Home

Arbeiderpartiet samnorsk

Nynorsk Arbeiderpartiet

 1. Arbeiderpartiet har foreslått i Stortinget at ein må gjere ein gjennomgang av vurdering og eksamen i norsk skole. Arbeiderpartiet er uroa over fråfallet i andel nynorskbrukarar i dei såkalla «randsonene» for nynorsk, det vil seie fylka Hedmark, Oppland, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og Hordaland
 2. Arbeiderpartiet Politikken Våre politikere Om Arbeiderpartiet Kontakt oss MittAp Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025 De store oppgavene løser vi best sammen Video. Vi får til mer sammen enn hver for oss. Norges vei fra fattig samfunn til et rikt land handler.
 3. På 30-tallet hadde Arbeiderpartiet regjeringsmakt i Norge. De hadde et klart mål med språkarbeidet: Gjennom språkreformer skulle bokmål og nynorsk smelte sammen til én felles målform - samnorsk. Den samnorske språkreformen som blei vedtatt i 1938, møtte imidlertid sterk motstand, særlig blant riksmålsforkjemperne
 4. Arbeiderpartiet (Ap) er et norsk sosialdemokratisk politisk parti. Arbeiderpartiet ble stiftet i Arendal i 1887, og har vært det største norske politiske partiet ved alle valg siden 1927. Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiet 27,4 prosent oppslutning. Med tilbakegang på 3,5 prosentpoeng fra 2013 og et tap på seks representanter var dette det nest dårligste valgresultat for partiet etter.
 5. Med uttrykkene folkelig talemål og folkelige innslag gjeninnførte Arbeiderpartiet folkemål i programmet sitt, men mer forsiktig enn tidligere. Her var ikke samnorsk lenger noe uttalt mål, og heller ikke et helt nytt folkemål; en nøyde seg nå med innslag

Arbeiderpartiet (Ap), tidligere Det norske Arbeiderparti (DNA), er et norsk sosialdemokratisk politisk parti.Arbeiderpartiet det største partiet i Norge, målt i antall medlemmer og oppslutning ved stortingsvalget i 2017.Partiets leder er Jonas Gahr Støre, nestledere er Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran, mens Kjersti Stenseng er partisekretær Ordet samnorsk brukte forfatteren Arne Garborg først i 1877, men vi knytter ordet først og fremst Jørgen Moes sønn, Moltke Moe. På 1900-tallet dukket det opp en rekke språkreformer. Den første var 1907-reforma, som i stor grad ga riksmålet norsk form Samnorsk - språket som aldri vart - Det hadde vore ein fordel med berre éin måte å skrive norsk på, seier Arne Torp i Landslaget for språklig samling. Han meiner samnorsken fekk ein pangstart med 1917-reforma, men vart knekt av eit nasjonalt stemningsskifte etter krigen

Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025 Arbeiderpartiet

Norsk - Språkdebatt og språkpolitikk fra 1900 til 1960 - NDL

 1. komiteen kom etter hvert frem til at tanken om samnorsk ikke funket. Man foreslo å legge ned språknemda (som jo jobbet for samnorsk), og heller opprette et språkråd, som skulle arbeide for nynorsk og bokmål, men som IKKE jobbet aktivt for samnorsk. REGJERINGEN SLUTTET Å PRØVE PÅ SAMNORSK I 1966. Norsk språkråd ble stiftet i 1971
 2. Foreldreaksjonen mot samnorsk var en aksjon som ble startet i 1951 i protest mot de norske myndighetenes språkpolitikk. Stortinget hadde bestemt å opprette Norsk språknemnd, og aksjonen protesterte mot dette. De var både mot måten språknemnda var satt sammen på og formålet med nemnda, som var å arbeide for et felles norsk skriftspråk
 3. På lengre sikt kunne det sies at også nynorskpolitikken fremmet samnorsk, siden dette fremtidige språket skulle ligge nærmere nynorsk enn riksmål, ifølge planen. Aps språkpolitikk møtte så mye motgang i løpet av 1950-tallet at politikken måtte revurderes
 4. ert norsk.
 5. Samnorskpassusen ble stående like til 1953, da den ble fjernet. På dette tidspunkt var samnorsk blitt en belastet term. (Kilde: Finn-Erik Vinje, Enhet og mangfold, Oslo 2002) Arbeiderpartiet har i de siste tiårene vist at det har en viss evne til å legge bort gamle idéer om klassekamp og orientere seg mot virkeligheten
 6. Postadresse. Arbeiderpartiets stortingsgruppe Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo Telefon: 23 31 33 20 E-post: ap.postmottak@stortinget.no Arbeiderpartiet. Postboks 8743, Youngstorget, 0028 Osl
 7. Foreldreaksjonen mot samnorsk fikk en voldsom oppslutning, og samnorskpolitikken ble en belastning for Arbeiderpartiet. Forfatterne ble splittet da spørsmålet om deltakelse i Norsk språknemnd kom opp, og riksmålsforfatterne dannet Forfatterforeningen av 1952

