Home

Gjør greie for modernistiske trekk i diktet autobahn

Modernistiske trekk i diktet Autobahn - Framtid

 1. Del A - Kortsvarsoppgåve Modernistiske trekk i diktet Autobahn All fart er flukt. Hva flykter du fra. Autobahn av Rolf Jacobsen (1907-1994) vart utgitt som ein del av diktsamlinga Pusteøvelse i 1975. Sjølv om diktet vart utgitt i ei tidsperiode prega av dikting med tradisjonell form, finn ein modernistiske trekk i diktet. Motivet er motorvegen, [
 2. I 2017 fekk VG3-elevane på studieførebuande éi kortsvaroppgåve på eksamen i norsk hovudmål (ekstern lenkje), der dei skulle gjer greie for modernistiske trekk i diktet Autobahn av Rolf Jacobsen, og skrive om både form og innhald, og bruke relevant fagspråk og eksempel frå teksten. Les langsvaroppgåva til Linn Antonie Vårdal Solheim her! Les intervjuet med vinnarane av Oos' legat her
 3. Dette gjør vi ved å vise en rekke ideer og eksempler på hva du kan komme inn på i oppgaven din, når det gjelder modernistiske trekk knyttet til oppbygning, språk og innhold i diktet. Oppgaven ble gitt til eksamen i norsk hovedmål, 24. mai 2017
 4. Del A - Kortsvarsoppgåve Modernistiske trekk i diktet Autobahn All fart er flukt. Hva flykter du fra. Autobahn av Rolf Jacobsen (1907-1994) vart utgitt som. Gjør greie for modernistiske trekk i diktet. Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. «Autobahn» er et dikt som består av seks strofer,
 5. 2017 VÅR KORTSVAR Rolf Jacobsen: «Autobahn 1975 Gjør greie for modernistiske trekk i diktet. Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Bruk relevant fagspråk og eksempler fra teksten Forfatter: Rolf Jacobsen Årstall: 1975 Sjanger: Modernistisk dikt. Innlednin
 6. Autobahn dikt rolf Kortsvaroppgåve: Autobahn - Framtid . Autobahn Diktet Autobahn frå samlinga Pusteøvelse er skrive av Rolf Jacobsen og blei gjeve ut i 1975. Det inneheld ei rekkje modernistiske trekk. Diktet har ei fri form, noko som er typisk for modernismen. Alle strofene inneheld tre verselinjer, der den siste verselinja er den same i alle
 7. Autobahn Diktet Autobahn frå samlinga Pusteøvelse er skrive av Rolf Jacobsen og blei gjeve ut i 1975. Det inneheld ei rekkje modernistiske trekk. Diktet har ei fri form, noko som er typisk for modernismen. Alle strofene inneheld tre verselinjer, der den siste verselinja er den same i alle. Dette kan vere for å understreke bodskapen

Modernistiske trekk i «Autobahn» - Framtid

Sammenlign de to diktene, og gjør greie for modernistiske trekk i dem. Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i de to tekstene og bruke relevant fagspråk. Du skal vise kunnskap om den modernistiske tradisjonen Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Reklame sørger for å avlede oppmerksomheten, slik at ingen gjør opprør mot samfunnet. Det er et samfunn uten en sann og ekte menneskelig kontakt og kommunikasjon. Oppbygning og form. Diktet er bygget opp i henhold til den modernistiske formen uten fast rim eller rytme. Det er delt opp i fire strofer med ulik lengde Modernistiske dikt var ikke spesielt populære på denne tiden. Gunvor Hofmoe. Debuterte i Norge etter krigen; Hennes dikt forteller om sterke, subjektive opplevelser i et fargesterkt bildespråk, som vi kan kalle ekspresjonistisk. I hennes første samlinger benytter hun seg ofte av virkemidler som enderim, fast rytme Jeg synes det er vanskelig å velge hva jeg liker best av Tradisjonell lyrikk og Modernistisk lyrikk. De er begge veldig interessante og bra på sin måte. Tradisjonelle dikt har nesten alltid rim og rytme som et virkemiddel, noe som gir diktet en annen stemning og en mer fast oppbygging enn modernistiske dikt. Modernistisk lyrik

