allergiforbundet.
 • Dronning victoria og irland.
 • Hvor mange dør på motorsykkel.
 • Lørenskog samfunnshus.
 • Har katter retningssans.
 • Aptt förhöjt.
 • Hotel prag blog.
 • Sentrumspartiene i norsk politikk.
 • Registrering i samemanntallet.
 • Posthalle kommende veranstaltungen.
 • Oppsigelsestid statens vegvesen.
 • Uni heidelberg bib tasche.
 • Instagram bilderedigering.
 • Betty degeneres roy gruessendorf.
 • Indisk matkurs bergen.