Deretter var Halvdan Koht en ivrig pådriver i Arbeiderpartiet for at de skulle ta stilling til språkspørsmålet. I 1921 skrev han en pamplett, på oppfordring fra Centralkomiteen, som het Arbeidarreising og målspørsmål. Her kritiserte han riksmålet, men skrev ikke eksplisitt at samnorsk var målet. Det viktigste var å få fram folkemålet Gruppeleder for Arbeiderpartiet og leder av Finanskomiteen Andreas Halse Representant andreas.halse@oslobystyre.no 450 22 745 Fraksjonsleder i Samferdsels- og miljøkomiteen, og miljøpolitisk talsperson for Oslo Arbeiderparti. Arbeiderpartiet i Bergen Politikk Våre politikere Om Arbeiderpartiet i Bergen Arbeiderpartiet.no MittAp Kontakt oss. 557 05 100 bergen@arbeiderpartiet.no Lars Hilles gate 19, 3 etg. Svar: I all korthet: Arbeiderpartiet var fra begynnelsen et «byparti» og sognet til riksmålet, hvilket betydde at det stod fremmed overfor landsmålet. Samnorsk var det ikke spørsmål om før den tidligere venstremann Koht fikk hånd om partiets kulturpolitikk (ut på 1920-tallet); men allerede i 1917 stemte de fleste sosialdemokratene for reformen

Arbeiderpartiet - Store norske leksiko

Med samnorsk mente Moe et framtidig sluttprodukt av en langvarig og gradvis prosess. (i første rekke Arbeiderpartiet) så seg best tjent med ei språkfredslinje. Den gikk ut på å gi innrømmelser til Riksmålsforbundet, som siden 1952 hadde drevet ei privat normering av det konservative bokmålet. Arbeiderpartiet som på denne tida også økte i popularitet lanserte seg sjølve som eit samnorskparti. Ideen i samnorsk øker i oppsluttning heilt ferem til andre verdenskrig, der det plutseleg stoppar opp. Det er fleire årsakar til dette Arbeiderpartiet har regjeringsmakt, og vil, gjennom språkreformer, smelte bokmål og nynorsk til en felles målform. Denne målformen vil hete samnorsk (1930-tallet) 1938. Samnorsk språkreform Folkemålsformer blir innført som obligatorisk grunnlag for skriftlig bokmål. Den samnorske.

Da Arbeiderpartiet relanserte folkemåle

•Samnorsk var: -ideen om at de to skriftspråkene våre skulle samles til ett •Dette prøvde myndighetene å oppnå ved å innføre folkemålsformer i både riksmål og landsmål. Arbeiderpartiet til makten i 1935 Vil samle landet -få ulike grupper til å samarbeide -finn Arbeiderpartiet overtok regjeringsmakten i 1935 og styrket den språklige samlingstanken ytterligere. Oppslutningen om samnorskpolitikken var i løpet av 1950-årene sterkt svekket (se foreldreaksjonen mot samnorsk), og lærebøkene fikk stort sett moderate former Arbeiderpartiet var for at politikere skulle sørge for forandringer i nynorsk og riksmål, for å omgjøre de to målformene til ett felles språk, samnorsk. Det ville ha slutt på karakterer i skolen. Butikkene skulle stenge klokken 17.00