Autobahn analyse. Del A - Kortsvarsoppgåve Modernistiske trekk i diktet Autobahn All fart er flukt. Hva flykter du fra. Autobahn av Rolf Jacobsen (1907-1994) vart utgitt som ein del av diktsamlinga Pusteøvelse i 1975. Sjølv om diktet vart utgitt i ei tidsperiode prega av dikting med tradisjonell form, finn ein modernistiske trekk i diktet Et dikt kan ha trekk som er typisk modernistisk, men det blir vanskelig å si dette diktet er modernistisk fordi blabla. Et dikt kan også inneholde trekk fra mange ulike epoker, som f.eks Dagen svalnar, som har trekk fra både modernismen og romantikken, og med tradisjonell oppbygging Sammenlign de to diktene, og gjør greie for modernistiske trekk i dem. Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i de to tekstene og bruke relevant fagspråk. Du skal vise kunnskap om den modernistiske tradisjonen. Oppgave 3 Vedlegg: «Aldri før» av Rolf Jacobsen, 1985 «En vakrere verden er mulig» av Kathrine Aspaas, 201 Diktet Landskap med gravemaskiner fra 1954 regnes som Norges første grønne dikt. Her skildres en natur som er truet av teknologien. Det er naturen som betaler prisen for framskrittet. Det er mennesker som styrer maskinene, men de er usynlige bak maskinene sine. Men dette sies ikke direkte i diktet

Modernistiske dikt var ikke spesielt populære på denne tiden. Gunvor Hofmoe. Debuterte i Norge etter krigen; Hennes dikt forteller om sterke,. I oppgaven blir du bedt om å gjøre greie for modernistiske trekk i diktet «Autobah Diktets form er typisk modernistisk: Det har ikke enderim, men frie vers. Kjennetegn på modernistisk diktning. Modernisme og tradisjonalisme - 1940-1980 Kjennetegn ved modernistisk lyrikk og prosa i 1960-årene. Jf. tabeller på side 183 i Intertekst vg3 Modernisme innen litteraturen er et ord som både brukes om en litterær epoke med en mulig tidsangivelse rundt 1890-1970 og om litteratur med spesielle litterære trekk. Kjennetegn på modernismen er både et eksperimentelt formspråk og en livsfølelse preget av storby og fremmedgjøring. Mer spesifikt brukes begrepet om 1900-tallets nye og eksperimentelle litteratur, som fikk en. Her får du hjelp til å sammenligne de to tekstene «Aldri før» og «(mayday)». Før du skriver oppgaven din kan det være til god hjelp å lese de foregående sidene der vi går i dybden med analyse og tolkning av tekstene hver for seg Postmodernismen kan sees som et oppgjør med kravene til innhold og form i den modernistiske kunsten. Der høymodernistene bevisst brøt med tidligere kunstformer og tok avstand fra massekulturen, gjør postmodernistene det stikk motsatte: De kombinerer nytt og gammelt, høykultur og massekultur, de alluderer (viser til eller spiller på) kjente tekster og ironiserer over både egne og andres.

Gjør greie for modernistiske trekk i diktet. Kommentar: I svaret ditt skal du vise til konkrete eksempler fra teksten. Du bør finne modernistiske trekk både ved formen og innholdet i diktet. Oppgave 2. Vedlegg: «Slaveri» fra Encyclopédie, 1751-1772. (Du finner teksten på s. 338-339 i Kontakt Påbygging. Modernistisk lyrikk er 1900-tallets lyrikk, preget av mangfold og variasjon, og gjerne i reaksjon med tradisjonen og de tradisjonelle formene.Fellestrekket er likevel ikke nødvendigvis negasjonen til tidligere lyrikk, men viljen til fornyelse og eksperimentering, særlig i de ytre formene