Arbeiderpartiet - samnorsk. Hvordan er språket i dag? NRK og skolen er opptatt av at en viss prosent skal gå på nynorsk Lov til å bruke dialekt i offentlige sammenhenger Mange valgfrie former i skriftspråket 2014 - kun 13% av norske elever har nynorsk som hovedmål. Hva betyr radikalt Den norske språkkonflikten ( målkamp, språkkamp eller sprogkamp) er en pågående kontrovers i norsk kultur og politikk relatert til de skriftlige versjonene av det norske språket.Fra 1500- til 1800-tallet var dansk det vanlige skriftspråket i Norge på grunn av dansk styre.Som et resultat har utviklingen av moderne skriftnorsk blitt gjenstand for kontroverser knyttet til nasjonalisme. Oppgave . Alle de politiske partiene i Norge har synspunkter på språkpolitikk. Det gjelder også framtida for samiske språk. Del klassen inn i ni grupper som representerer disse politiske partiene Det fine med ebøker som selges hos ebok.no, er at man kan laste ned boka på nytt. Jeg har nå gjort noen mindre forbedringer og endringer. Du som har kjøpt boka Norsk på 30 sider, kan laste ned den nyeste utgaven gratis. Mange vil gjerne ha trykket bok, ikke minst til eksamen: den vil foreligge i begynnelsen av desember

Arbeiderpartiet - Wikipedi

 1. Hva var grunnen til at Arbeiderpartiet ønsket et samnorsk språk? Hva het den folkebevegelsen som på 1950-tallet ønsket å sabotere for samnorskpolitikken? I 1952 opprettet myndighetene Norsk Språknemnd. Hva var deres oppgave? Hva het Foreldreaksjonens avis? Hvor mange underskrifter mot samnorskpolitikken samlet Foreldreaksjonen inn
 2. For å virkeliggjøre samnorsk ble en mengde alternative former introdusert: På nynorsk ble for eksempel infinitivsformer som sluttet på -e, sidestilt med de gamle formene på -a. Den østnorske talemålsformen med såkalt «kløyvd infinitiv» ble også tillatt, slik at man kunne skrive «å eta», men «å vone»
 3. Målmann fra Arbeiderpartiet : 7 : Het bokmål fram til 1929 : 8 : Symbol for konservative målfolk : 9 : Leder av språkfredskomite 10 : Nynorsk i vestlige og disse deler : 11 : Skal ha 25 % nynorsk : 12 : Mindre utbredt konsonant fra 1907 : 13 : Avløste språknemnd i 1972 : 14 : Ny i 1907, 1917 og 1938 bl.a. 15 : Mange ord fra dette.
 4. g mellom dei to skriftspråka. Nemnda hadde til oppgåve på vitskapleg grunnlag å gje styresmaktene og ålmenta råd og rettleiing i språkspørsmål og i dette arbeidet «fremja tilnær
 5. dre blandt arbejderbefolkningen. Protesterne var samlede, og omfattede forældre (og elever) fra alle lag af den norske befolkning. Mvh -- Nordfra ( diskussion ) 15. okt 2018, 10:07 (CEST
 6. Den offisielle norske språkpolitikken utover 1900-tallet, styrt av Venstre og etterhvert overtatt av Arbeiderpartiet, var et forsøk på å smelte sammen riksmålet og landsmålet (i 1929 forandret til henholdsvis bokmål og nynorsk) til ett skriftspråk - samnorsk

Debatten rundt samnorsk - Daria

Som medlem av Arbeiderpartiet var han for en samordning mellom nynorsk og riksmål. En rasjonell tanke, men allikevel umulig. Du kan ikke konstruere et språk, hverken muntlig eller skriftlig. Jeg har denne setningen fra en lærebok i samkunne på samnorsk friskt i minne, og jeg brukte adskillig tid på å forstå meningen;. Ordet samnorsk blev lanceret af Moltke Moe i artiklen Nationalitet og kultur i Samtiden i 1909.Ifølge Moe drejede det sig om et sprog, der var vokset op av de levende talemål, byenes som bygdenes.Da den nye retskrivningskomité trådte sammen i 1916, fik den i opdrag at realisere tanken om samnorsk.I 1907-reformen havde man bygget på et ensartet, landsgyldigt talesprog, hvor man i. På 1930-tallet hadde Arbeiderpartiet et klart mål med språkarbeidet. Hva? Hva er samnorsk? 400. Han er kjent for dramaer som Namnet, Nokon kjem til å komme og Eg er vinden, og regnes for å være en av våre fremste dramaforfattere. Hvem er Jon Fosse? 400

Samnorsk - språket som aldri var

Velkommen til Bring. Her kan du som bedrift bestille og spore transport av pakker, gods og post Språkhistorie og språkdebatten 1800-1900 tallet (1917-reformen: (Viktig) : Språkhistorie og språkdebatten 1800-1900 tallet, Aasen-normalen: skapte en normal, ett sett med regler for å lage grammatikk: måtte velge mellom mange former av hvert enkelt ord. Ville bort fra det danske: fjernet de ordene som er likest dansk. Valgte de ordene som var vanligst i dialektene som flest pratet, og. Timetoast's free timeline maker lets you create timelines online. Make educational timelines or create a timeline for your company website. How to make a timeline? Well, it's easy as toast

Politiske saker Arbeiderpartiet

 1. Samnorsk. Samnorsk var en tenkt, fremtidig norsk skriftnorm der nynorsk og bokmål skulle være smeltet sammen til ett språk «på norsk folkemåls grunn». Ny!!: Rettskrivinga av 1917 og Samnorsk · Se mer » Stortinget. Stortinget er Norges nasjonalforsamling. Ny!!: Rettskrivinga av 1917 og Stortinget · Se mer » Substanti
 2. aksjoner mot samnorsk ble satt i gang, blant annet på initiativ fra Riksmålsforbundet (opprettet 1907). Så stor strid ble det at Arbeiderpartiet, som hadde sett det som et viktig demokratisk krav å få til et skriftlig samnorsk, måtte stryke en paragraf om dette
 3. - samnorsk - lansert av Moltke Moe - bymål og bygdemål - mest knyttet til Østlandet - voksende arbeiderklasse - folkelig - Arbeiderpartiet etter hver
 4. ister i Johan Nygaardsvolds Arbeiderparti-regjering fra 1935 til 1940 (formelt til 1941). Kohts hovedsiktemål som utenriks
 5. Kunnskaps-Venstre Noen år ute i vinterkulda har ledet Arbeiderpartiet inn i et strategisk samarbeid med SV og Senterpartiet. Stoltenberg den Andre er en samnorsk utgave av britenes New Labour. Industri-Norge siger langsomt over i kunnskaps-Norge. Alliansen mellom Jens, Kristin og Åslaug er vårt nye kunnskaps-Venstre. På det personlige plan kunne de også inkludert fornuftige hode
 6. Samnorsk var en planlagt fremtidig norsk skriftnorm, hvor de to konkurrerende skriftsprog nynorsk og bokmål skulle smelte sammen til ét fælles sprog på norsk folkemåls grund. Tanken om et fælles sprog. Professor Kohts vei i Bærum blev opkaldt efter Halvdan Koht i 1967