Autobahn Norsk hovedmål Vår 2017 Studienett

Rolf Jacobsen gjør det på en fantastisk måte i denne hyllesten til Innlandet og til Hamar. Diktet beskriver naturen og de skiftende årstidene på en fabelaktig måte. Dessverre så har vi de siste årene opplevd stadig oftere at de markante skiftene mellom årstidene blir mer avslepne. De er ikke like tydelige som Jacobsen beskrev dem i 1985 Tradisjonelle dikt har nesten alltid rim og rytme som et virkemiddel, noe som gir diktet en annen stemning og en mer fast oppbygging enn modernistiske dikt. Modernistisk lyrikk ; Bull blandet ofte trekk fra både den tradisjonelle og den modernistiske lyrikken i diktene sine, og dette er også tilfelle i «Metope» Å lete i diktet. Når vi leser leter vi for eksempel etter et dikter-jeg, og undersøker om diktet henvender seg til noen, kanskje til et du. Vi leter etter kontraster eller gjentakelser, som kan understreke et poeng, eller vitne om hva som er viktig i diktet En fagtekst om den modernistiske forfatteren, lyrikeren, politikeren, redaktør og journalisten, Rolf Jacobsen. Han blir regnet som en av Nordens beste modernistiske lyriker fra det 20. århundret. Inneholder også tolkning av Landskap med gravemaskine

Modernistiske trekk i dikt autobahn eller en ytring om

Autobahn Norsk hovedmål Vår 2017 inspio

 1. Gjør greie for barokke trekk i salmer fra 1600- tallet. s. 225- 227): overdrivelser, trykksterke rim, allegorier, liknelser og fantasifulle oppramsinger. De språklige uttrykkene deres var dramatiske og tydelige
 2. tolkning-av-dikt 1/3 Downloaded from www.uppercasing.com on October 20, 2020 by guest [MOBI] Tolkning Av Dikt Landskap med gravemaskiner er eit dikt med modernistiske trekk. Diktanalyse - Eksempel på diktanalyse av to dikt Få hjelp til analyse og tolkning av diktet «Or
 3. Bull blandet ofte trekk fra både den tradisjonelle og den modernistiske lyrikken i diktene sine, og dette er også tilfelle i «Metope». Her skal vi se nærmere på. Det er utgitt et høyt antall dikt i Norge etter 1945; til forskjell fra tradisjonalistisk lyrikk som begrenser seg mot ytterpunkten

Autobahn dikt rolf, del a - kortsvarsoppgåve modernistiske

Gjør greie for rettskrivingsmøtet i Stockholm i 1869. Jeg ser innehar flere modernistiske trekk, versene er av forskjellig lengde. Det er en fri rytme i diktet. Allikevel er det andre trekk som motsier det modernistiske, blant annet blir ordene jeg ser gjentatt mange ganger i flere vers Modernistiske trekk i diktet Jeg ser. Modernistisk tankegang legger jo vekt på menneskets evne til å skape, forbedre og forandre sine omgivelser, Gjør greie for rettskrivningsmøtet i Stockholm i 1869. Hva var bakgrunnen, hvem deltok og hva ble resultatet Hvordan sy trekk til madrass. Hvordan rengjøre madrassen? Du bør faktisk snu den flere ganger i året.MADRASS-BESKYTTER: - Bruker du en madrass-beskytter, og er flink til å bytte eller rengjøre denne, trengs selve De fleste madrasser leveres i dag med avtakbare trekk, som kan vaskes i vaskemaskin fra alt fra 60 grader til.