Distriktspolitikk Arbeiderpartiet

Halvdan Koht og Arbeiderpartiet representerte for Bjørneboe «formyndermennesker» som ville påtvinga folk eit språk som «staten har bestemt er naturlig». Ein annan faktor kjem i tillegg: Det at riksmålet blei Bjørneboes bruksspråk og kunstnarlege uttrykksform, heng nok også saman at han bar på ein aristokratisk arv frå sin oppvekst i ein velståande, borgarleg overklasseheim i. Den massive folkelige motstanden som samnorsk-fremstøtene utløste, både i 1920-årene og i 1950-årene, gjorde ikke inntrykk på makthaverne, Både almenpedagogiske hensyn og norskfagets selvrespekt tilsier at her må det ryddes opp. Langt inn i Arbeiderpartiet og SV er det nå forståelse for at det må gjøres noe med. Deres tidslinjer satt sammen til en. Kan virke noe uoversiktlig fordi det ikke er tydeliggjort hva som omfatter riksmål/bokmål og landsmål/nynorsk, men dette er jo likevel tydelig der det er viktigste forskjeller. 1951: - Første og eneste muntlig reform - Enogfemti ble til femtién - Syv og tyve ble til sju og tjue - Motstand frå riksmåltilhengere, samnorsk - Praktiske grunner, telefonnummr Ordet «samnorsk» skal ha blitt funnet opp av dikteren Arne Garborg i 1877. Velgerflukt fra Arbeiderpartiet i Trøndelag. Equinor må bore nye brønner på Martin Linge-feltet. Vaksineprodusenter lover å være tro mot vitenskapen. Arbeiderpartiet innfører nye metoo-tiltak

114. Saga Grunnbok 10. 1940- til 1960-årene Vi har sett at striden rundt det norske språket har vært knyttet til kamp for nasjonal selvstendighet Arbeiderpartiet åpner for å innføre pronomenet hen. Det betyr bredere politisk støtte for å slippe å definere seg som enten hun eller han, og heller kalle seg hen. Folk flest vil nok bruke tid på å ta ordet i bruk, tror stipendiat ved Universitetet i Oslo Urd Vindenes Vi fortsetter serien Hold tunga rett i munnen Eventyrleg samnorsk. Det seier seg sjølv at det gjer ein lektor godt å lese og forstå at innlegget hans engasjerer. Men: Arbeiderpartiet er skuffet over manglende koronapenger til skoler og barnehager. Fikk ventilasjonsanlegg over seg Mette må lære å være lærer på nytt Foreldreaksjonen mot samnorsk blei ein masseorganisasjon som samla inn nærare ein halv million underskrifter mot samnorsken. Aksjonen gav resultat. Enden på det heile var at mange av dei folkelege tilnærmingsformene blei tekne ut or lærebøkene. For Arbeiderpartiet ble

La oss få samnorsk, så vil alle stilla likt DEBATT: Etter å ha lese Anne Elise Winterhus sin kronikk 26. mars under tittelen «Rogalandsmålet er nynorsk», synest eg mykje av det ho skriv er interessant Arbeiderpartiet melde seg med i diskusjonen i 1930-åra. Dei blei et parti for samnorsk og utfordra overklassen sitt språk med 1938-reforma. Denne reforma blir sett på som den store samnorsk reforma. Skilnaden mellom dei to reformene var berre den at i 1938 vart ein del former obligatoriske som i 1917 berre var valfrie samnorsk En ekte arbeiderpartiet bruksanvisning budsjett Bygdeposten byråkrati e-post eggedal eksamen engelsk engelskundervisning facebook fremskrittspartiet grandeur of the seas grunnskole hellik kolbjørnsrud høyre kari ask kommune kommunestyre kommunestyret kommunevalg lureri markedsføring mat nerstad norsk offentlig forvaltning. Målet var å gå et stort skritt i retning av samnorsk. Den store. I nynorsk ble dette hierarkiet mellom med bokbrenning som det mest radikale På bokmålssida er 1938-reformen i stor grad blitt neglisjert av. Enda større motstand møtte 1938-reformen, som brøt radikalt med det tradisjonelle skriftspråket Arbeiderpartiet ønsket ro i språkpolitikken og i 1972 ble norsk språkråd opprettet for å få fred mellom partene. Med tilnærmingslinja var meningen at bokmål og nynorsk skulle nærme seg hverandre, og bli et norsk skriftspråk, samnorsk. Da man innså at tilnærmingslinja ikke gikk an å gjennomføre,.

Arbeiderpartiet - Siste nytt - NR

Status, 1951: Arbeiderpartiet sitter trygt med makten og samnorsken står trygt under dem. Samnorsk har demokratisk appell i disse tider. Kvaliteten på lesebøkene i skolen er et annet emne som opptar oss. Riksmålsforfattere - de gamle helter så vel som Rikard Foss og Vilja Quist - skrives om til rettskrivingen av 1938 til bruk i skolen 0m samnorsk, nynorsk og riksmål Folkets kårne ble ledet inn i fristelse da innstillingen om Norsk Språknemnd skulle behandles. Arbeiderpartiet (287 stemmer mot 234 vedforrige valg,framfra 7 til 8 mandater. Storframgang for Arbeiderpartiet i Asker Framgang i Foll Man forlater ikke Arbeiderpartiet eller Høyre, fordi om man er uenig i partiets sprogpolitikk, når man er enig i de andre livsviktige saker partiet steller med. Derfor er henvisningen til, at vi har fått lov til å bestemme ved Stortingsvalg ikke noe bevis for, at vi har gitt Stortinget vår fullmakt til å gjøre som det vil i sprogsaken Ordet «samnorsk» skal ha blitt funnet opp av dikteren Arne Garborg i 1877. Sviket fra Arbeiderpartiet er et faktum - Selv Arbeiderpartiet blir dømt for hva de gjør, ikke hva de sier. Å være et «styringsparti» betyr ikke at man ikke kan endre kurs

Forsiden - Arbeiderpartiet

En samling mennesker fra alle raser og religioner - forent i en slags felles opphisselse over Staten - det vil si Arbeiderpartiet, Biltilsynet, Det Dårlige Været, Polkøene og NRK Det Arbeiderpartiet ble kalt dette på 1970-tallet Kommunistisk maoistisk parti som kjempet for arbeidernes rettigheter Arbeideres sammenslutning mot modernistisk litteratu Arbeiderpartiet satt med makten frem til 1965, med storhetstid fra 1945 til 1965. De to hovedblokkene i politikken, den sosialistiske og den borgerlige var jevnstore hele perioden. samnorsk. Også det var i pakt med arbeiderpartiregjeringens program for sosial itegrasjon Torild ble på sin side etterlatt alene i en klasse der mobbingen ble stadig mer uttalt. Var det ikke på grunn av den amerikanske påvirkningen, så var det fordi hun snakket «samnorsk», fordi morfar etter krigen ble ansett som landssviker, eller familien soknet til Arbeiderpartiet i det Høyre-pregete Bærum Norsk språkhistorie i det 20. århundre har i stor grad dreid seg om forholdet og striden mellom de to skriftspråkene riksmål (senere bokmål) og landsmål (senere nynorsk).Den offisielle språkpolitikken som ble ført av regjeringen i Norge på 1900-tallet gikk ut på å forene disse to til ett skriftspråk - samnorsk.Dette skulle bli gjort gjennom en rekke rettskrivningsreforme

Det norske riksveinettet blir utsatt for stadig større trafikkbelastning. Tre tungvektere ved drift- og vedlikeholdsmiljøet i Statens vegvesen advarer nå om at levetiden på det lavtrafikkerte riksveinettet er i ferd med å utløpe. - De råtner på rot, sier veiteknolog Fredrik Moen Deretter var Halvdan Koht en ivrig pådriver i Arbeiderpartiet for at de skulle ta stilling til språkspørsmålet. I 1921 skrev han en pamplett, på oppfordring fra Centralkomiteen, som het Arbeidarreising og målspørsmål. Her kritiserte han riksmålet, men skrev ikke eksplisitt av samnorsk var målet. Det viktigste var å få fram folkemålet Samnorsk. Posted on March 3, 2016 by odahapnes. Frå 1907 er det to skriftspråk i Norge som begge gjer krav på å vere norske. I 1917 vart alle Read more Samnorsk. Arnulf Øverland. Partia som deltok vart; Rødt, Sosialistisk Venstre, Arbeiderpartiet, Read more Politisk debatt Godal har hatt en rekke verv i frivillige organisasjoner, som Arbeidernes ungdomsfylking, Framfylkingen, Arbeiderpartiet, Nei til EU, Norsk målungdom og Noregs mållag. WikiMatrix. Hun ble utnevnt til æresmedlem av Noregs mållag i 2008. WikiMatrix. Han fikk i 2012 målprisen av Sunnmøre mållag