Pek på modernistiske trekk i diktet Jeg ser. Utifra bruddet innenfor litterære sjangere i lyrikken kan jeg se at diktet bryter med gamle normer. Den tradisjonelle diktformen med oppbygging i strofer, rim og rytme brukes ikke lenger til å uttrykke den nye opplevelsen av verden Study Modernisme (1890-i dag) flashcards from Ingrid Sørvik's Lovisenberg class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition

Video: Kortsvaroppgåve: Autobahn - Framtid

To modernistiske dikt Oppgave 2 Norsk hovedmål Vår

 1. Diktet Landskap med gravmaskiner viser til utviklinger som har skjedd. samme som maskinen gjør og dette greier ikke verden å takle. Rolf Jacobsen bruker mange kalde ord når han skriver. Dette for å få fram hvor grusomt asfaltjungelen er. Modernistiske trekk i diktet Jeg ser
 2. Pek på modernistiske trekk i romanen Sult. Gjør greie for korleis romantikken som åndsretning både var utgangspunkt og drivkraft for den norske språkdebatten på 1800-talet. Diktet meg selv av Wergeland er en slags forsvarstale, et lyrisk selvportrett mot Morgenbladet
 3. Han går inn i en lang norsk tradisjon med bondedikteren, og skildringen av livet på landet. Men han gjør det uten idyll, og uten rim og bundede former. Det mest modernistiske ved ham, er at han så radikal i hva som kan høre hjemme i et dikt, hva det er mulig å skrive dikt om
 4. istisk litteratur. Trekk inn relevante forfattere og tekster
 5. - Sult av Hamsun og Obstfelders dikt. - Gjennombruddet kom etter 2vk først og fremst innenfor lyrikken. - Flere romaner og dikt av etter hvert mange forfattere og lyrikere med modernistiske trekk. - Særlig mange modernistiske lyrikere på 60-tallet. Blant disse er Jan Erik Vold

Kjennetegn på modernistisk diktning (1890-årene

Pek på modernistiske trekk i diktet Jeg ser. Gjør greie for ulike fasene i Henrik Ibsens forfatterskap. Maks 250 ord. Bruk hyperlenker. Livet til Henrik Ibsen kan deles inn i 3 faser innenfor forfatterskap. Den første fasen handler om historiske-, ide-, og diktdramaer Rim er det ikke i dette diktet, og rytmen er fri. Flere går så langt som å hevde at Hölderlin og diktene hans har sterke modernistiske trekk, noe det går an å argumentere for, men ikke uten å ha dyp kjennskap til både Hölderlin, og hans periode, og de mange forskjellige retningene modernismen antok Gjør greie for sentrale virkemidler i diktet «Jeg ser» av Sigbjørn Obstfelder «Jeg ser» er Sigbjørn Obstfelders mest kjente dikt fra diktsamlingen Digte fra 1983. Lyrikken til Obstfelder er typisk nyromantisk fordi innholdet ofte utrykker fremmedfølelsen og angsten som preges overgangen til det morderne samfunn I mitt synspunkt så handler teksten om de nådeløse jobbere som gjør alt for penger uansett om de må utrydde naturen Rolf Jacobsen (født 8. mars 1907 i Kristiania, død 20. februar 1994 på Hamar) var en norsk lyriker og journalist.Da han i 1933 debuterte med diktsamlingen Jord og jern, ble han omtalt som en ny stemme for en ny tid, og samlingen ble kalt for Norges første modernistiske. Gjør greie for rettskrivingsmøtet i Stockholm i 1869. Jeg ser innehar flere modernistiske trekk, Det er en fri rytme i diktet. Allikevel er det andre trekk som motsier det modernistiske, blant annet blir ordene jeg ser gjentatt mange ganger i flere vers. Bildet viser Sigbjørn Obstfelder og er herfra

Analyse av Aldri før - - - av Rolf Jacobse

Den greier noen å kontrollere, og andre ikke. Jeg kommer forbi dansebuler med menn og kvinner som sparker hinnannen til blods. Her er man samlet på fest for å ha det gøy sammen, men likevel greier uenigheten å skape vold. Sjalusien tar overhånd og kampen er i gang. Ingen vet hvorfor dette skjer Realismen gjør inntog i Norge , naturalismen og symbolismen Vi har nå gjort greie for tre viktige periodebegreper som karakteriserer norsk litteratur og flere dikt fikk modernistiske trekk Gjør greie for hvordan romantikken som åndsretning både var utgangspunkt og drivkraft for den norske språkdebatten på 1800-tallet. Pek på modernistiske trekk i diktet Jeg ser. Diktet består av frie vers, der det oppstår verselinjer på to ord blandet med strofer på to verselinjer Gjør greie for korleis romantikken som åndsretning både var utgangspunkt og drivkraft for den norske språkdebatten på 1800-talet. Peik på modernistiske trekk i romanen Sult. Dette diktet er skrevet av Henrik Wergelan, som levde i tidsperioden 1808-1845