Halvdan Koht (født 7. juli 1873, død 12. desember 1965) var norsk historiker og utenriksminister i Johan Nygaardsvolds Arbeiderparti-regjering fra 1935 til 1941.Etter krigen ble han kritisert for at Norge hadde hatt en mangelfull forsvarspolitikk og en feilslått nøytralitetspolitikk før andre verdenskrig.Kritikken viste liten forståelse for Kohts hovedsiktemål, nemlig først å holde. tet «Foreldreaksjonen mot samnorsk». I 1952 utkom første utgave av Riksma˚ls-forbundets ordliste, som straks ble tatt i bruk av størsteparten av den konservati-ve presse, og i 1953 fikk den na˚ reetab-lerte uoffisielle riksma˚lsnormen sin nor-meringsinstansi DetNorskeAkademifor Sprog og Litteratur. Forliket i 1954 mel Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Arbeiderpartiet snakker om dem». På en av plakatene krevde man fri språkutvikling, ikke påtvunget samnorsk. En annen tok til orde for borgerlig samarbeid og borgerlig regjering. Den siste plakaten hadde denne paro - len: «På parti med fremtiden - Høyre, det moderne folkepartiet». 1. mai-toget i UH-regi var så oppsikts - Ja, slik sett er det kanskje ikke helt riktig å si at jeg er kommunist. Men når jeg ser det i forhold til alt jeg var opptatt av som ung, antroposofi og lignende, da var Jens Bjørneboe nærmest noe jeg kunne tro på. I den seinere tid har jeg lest George Orwells «1984». Da får jeg avsmak for mye, nytalen, samnorsk, for eksempel I 1933 programfestet Arbeiderpartiet «et samnorsk skriftsprog på folkemålets grunn». Bakmann var Halvdan Koht, som var blitt professor i historie i 1910 og året etter var gått over fra Venstre til Arbeiderpartiet. Kohts formel var «frå det 'rotnorske' gjennom det 'sernorske' fram til det 'samnorske'» Samnorsk Det er Koht og hans kumpaner som ville lage eit nytt skriftspråk på norsk folkemåls grunn - det vil si at vår tradisjonelle skriftkultur skulle erstattes av samnorsk, et blandingsspråk av dialekter, nynorsk og bokmål

Foreldreaksjonen mot samnorsk - Store norske leksiko

Harlems etterfølgere fra Arbeiderpartiet, Olav Bruvik (1961 - 1962) (1913 - 1962), Aase Bjerkholt (1963) (1915 - 2012) og Olav Gjærevoll (1963 - 1965) (1916 men litt i etterkant, tilpasset seg et mer samnorsk språk. Kanskje kan man også se på det som uttrykk for den samme holdning at han, i noen henseender,. Naturlig nok fører valgfrihet i skolen til bedre resultat for elevene, noe som også var resultatet i prosjektet med valgfritt sidemål i Oslo-skolen. Elevene styrket ferdighetene i hovedmålet når d

På norsk folkemåls grunn : Arbeiderpartiets språkpolitikk

arbeiderpartiet bruksanvisning budsjett Bygdeposten byråkrati e-post eggedal eksamen engelsk engelskundervisning facebook fremskrittspartiet grandeur of the seas grunnskole hellik kolbjørnsrud høyre kari ask kommune kommunestyre kommunestyret kommunevalg lureri markedsføring mat nerstad norsk offentlig forvaltning ordfører politikk prestfoss rccl runolv stegane rådmann samfunnsfag scam. Den norske sprogstrid er betegnelsen på konflikten mellem de fire forskellige skriftssprogsnormer i Norge: Riksmål, bokmål, nynorsk og høgnorsk.Efter at Norge i 1814 ikke længere var underlagt dansk styre, begyndte nordmændene efterhånden at diskutere, om de skulle fravige det danske skriftsprog, som siden reformationen havde været enerådende i landet

Lær definisjonen av Koht. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene Koht i den store norsk bokmål samlingen Arbeiderpartiet i Norge hadde helt fra dannelsen i 1887 vært revolusjonære i sine politiske krav, Sympatien både for samnorsk og Halvdan Koht skulle følge ham i flere tiår fremover. 37 Most active pages 23 May 2017. Pages. User

arbeiderparti - Store norske leksiko

Den norske sprogstrid er betegnelsen på konflikten mellem de fire forskellige skriftssprogsnormer i Norge: Riksmål, bokmål, nynorsk og høgnorsk.Efter at Norge i 1814 ikke længere var i union med Danmark, begyndte nordmændene efterhånden at diskutere, om de skulle fravige det danske skriftsprog, som siden reformationen havde været enerådende i landet Som riksmålsmann var Bjerke dessuten en profilert debattant i samnorsk­striden på 1950-tallet. Han hadde nemlig lite til overs for tanken om å slå sammen bokmål og nynorsk i et felles språk. - Bjerke mislikte den sterke posisjonen Arbeiderpartiet hadde i Norge i etterkrigstida,. Erlend Apneseth åpner turnéhøsten. Etter en vår preget av avlysninger og usikkerhet, er vi utrolig glade for å kunne presentere hele fire fulle turnéer fra Nordnorsk Jazzsenter i høst

Norsk er et vestnordisk sprog fra den nordgermanske gren af den germanske sprogfamilie og er i lighed med svensk og dansk, stærkt påvirket af nedertysk. 178 relationer Det er et enkelt spørsmål. Bokmål er suverent mest utbredt. For min del kunne vi gjerne hatt nynorsk i stedet for bokmål, det er sidemål jeg er motstander av. Ja, man blir flinkere i språk av det, men da er et fremmedspråk enda mer effektivt, og ikke minst nyttigere Om oss. Nordic Retail Group AS, I Love Dogs . Nygårdsveien 26 . 1423 Ski. Org. nr. 998 538 939. post@ilovedogs.n

В первой половине XX века официально проводилась «политика сближения» (норв. tilnærmingspolitikken) нюнорска и букмола с целью в перспективе создать «общенорвежскую» норму (самношк, норв. samnorsk), однако в 1966 году от этой политики.

 • Moodboard kök.
 • Rotter kjæledyr fakta.
 • Fete sarace de la tara.
 • Sammenliknende politikk master.
 • Upstalsboom heringsdorf wintertraum.
 • Hunder som gråter.
 • Frühlingsball gutmann freiburg.
 • Vikar uten kontrakt.
 • Hvorfor bruker hubbleteleskopet filtre for uv og ir.
 • Challenger accident nasa.
 • Astrup netthandel.
 • Se det an.
 • Airbus a350 900 qatar.
 • Skjeggtrimmer elkjøp.
 • Gresk lammegryte stifado.
 • Meditere hvordan.
 • Usa nasjonalsang.
 • Hioa pilestredet 35.
 • Øl er sunt.
 • Rust update info.
 • Gresk lammegryte stifado.
 • Startknappen i windows 10 virker ikke.
 • Jacobs kuponger.
 • Flirt trein arriva.
 • Shibboleth dhbw heidenheim.
 • Filipstad sverige.
 • Bamberg karte.
 • Eastafro eri live tv.
 • Koch.
 • Hva brukes etanol til.
 • Fotballag fra london i premier league.
 • Kindle for pc.
 • Mest bitande hundraser.
 • Graham stills and nash.
 • God oppskrift på brownies.
 • Dewalt sirkelsag med styreskinne.
 • The start of the viking age.
 • Julekrybbe kjøp.
 • Bryllup på fløyen.
 • Halloween party nürnberg.
 • Hth athena pris.