Fagblogg: Lyrikktrekk for modernistisk lyrik

Roman: Den modernistiske romanen er opptatt av å beskrive det indre, og indre tilstander. Kronologien blir ofte brutt opp, og det kommer nye former for subjektiv synsvinkel. Lyrikken: Modernistisk lyrikk bryter med alle gamle normer. Modernismene åpner diktet for alle slags motiver, også fra den konkrete, moderne virkeligheten 5) Det er flere modernistiske trekk i diktet Jeg ser. For det første gjelder måten diktet er skrevet på. Dette bryter klart med tidligere normer for hvordan man skulle skrive lyrikk og må ha vært meget radikalt på sin tid. Obstfelder er ingen dyrker av rimet, og bryter med faste verseformer og en fast struktur Tonje http://www.blogger.com/profile/08657808213909816047 noreply@blogger.com Blogger 7 1 25 tag:blogger.com,1999:blog-4207003922545532568.post-3370226318302155247. UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Eksamen i NOR 1300 Nordisk, særlig norsk, litteratur Høst/haust 2011 Tid: 8. desember kl. 09:00 (6 timer). Sted/Stad: Sal E og F Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang

Tradisjonell eller Modernistisk lyrikk? Mjahavne

Pek på modernistiske trekk i romanen Sult:<br />- I romanen Sult uttrykker hovedpersonen skepsis og angst. Romanen virker kald og dyster. Modernisme legger vekt på menneskenes evne til å forandre eller forbedre sine omgivelser. Hovedpersonen i romanen sulter konstant, noe som gjør at han innbiller seg hendelser som ikke har skjedd I dag brukes den gamle folkediktningen ofte som intertekst i andre sjangrer, som i reklame, film eller dikt, for eksempel i diktet «Kven» (se margen). Samtidig blir det utviklet nye sjangrer

Gjør greie for rettskrivingsmøtet i Stockholm i 1869. Kva var bakgrunnen, Modernistiske trekk i romanen Sult. Bakgrunnen for at dette diktet ble skrevet var fordi Henrik Wergeland hadde fått en kritikk i morgenbladet om at han var slet lune som med andre ord er at han var i dårlig humør 1. Kva er bakgrunnen for at forfattarar og kunstnarar bryt med tradisjonell form rundt 1890? - Grunnen til dette er den store politisk utviklingen og utbruddet av verdenskrigen Norske kjente dikt. Velkommen til Norske Dikt. Her kan De lese dikt og dele Deres egne dikt med andre. Registrer Dem og logg inn (øverst til høyre) dersom De ønsker å lese dikt uten å se reklame Hopp til navigeringHopp til søk.Du skal være ung og lekker, Smile brett, og gå i skjørt, Tale vakkert, som en jomfru Eller sommermoden frukt Det er ikke alltid lett å vite om kildene man bruker er pålitelige og trygge. Internett er et sted hvor hvem som helst kan publisere informasjon, og den trenger ikke nødvendigvis være sann

Autobahn analyse, i oppgaven blir du bedt om å gjøre greie

 1. Eksamen i NOR 1300 Nordisk, særlig norsk, litteratur 1800 - 2
 2. 2. Gjør greie for korleis romantikken som åndsretning Romantikken hadde fokus på det nasjonale og opprinnelige. På grunn av det ville man gjerne skape et språk basert på gammelnorsk i steden for dansk. Dette var bakgrunnen til den norske språkdiskusjonen som resulterte i landsmål og riksmål. 3
 3. Gjør greie for korleis romantikken som åndsretning Pek på modernistiske trekk ved romanen Sult Diktet er skrevet som en respons på bakgrunn av at en avis har kritisert Wergeland. Temaet vil derfor også bevege seg inn på individets styrke til å tåle motgang

Hva er egentlig modernistisk lyrikk? - Alt mulig

 1. e stykker problematiske for folk, er at jeg blander formnivåene. i tillegg til å vere modernistiske trekk ved den litterære produksjonen hennar. Øverland nemner i samanheng med Sug (Løveid 1979).
 2. 1. Gjør kort greie for særtrekk ved modernismen som litterær retning. På 1800- og 1900-tallet kom modernismen. Modernisme kan forstås som protest mot moderniteten eller det moderne. Dette er to begreper som er like, men som står for motsatte ideer. Motsetningen ligger først og fremst i at modernistene tviler på verdiene i moderniteten
 3. a) Gjør greie for de litteraturhistoriske begrepene klassisisme og opplysningstid. b) Pek på trekk ved Holbergs komedie og Stubs dikt (form, innhold) som gjør at vi kan plassere disse tekstene litteraturhistorisk. c) Vil du si at opplysningsideene ble avsluttet med opplysningstiden, eller har de på ulike måter blitt tatt me
 4. Autobahn av Rolf Jacobsen (1907-1994) vart utgitt som ein del av diktsamlinga Pusteøvelse i 1975. Sjølv om diktet vart utgitt i ei tidsperiode prega av dikting med tradisjonell form, finn ein modernistiske trekk i diktet. Motivet er motorvegen, og tematikken som omhandlar identitet og skiljet mellom før og.
 5. Lyriske dikt er den vanligste formen for dikt, og kalles også noen ganger bare for lyrikk. I motsetning til episk diktning forteller det lyriske diktet ikke en større, sammenhengende historie. Et lyrisk dikt fokuserer på andre ting som f.eks. en bestemt situasjon, refleksjoner, følelser eller opplevelser og sanseinntryk

5. Peik på modernistiske trekk i romanen sult. I romanen Sult uttrykker hovedpersonen skepsis og angst. Romanen virker kald og dyster. Modernisme legger vekt på menneskenes evne til å forandre eller forbedre sine omgivelser. Hovedpersonen i romanen sulter konstant, noe som gjør at han innbiller seg hendelser som ikke har skjedd [1] Diktet får en ny dimensjon som historisk dokument i den grad slike kontorer ikke lenger finnes i 2000-tallets næringsliv, ettersom papiret er erstattet med elektronisk tekstbehandling. Teksten forteller da mer om fremmedgjort arbeid i skrivemaskinenes tid, og diktet mister sin aktualitet for dagens lesere som kritisk samtidsdokument

Kontrasten utenfor og innenfor jordkloden er brukt i hele teksten.<br /><br />Pek på modernistiske trekk i diktet Jeg ser.<br /><br />Utifra bruddet innenfor litterære sjangere i lyrikken kan jeg se at diktet bryter med gamle normer. Tegn et portrett av Knud Knudsen og gjør greie for språksynet hans Gjør greie for rettskrivingsmøtet i Stockholm i 1869. Hva var Modernistiske trekk i romanen. Det er brukt mange virkemidler i dette diktet. Spesielt har han brukt mange metaforer, kanskje litt for mange, for det gjør diktet tungt og vanskelig å forstå

Norsk - Rolf Jacobsen - NDL

Modernistiske dikt - skal-til

Denne var som følger: Gjør en analyse av en modernistisk tekst, med vekt på modernistiske trekk. Oppgaven hadde dertil følgende tilføyelse: Dette vil si at dere velger en av tekstene under modernismekapittelet i tekstsamlingen og gjør en analyse av denne Gjør greie for kva Jean-Jeaques Rousseau la i utsegnet Tilbake til naturen, og forklar kvifor vi kan seie at romantikken inneheldt både moderne og anti-moderne idear. Ta utgangspunkt i teksten Dovenskab i Regnveir av Henrik Wergeland (s. 337 i Grip teksten ) og vis korleis Noregs viktigaste diktar i den romantiske perioden også sto for idear som høyrer heime i det moderne prosjektet

Kjennetegn ved modernistisk lyrikk og prosa i 1960-åren

modernisme - litteratur - Store norske leksiko

Det er ein mørk, melankolsk tone i dikta, som oftast krinsar rundt einsemd, sorg og kjensla av å vere heimlaus: «Gud, hvis du ennå ser:/ det er ingen hverdag mer» er ei talande verselinje. Også i dei påfølgjande samlingane dikta Hofmo om mørke, dystre tema . Det er ingen hverdag mer Gud, hvis du ennå ser: det er ingen hverdag me Mike Hunt http://www.blogger.com/profile/05695838041980593684 noreply@blogger.com Blogger 11 1 25 tag:blogger.com,1999:blog-997732863597805595.post. 2.Forklar begrepet tradisjonalisme. Tradisjonalisme gikk ut på at de ville holde fast på de tradisjonelle formene. Den tradisjonelle kulturen bryter ikke bevisst med de eksisterende uttrykksformene, men bruker dem og utvikler dem videre Gjør greie for korleis romantikken som åndsretning både var utgangspunkt og drivkraft for den norske språkdebatten på 1800-talet. Pek på modernistiske trekk i romanen Sult. Diktet har 21 strofer og de fleste av strofene består av to linjer 5. Pek på modernistiske trekk i romanen Sult: - I romanen Sult uttrykker hovedpersonen skepsis og angst. Romanen virker kald og dyster. Modernisme legger vekt på menneskenes evne til å forandre eller forbedre sine omgivelser. Hovedpersonen i romanen sulter konstant, noe som gjør at han innbiller seg hendelser som ikke har skjedd

Dette diktet brukte vi da vi studerte nordisk språk og litteratur på midten av 1990-tallet, men det skulle ikke forundre meg om det er tatt bort nå, slik som så mye av det som er litt krevende og vanskelig blir fjernet fra pensumslistene, i stedet for at man gjør det ekstra arbeidet som skal til for å sette seg inn i det. Den gang fikk jeg fint lite ut av dette diktet, men jeg tok på. Inger Hagerup debuterte som lyriker med samlingen Jeg gikk meg vill i skogene i 1939. Samlingen er sentrallyrisk, og de fleste diktene tar for seg de store spørsmålene i livet: Kjærlighet, lengsel, sorg, død og forgjengelighet. Hagerup skriver med en høytidelig inderlighet som få av dagens lyrikere slipper unna med uten at det virker svulsti Gjør greie for rettskrivingsmøtet i Stockholm i 1869. Kva var bakgrunnen, Pek på modernistiske trekk ved romanen Sult. Meg selv er et dikt skrevet av Henrik Wergeland. Diktet handler om at han ikke er streng og i dårlig humør som andre tror han er Gjør greie for korleis romantikken som åndsretning både var utgangspunkt og drivkraft for den norske språkdebatten på 1800-talet. Romantikken Det er en rekke modernistiske trekk i romanen Sult. Det at diktet bygger på så mange metaforer, gjør det vannskelig og lese og tungt og analysere

Sammenligning av Aldri før og (mayday) - Studienett

1. Hvilken litterær skikkelse forestiller statuen på bildet? Denne statuen forestiller An-Magritt. Hun er hovedpersonen i Nattens Brød, en serie på fire bøker utgitt av Johan Falkberget.Bøkene kom ut i 1940-1959 B. Gjør greie for form og innhold i talen av Jens Stoltenberg (se vedlegg). Det forventes at du bruker begrep fra retorikken. C. Gjør rede for den modernistiske tradisjonen i norsk og eventuelt internasjonal litteratur fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag. Ta utgangspunkt i 2-3 tekster du har jobbet med. Eksempel Leie Bobil Ireland. Bobilutleie i Dublin og Belfast Irland. Nå kan dere reise på bobilferie til Ireland og få utlevert leie bobil på flyplassen i Dublin og Belfast

De modernistiske diktene er litt vanskelige å forstå. Man må lære å lese dem, før man får utbytte av dem. Men når man først har lært og forstått teknikken som blir brukt, kan disse diktene være like tilgjengelige som de mer direkte, tradisjonelle. Diktningen må utvikle seg, for ikke å bli klisjefylt. Nye tider krever nye former trekk ved romanen i sin ferdige form: modernistiske, symbolske og vellykkede verkene fra Vesaas' storhetstid. En slik faseinndeling av forfatterskapet, hvor Kimen markerer det dyptgripende bruddet, har forøvrig som gjør at man mener Vårnatt er me Henrik Arnold Wergeland (født 17. juni 1808 i Christianssand, død 12. juli 1845 i Christiania) var en norsk dikter og landets første riksarkivar.. Hans diktning spenner fra kosmologisk poesi over barnedikt til undergangsdikt og diktverk med sosial tendens bl.a. i form av versroman, novellistiske skisser og enkeltdikt. Forfatterskapet inneholder et mangfold av salmer, fedrelandssanger. av Joachim B. Larsen Joachim http://www.blogger.com/profile/02415954694540206433 noreply@blogger.com Blogger 17 1 25 tag:blogger.com,1999:blog-1720911038143120234.

Analyse av episke tekstar eller tolking av episke tekstar er ei vanleg skriveoppgåve i norskfaget i den vidaregåande skulen. Eleven blir beden om å gjera greie for. Fra 10. trinn til Vg3 ligger skriving av kreative tekster inne i kompetansemålene. En kreativ tekst er ikke en teksttype, men en skrivemåte der den som skriver Å påvise pertinente trekk i Hamsuns forfatterskap er selvsagt ingen sensasjonell nyhet. Allerede A. H.1-linsnes hevdet at Hamsuns dikt­ ning danner et gj ennomfort organisk hele (lvinsnes: Norsk litteratur­ historie , bind V, Oslo ln56, s.466), og for den ideologikritisk Gothic poesi kan referere til verk skapt i en rekke ulike stiler, men vanligvis innebære relativt spesifikke fagstoffet. Perioden hvor et slikt stykke ble komponert ofte har en enorm innvirkning på den måten som det ble skrevet og hvilke aspekter av diktet gjør det Gothic i naturen Diktet er skrive av Rolf Jacobsen (1907- 1994), og besto i samlinga ''Hemmeleg liv'' som vart utgjeve i 1954. Etter at ein får lese teksta, skjønner ein at Jacobsen hadde ei meining om l andskapsutviklinga. Jacobsen fokuserte på å levere bodskapen i diktet til lesarane, og f raheld seig frå rim, rytme og gjentagelsar

 • Desibel hørsel.
 • Hårfrisyrer 1800 tallet.
 • Grill restaurant gdansk.
 • Fartsbøter miste lappen.
 • The punisher characters.
 • Us senate.
 • Pantone color map.
 • Meditere hvordan.
 • Tripadvisor jurmala.
 • Carsten sommerskov.
 • Kosthold for eldre ndla.
 • Kremet spinat.
 • Jugendamt dülmen frau groten.
 • Undervisningsopplegg lys og syn.
 • Last image of cassini.
 • Hendrix hair grunerløkka.
 • Forslag til youtube videoer.
 • Sangere fra kristiansand.
 • Fjellreven salg.
 • Dørvrider til balkongdør.
 • La liga 2016/17 table.
 • Vandreturer 2018.
 • F secure test.
 • Gullpris graf.
 • Gullpris graf.
 • Danne eget parti.
 • Eintritt petersdom.
 • Kate plus 8 online free episodes.
 • Mercedes maybach price.
 • Organisasjon og ledelse deltid rena.
 • China restaurant burg spreewald.
 • Bayerische wörter oktoberfest.
 • Iqaluit nunavut.
 • Michael jackson barndom.
 • Anschlussticket c berlin kosten.
 • Jøtul f 373 montering.
 • Penny markt wien.
 • Majorette autos wert.
 • The edge of seventeen online free.
 • Beste gravemaskin merke.
 • Ferie for enslige.